Akademia Budowlana

Przydomowa elektrownia wiatrowa: gdzie postawić wiatrak?

Spis treści:

Przydomowa elektrownia wiatrowa to nowoczesna technologia, która pozwala nam generować darmową energię z odnawialnych źródeł. O tym, czy turbina sprawdzi się w przypadku naszego domu decydują przede wszystkim uwarunkowania panujące na danym terenie. Kolejną istotną kwestią jest znalezienie optymalnego miejsca na usytuowanie turbiny. W tym artykule podpowiemy, gdzie postawić wiatrak, aby uzyskać największe dostawy energii.

 

W jakich regionach Polski turbina wiatrowa jest najbardziej opłacalna?

 

Według atlasów i map wiatrowych, najbardziej korzystne warunki pod kątem przydomowej elektrowni wiatrowej panują na północy kraju, wzdłuż wybrzeża, a także na Warmii i Mazurach. Całkiem dobrze wypada również zachodnia i centralna część Pojezierza. Z kolei najmniej opłacalne warunki występują w południowo-zachodniej części naszego kraju. Tego typu mapy wiatrowe uwzględniają jednak uśrednione wyniki dla całego regionu. Nieco trudniej jest natomiast oszacować warunki lokalne. Być może Twoja działka mieści się w regionie, który w teorii nie sprzyja turbinie wiatrowej, a mimo to, jest tu wietrzenie ze względu na charakterystyczną rzeźbę terenu i brak zabudowy. Dlatego też, szczegółowe dane mogą nam zapewnić wyłącznie specjalistyczne pomiary.

 

Jak sprawdzić czy dane miejsce jest odpowiednie pod budowę?

 

Lokalne instytuty meteorologiczne dostarczają dane o uśrednionych pomiarach wiatru dla konkretnego regionu. Wciąż są to jednak badania dotyczące dość dużej powierzchni terenu i nie dają nam one jednoznacznej odpowiedzi, czy akurat na naszej działce turbina wiatrowa będzie opłacalną inwestycją. Należy bowiem oszacować rzeźbę terenu, zabudowę w promieniu kilku kilometrów, a także naturalne uwarunkowania atmosferyczne.

 

Jedynym sposobem na sprawdzenie średnich pomiarów wiatru na naszej działce jest zakup specjalnej aparatury i monitorowanie wyników przez okrągły rok. Istnieją także firmy, które na zlecenie klienta mogą przeprowadzić takie badania. Jeśli zatem planujesz budowę domu oraz montaż turbiny, warto jak najszybciej rozpocząć realizację pomiarów. Co więcej, turbinę można uwzględnić w projekcie budowlany. W naszym artykule o budowie domu (https://new-house.com.pl/budowa-domu) możesz dowiedzieć się więcej na temat wszystkich etapów realizacji projektu.

 

Jaka lokalizacja jest odpowiednia pod turbinę wiatrową?

 

Przydomowa elektrownia wiatrowa, ze względu na stosunkowo niewielką wysokość, najlepiej sprawdza się na terenach płaskich, gdzie cyrkulacja powietrza nie jest zakłócana przez pofałdowaną rzeźbę terenu. Turbina najlepiej sprawdza się w regionach, w których w promieniu kilku kilometrów nie występuje wysoka zabudowa, która zaburza przepływ powietrza. Przeciwskazaniem są również małe zbiorniki wodne. W takich miejscach tworzą się bowiem kominy termiczne, które również zaburzają optymalną cyrkulację powietrza.

 

Elektrowni wiatrowej nie sprzyjają także tereny zalesione, zwłaszcza gdy las znajduje się kilkaset metrów na zachód od naszej turbiny. W Polsce przeważają właśnie wiatry zachodnie, dlatego też to od tej strony powinniśmy szukać wolnego korytarza, który zapewni dostatecznie duże ilości wiatru. Przydomowa elektrownia wiatrowa sprawdzi się na terenach rolniczych, w okolicy dużych zbiorników wodnych (np. na wybrzeżu), na wzniesieniach terenu, a także na obrzeżach miasta.

 

Gdzie na działce usytuować wiatrak?

 

W większości przypadków, łopaty wiatraka powinny być skierowane w kierunku wschodnim, jako iż w naszym kraju dominują wiatry zachodnie, które wówczas będą uderzać bezpośrednio w wyprofilowane łopaty. Tutaj dużą rolę odgrywa również silnik turbiny. Wyróżniamy bowiem modele zaprojektowane z myślą o ustawieniu turbiny na stronę zawietrzną oraz na stronę nawietrzną. Wiatrak może być wzniesiony na gruncie, na specjalnym fundamencie, ale w takich sytuacjach jest to obiekt budowlany, który wymaga pozwolenia na budowę.

 

Turbiny wiatrowe można również montować na dachu lub na elewacji budynku. Łopaty wirnika powinny znajdować się przynajmniej trzy metry nad dachem. Jeśli wybieramy turbinę ustawioną na gruncie, powinna się ona znajdować jak najbliżej domu (nie dalej niż 10 metrów) lub w większej odległości powyżej 40-50 metrów. W ten sposób unikamy odbić wiatru od powierzchni domu. Przydomowa elektrownia wiatrowa musi również posiadać odpowiednie oznakowanie.

 

Czy budowa przydomowej elektrowni wiatrowej wymaga pozwolenia?

 

To zależy od kilku kwestii. Jeśli zamierzamy wybudować turbinę wiatrową na gruncie, a turbina będzie stale związana z gruntem poprzez fundament, wówczas jest to obiekt budowlany, który wymaga pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Nieco inaczej jest natomiast w przypadku turbin dachowych, które montujemy na dachu budynku. O ile wysokość turbiny nie przekracza 3 metrów, wówczas można podjąć się budowy bez żadnych dodatkowych formalności. Jeśli wysokość turbiny przekracza 3 metry, wówczas można ją zbudować po zgłoszeniu do urzędu miasta lub gminy.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.