Akademia Budowlana

Wskaźnik intensywności zabudowy – co to jest i jak go obliczyć?

Spis treści:

Inwestorzy planujący budowę domu często spotykają się z pojęciami, o istnieniu których wcześniej nie mieli pojęcia. Wówczas okazuje się, że budowa wymarzonego domu wcale nie jest taka łatwa. Szukając odpowiedniego projektu lub działki budowlanej warto zwrócić uwagę na wskaźnik intensywności zabudowy. Jest to jeden ze wskaźników zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. O czym nas informuje?

 

Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy?

 

Wskaźnik intensywności zabudowy to stosunek powierzchni obiektów budowlanych do powierzchni działki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego spotkamy się z minimalnym i maksymalnym wskaźnikiem intensywności zabudowy, co mocno oddziałuje na wybór projektu, który możemy zrealizować na terenie działki budowlanej. Wskaźnik obejmuje sumę powierzchni wszystkich kondygnacji mierzonych na poziomie posadzki z uwzględnieniem tynków, balustrad i okładzin.

 

Jeśli szukasz odpowiedniej działki budowlanej, powinieneś zwrócić uwagę na wszystkie wymogi i uwarunkowania uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka nie jest uwzględniona przez MPZP, wówczas analogiczne informacje zawiera decyzja o warunkach zabudowy. W naszym artykule o działkach budowlanych znajdziesz wiele ciekawych kwestii związanych z prawidłowym i świadomym wyborem działki pod budowę domu.

 

Wskaźnik powierzchni zabudowy a wskaźnik intensywności

 

Pokrewnym terminem jest wskaźnik powierzchni zabudowy. Informuje on o powierzchni rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym względem powierzchni działki budowlanej. O ile wskaźnik intensywności zabudowy obejmuje wszystkie kondygnacje: piwnicę, parter, poddasze, piętra, o tyle wskaźnik powierzchni zabudowy obejmuje jedynie powierzchnię zajmowaną przez cały budynek. Ponadto, do powierzchni budynku nie zaliczamy części podziemnych, studzienek, schodów, tarasów oraz powierzchni pod daszkiem ochronnym. Po uwzględnieniu powierzchni zabudowy można ocenić powierzchnię biologicznie czynną, czyli niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie działki, na których możliwe jest zachodzenie podstawowych procesów biologicznych.

 

Jak prawidłowo obliczyć wskaźnik intensywności zabudowy?

 

Wskaźnik intensywności zabudowy jest wyrażany w formie liczbowej. Stosownych obliczeń możemy dokonać na podstawie wzoru: I = Pc / Pt, gdzie Pc to suma powierzchni wszystkich kondygnacji mierzonych na poziomie posadzki, a Pt to powierzchnia działki terenu. Przykładowo, jeśli suma powierzchni kondygnacji budynku wynosi 400m2, a powierzchnia działki to 2000m2, wówczas wskaźnik intensywności zabudowy wyniesie 0,2. W gotowym projekcie domu możemy znaleźć informacje na temat sumy powierzchni wszystkich kondygnacji, co pozwala na wykonanie obliczeń i zestawienie ich z konkretną działką budowlaną.

 

Wskaźnik intensywności zabudowy a wybór projektu domu

 

Jak już mówiliśmy, wskaźnik intensywności zabudowy jest jednym z uwarunkowań opisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Weźmy działkę budowlaną o powierzchni 2000m2. Zapisy w MPZP informują, że minimalna intensywność zabudowy ma wynosić 0,2 natomiast maksymalna intensywność 0,5. Łatwo policzyć, że suma wszystkich kondygnacji budynków na działce powinna mieścić się w przedziale 400 – 1000m2. Należy pamiętać, że wskaźnik intensywności zabudowy obejmuje sumę powierzchni wszystkich budynków, w tym np. wolnostojącego garażu.

 

Jeśli dysponujesz już działką budowlaną, musisz uwzględnić wskaźnik intensywności zabudowy przy wyborze projektu. Na naszej stronie z gotowymi projektami domów (https://new-house.com.pl/projekty-domow) znajdziesz obszerną bazę ponad siedmiu tysięcy projektów. Każdy projekt został szczegółowo opisany i opatrzony niezbędnymi wynikami pomiarów, aby inwestor mógł dobrać projekt możliwy do zrealizowania na konkretnej działce budowlanej.

 

Jak dostosować gotowy projekt domu do uwarunkowań?

 

Zdarzają się sytuacje, w których wybrany projekt domu nieco odbiega od wskaźników opisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Co ważne, drobne odstępstwa można wyeliminować na etapie adaptacji projektu. W trakcie tego procesu uwzględnia się specyfikę działki, w tym założenia MPZP, warunki wodno-gruntowe, uzbrojenie czy orientację względem drogi. Dopiero po adaptacji sporządzany jest kompletny projekt budowlany przypisany do konkretnej działki.

 

W trakcie adaptacji projektu można nanieść zmiany, które sprawią, że projekt budowlany będzie spełniał wszystkie zapisy MPZP, w tym również wskaźnik intensywności zabudowy. W artykule o adaptacji projektu (https://new-house.com.pl/adaptacja-projektu) dowiesz się więcej na temat częstych zmian wprowadzanych w gotowych projektach. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wskaźnika intensywności zabudowy można wyeliminować jedynie drobne odstępstwa. W przypadku dużych rozbieżności, niezbędne zmiany na etapie adaptacji okazałyby się niezwykle kosztowne, a co więcej, mogłyby całkowicie zaburzyć funkcjonalność takiego domu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.