Akademia Budowlana

Na czym polega szczelność powietrzna budynku?

Spis treści:

Na energooszczędność budynku wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest szczelność powietrzna. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tu o wymianę powietrza, która regularnie występuje przez wszelkie nieszczelności w budynku. Na wstępie warto zaznaczyć, że w zasadzie nie ma idealnie szczelnych budynków, a co więcej, wcale nie byłoby to zjawisko korzystne. Jeśli jednak występują duże nieszczelności powietrzne, wówczas właściciel domu ponosi duże straty.

 

Szczelność powietrzna budynku – o co w tym chodzi?

 

Poprzez szczelność powietrzną budynku rozumiemy zminimalizowanie swobodnej cyrkulacji powietrza pomiędzy wnętrzem domu i zewnętrzem. Takiej wymiany nie da się zlikwidować całkowicie, jako iż jest ona niezbędna w procesie wentylowania domu. Nawet jeśli posiadamy mechaniczną wentylację w formie rekuperacji, pewne zamierzone nieszczelności (np. wywietrzniki w oknach) są po prostu niezbędne. Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy nasz budynek w ogóle nie zachowuje standardów szczelności powietrznej. Łatwo się domyślić, co jest główną konsekwencją takiego stanu rzeczy. Chodzi oczywiście o dużą utratę ciepła.

 

Wymogi w nowoczesnych domach energooszczędnych

 

W celu określenia stopnia szczelności powietrznej budynku stosuje się współczynnik krotności wymian. Taki współczynnik informuje nas o tym, jak duże ilości powietrza są wymieniane w przeciągu godziny na określoną kubaturę budynku (zwykle na 1000m3). W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój nowoczesnego budownictwa, w którym stawia się na domy energooszczędne oraz pasywne. Kluczowym parametrem takich domów jest właśnie niski współczynnik krótkości wymian. Co więcej, inwestorzy mogą ubiegać się o dotacje do budynków energooszczędnych NF15 oraz NF40. Podstawą do uzyskania takiej dotacji jest pomyślne przejście testu szczelności.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, szczelność budynku powinna być odpowiednia do sposobu jego użytkowania oraz rodzaju wykonanej instalacji wentylacji. O ile domy wentylowane mechaniczne przez rekuperator mogą być niemal idealnie szczelne, o tyle w przypadku domów z wentylacją grawitacyjną nieszczelności są po prostu niezbędne. Współczynnik krotności wymian w przypadku domów z wentylacją grawitacyjną powinien osiągnąć wynik: n50 ≤ 3 h-1. W przypadku domów z wentylacją mechaniczną jest to: n50 ≤ 1,5 h-1.

 

Jak sprawdzić szczelność powietrzną budynku?

 

Rodzi się oczywiście pytanie o to, w jaki sposób możemy sprawdzić szczelność powietrzną budynku. W tym celu wykonuje się specjalistyczne badanie Blower-Door. Specjalna aparatura jest wyposażona w czujniki ciśnienia, miernik strumienia przepływu powietrza oraz temperatury. Dmuchawa wprowadza powietrze w ruch, dzięki czemu można sprawdzić cyrkulację powietrza. Na podstawie osiągniętych wyników ocenia się współczynnik krotności wymian. A w jaki sposób można namierzyć ewentualne nieszczelności? Jedną ze skuteczniejszych metod są zdjęcia termowizyjne, które ukazują nam, w których miejscach dochodzi do wymiany ciepła.

 

Jakie konsekwencje ma nieszczelność powietrzna budynku?

 

Wysoka nieszczelność powietrzna skutkuje przede wszystkim nadmiernymi starami ciepła. Tam gdzie dochodzi do wymiany powietrza zachodzi również wymiana ciepła: ciepło z naszego domu jest wyprowadzane na zewnątrz, a do wnętrza przenika chłodne powietrze z zewnątrz. Miejsca, w których dochodzi do takiej wymiany nazywamy mostkami cieplnymi lub mostkami termicznymi. Nieszczelność powietrzna może także skutkować niekorzystnym mikroklimatem wnętrz, obniżając komfort domowników. Dołóżmy do tego pogorszoną akustykę pomieszczeń. Jeśli dom nie spełnia wymogów szczelności powietrznej, jego właściciel ponosi duże straty finansowe. A co gorsza, z roku na rok sytuacja się pogorsza, pogłębiając straty. W związku z tym, jeśli obserwujemy wyraźne obniżenie komfortu cieplnego, warto sprawdzić szczelność powietrzną budynku.

 

Jak uzyskać satysfakcjonujący wskaźnik szczelności?

 

Kluczowe znaczenie ma oczywiście odpowiednio opracowany projekt budowlany, dobrze dobrane materiały, a także realizacja prac zgodnie z obowiązującymi standardami. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wygląda kompleksowa budowa domu w technologii murowanej na poszczególnych etapach inwestycji. Firma budowlana New House dysponuje dużym doświadczeniem w budowie nowoczesnych domów energooszczędnych.

 

Jeśli do budowy domu wykorzystano jakościowe materiały budowlane, a sama konstrukcja została wzniesiona w sposób prawidłowy, satysfakcjonująca szczelność powietrzna budynku powinna utrzymać się przez wiele lat. To głównie błędy konstrukcyjne odpowiadają za wszelkie nieszczelności. W drugiej kolejności winę ponoszą złe lub wadliwie założone materiały termoizolacyjne, które z czasem ulegają uszkodzeniu, a w ich strukturze mogą pojawiać się mostki cieplne. W takich sytuacjach konieczne jest namierzenie nieszczelności specjalnym testem i wyeliminowanie ich.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.