Akademia Budowlana

Fundament schodkowy - kiedy należy go stosować?

Spis treści:

Fundamenty schodkowe są konieczne w sytuacji, gdy nasz dom posiada częściowe podpiwniczenie. Wówczas, ściany fundamentowe piwnicy znajdują się dużo głębiej, niż pozostałe części naszego domu. Aby wykluczyć nierównomierne wypieranie gruntów konieczne jest zastosowanie tzw. ławy schodkowej, która pozwala pod pewnym kątem dotrzeć do krótszych ścian fundamentowych. Z pomocą fundamentu schodkowego, budynek ma możliwość równomiernego osiadania.

 

Czym właściwie jest fundament schodkowy?

 

Fundament schodkowy ma za zadanie połączyć najniżej położone ściany fundamentowe z ławami ułożonymi wyżej. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w domach częściowo podpiwniczonych, gdy jedna część budynku jest osadzona w gruncie dużo niżej. Aby zachować ciągłość fundamentów, konieczne jest wykorzystanie ław schodkowych, które zwykle pod kątem 30 stopni pozwalają połączyć dwa poziomy ze sobą. Celem takiej konstrukcji jest zapewnienie równomiernego osadzania się budynku poprzez prawidłowe wypieranie gruntu.

 

Ławy schodkowe można stosować także w innych sytuacjach, np. na działkach położonych na skarpie lub w miejscach, w których występują trudne warunki wodno-gruntowe. Jak sama nazwa wskazuje, ławy schodkowe to stopnie o wysokości nieprzekraczającej 30 cm. Wysokość ławy schodkowej nie może być niższa od pozostałych fundamentów budynku. Szersza krawędź ławy schodkowej jest najczęściej układana w kierunku prostopadłym do spadku. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz znaleźć wiele ciekawych informacji o różnych etapach budowy domu murowanego, w tym również o układaniu ław fundamentowych.

 

 

 

W jaki sposób skonstruowana jest ława schodkowa?

 

Najniżej położone ławy fundamentowe otaczają ściany podpiwniczenia. To z tego poziomu zaczyna się układanie ławy schodkowej. Będzie ona łączyć najniżej położoną ławę fundamentową z ławami niepodpiwniczonych części budynku. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ ciągłość fundamentów ma ogromny wpływ na nośność całej konstrukcji i pozwala skutecznie odprowadzać obciążenia do otaczającego gruntu. Architekt wykonuje pomiary, które pozwolą obliczyć wysokość ław schodkowych oraz rozmieszczenie kolejnych stopni. Stopień nie powinien być wyższy niż 30 cm, ale jednocześnie nie może być niższy od pozostałych fundamentów budynku.

 

Fundament schodkowy jest odpowiednio zbrojony strzemionami o długości 6-30cm oraz prętami o średnicy min. 12mm. Fundament schodkowy znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku budynków podpiwniczonych, ale również na problematycznych działkach budowlanych. Wybór tego rodzaju ławy fundamentowej może nam zalecić architekt po zapoznaniu się z warunkami wodno-gruntowymi. Wówczas na etapie adaptacji zastąpi się tradycyjne fundamenty ławą schodkową.

 

Podstawowe zasady projektowania fundamentu schodkowego

 

Układając fundamenty schodkowe należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. W przypadku znacznego nachylenia terenu, szersza krawędź ławy schodkowej powinna być położona w kierunku prostopadłym do spadku. Prace ziemne obejmują wykop szerokoprzestrzenny, który jest niezbędny w przypadku częściowo podpiwniczonych budynków. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/dom-murowany opisujemy wiele istotnych kwestii związanych z ważnymi elementami konstrukcyjnymi domów zachowanych w technologii murowanych. Znajdziesz tu wiele ciekawych informacji na temat rodzaju fundamentów oraz ich wyboru w zależności od warunków wodno-gruntowych. 

 

Jak wygląda prawidłowe zbrojenie fundamentów schodkowych?

 

Istotnym czynnikiem jest prawidłowe dopasowanie uskoków ław fundamentowych do spadku terenu. Różnica wysokości pomiędzy dwoma stopniami fundamentów nie powinna przekraczać 30 cm. Jest to związane właśnie z maksymalną rekomendowaną wysokością strzemion zbrojenia. Są to pionowe elementy zbrojenia fundamentu. Ponadto, stosowane są również cztery pręty pionowe o średnicy niemniejszej niż 12mm. Wpuszczając zbrojenie z górnego odcinka do fragmenty dolnego można prawidłowy zakotwić zbrojenie i połączyć strzemiona z pionowymi prętami. Pod fundamentem należy zastosować wyrównującą warstwę chudego betonu.

 

W jakich sytuacjach stosujemy fundament schodkowy?

 

Fundamenty schodkowe najczęściej stosuje się w budynkach częściowo podpiwniczonych, gdzie zachodzi potrzeba zniwelowania różnicy poziomu pomiędzy najniższej usytuowanymi ławami, a ławami niepodpiwniczonej części budynku. Oczywiście istnieje możliwość zastosowania tradycyjnych fundamentów i położenia ich poniżej dolnej krawędzi piwnicy, ale w praktyce oznacza to bardzo wysokie koszty, zarówno z tytułu rozleglejszych prac ziemnych, jak również większej ilości niezbędnych materiałów. Ławy fundamentowe zaleca się stosować na skarpach, gdzie nachylenie terenu przekracza 30 stopni. Także słabe warunki wodno-gruntowe mogą być argumentem przemawiającym na korzyść zastosowania fundamentów schodkowych. 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.