Akademia Budowlana

Jak sprawdzić dokładną powierzchnię działki, którą chcemy kupić?

Spis treści:

Wybierając działkę budowlaną zwracamy uwagę na wiele czynników: kształt, dokładną lokalizację, wymiary, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy czy uzbrojenie działki. Czasami jednak rodzi się potrzeba samodzielnego sprawdzenia powierzchni działki. Być może mamy wątpliwości, czy jej właściciel podaje nam prawidłowe dane lub chcemy sprawdzić jedną z okolicznych działek w naszej okolicy. W jaki sposób możemy sprawdzić powierzchnię działki?

Dlaczego warto zweryfikować powierzchnię działki?

 

Być może informacje zawarte w ogłoszeniu wzbudziły Twoje wątpliwości i skłoniły do ich weryfikacji. W praktyce, każdemu inwestorowi zalecamy dokładne zapoznanie się ze statusem prawnym działki w Geoportalu oraz w księdze wieczystej. W ten sposób można wykryć zagrożenia, o których nie poinformował nas sprzedawca działki budowlanej.

 

Wielu inwestorów pragnie również pozyskać niezabudowaną działkę w atrakcyjnej okolicy. W takiej sytuacji nie mamy pewności, czy właściciel będzie chciał zbyć swoją nieruchomość, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapoznać się z jej specyfiką i oszacować wartość. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/dzialki poruszamy różne kwestie związane z zakupem odpowiedniej działki budowlanej. Znajomość aspektów, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie, ułatwia odnalezienie parceli dostosowanej do naszych indywidualnych potrzeb.

 

 

 

W jaki sposób możemy sprawdzić powierzchnię działki?

 

Sprawdzenie faktycznej powierzchni działki budowlanej jest bardzo proste. Takich informacji dostarcza nam rządowa strona internetowa, Geoportal. Jeśli posiadamy numer ewidencji lub identyfikator działki, wystarczy wpisać dane w wyszukiwarce, aby od razu przejść do interesującej nas parceli. Jeśli natomiast nie posiadamy szczegółowych danych, należy wybrać region, w którym położona jest działka, a następnie zlokalizować ją na mapie.

 

Po kliknięciu w wybraną działkę można sprawdzić numer ewidencji, status prawny działki, a także jej powierzchnię. Biorąc pod uwagę, jak wiele informacji na temat działki jest ogólnodostępnych, warto zweryfikować interesującą nas parcelę w Geoportalu. W następnym akapicie powiemy więcej na temat tego, jakie możliwości oferuje nam Geoportal.

 

Jakie informacje znajdziemy w serwisie Geoportal?

 

W Geoportalu Krajowym możemy sprawdzić: dane adresowe, dane związane z ewidencją działki, mapy topograficzne, a także ortofotomapy. W ten sposób możemy zweryfikować poprawność danych podanych w ogłoszeniu, a także przyjrzeć się usytuowaniu terenu, co pozwala wstępnie określić, czy budowa domu na tym terenie w ogóle będzie możliwa. Ponadto, dysponując numerem ewidencji działki możemy dotrzeć do księgi wieczystej. To jeden ze sposobów na odnalezienie właściciela działki budowlanej, którą chcemy pozyskać.

 

Geoportal jest również popularnym sposobem na znalezienie atrakcyjnej działki budowlanej. W ten sposób możemy sprawdzić atrakcyjne z naszej perspektywy działki niezabudowane znajdujące się w okolicy, do której chcielibyśmy się przeprowadzić. Choć nie mamy pewności, czy wybrana nieruchomość będzie na sprzedaż, wielu inwestorów jest w stanie w ten sposób dotrzeć do ciekawej parceli i skłonić jej właściciela do sprzedaży odpowiednią ofertą.

 

Rozbieżności w ewidencji gruntów i księdze wieczystej

 

Niekiedy zdarzają się sytuacje, w których powierzchnia działki budowlanej w ewidencji gruntów różni się od tej, zapisanej w księdze wieczystej. Najczęściej, winę ponoszą pracownicy urzędu odpowiedzialni za aktualizację danych. Niekiedy zdarza się jednak sytuacja, w której okoliczne działki zostały scalone i ponownie podzielone, co mogło nieznacznie wpłynąć na konkretną powierzchnię parceli. Dane zostały zaktualizowane w ewidencji gruntów, ale w księdze wieczystej już nie. W takich sytuacjach powinniśmy jeszcze przed zakupem nieruchomości zwrócić się z prośbą do jej właściciela o uprzednie złożenie wniosku o dokonanie korekty informacji w księdze wieczystej.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki budowlanej?

 

Z perspektywy inwestora, niezwykle istotnymi informacjami są: powierzchnia działki, jej dokładne wymiary, a także kształt. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy wybraliśmy już wymarzony projekt domu i szukamy parceli, na której będzie można go zrealizować. W takiej sytuacji należy sprawdzić także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli działka nie jest objęta MPZP, złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dopiero, gdy zapoznamy się ze specyfiką działki i możliwościami zabudowy warto przejść do innych aspektów, takich jak chociażby lokalizacja oraz udogodnienia dostępne w okolicy. Przed zakupem działki warto sprawdzić również jej uzbrojenie, a także dostęp do drogi. Czasami, najprostszym sposobem na uzyskanie ciekawych informacji na temat konkretnej nieruchomości jest zamienienie kilku słów z sąsiadami. Bardzo często to właśnie szybki wywiad lokalny pozwala nam zebrać informacje potrzebne do podjęcia decyzji odnośnie zakupu konkretnej działki budowlanej.

 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.