Akademia Budowlana

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?

W zdecydowanej większości przypadków pierwszym krokiem koniecznym do zrealizowania marzenia o własnym domu jest zakup działki – w dogodnej dla przyszłych domowników lokalizacji, o odpowiedniej powierzchni i przede wszystkim – budowlanej. Należy mieć bowiem świadomość, że nie każda nieruchomość, która wpadnie inwestorom w oko musi mieć charakter budowlany. Jak zatem sprawdzić, czy dana działka jest budowlana? Podpowiadamy!


Zakup działki wymaga od przyszłych inwestorów sprawdzenia, jakie jest przeznaczenie gruntu. Dzięki temu mogą zyskać pewność, że dana nieruchomość ma charakter budowlany albo będzie można ją przekształcić na działkę budowlaną. W zależności od statusu administracyjnego gruntu, jest na to kilka sposobów.


Działki budowlane a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwalany przez odpowiednią jednostkę samorządu – urząd miasta lub urząd gminy – dokument, w którym określa się rodzaj dopuszczalnej na danej terenie zabudowy. Określa się w nim między innymi:
• konkretne przeznaczenie gruntów (np.

zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, przemysłowa),
• jaką minimalną wielkość może mieć działka budowlana i jaka jej część może zostać zabudowana,
• czy na działce możliwa jest wyłącznie zabudowa wolnostojąca czy również szeregowa lub bliźniacza,
• jaką wysokość i ile kondygnacji mogą mieć budynki, jakie są warunki ich zaopatrzenia w media, jaką szerokość może mieć frontowa elewacja budynku itp.


Warto pamiętać, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą się od siebie mocno różnić, np. ze względu na lokalizację. Dla przykładu – w województwach górskich wymaga się, aby dachy domów jednorodzinnych były bardzo strome, aby mógł z nich samoczynnie spadać śnieg.


Gdzie można znaleźć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? O ile został dla danego terenu przygotowany (w ostatnich latach proces ten przyspieszył, ale na wielu obszarach, zwłaszcza wiejskich, planów nadal nie ma), jest dostępny w odpowiednim urzędzie gminy lub w dzienniku urzędowym województwa (można je znaleźć w formie elektronicznej w Internecie).


Dla ułatwienia warto jeszcze wiedzieć, jak oznaczane są w planach poszczególne tereny. I tak budownictwo jednorodzinne to MN, wielorodzinne – MW, zabudowa usługowa – U, tereny rolnicze – R, lasy – ZL, tereny dróg publicznych – KD, a wewnętrznych – KDW.


Przekształcenie działki rolnej na budowlaną


Jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że działka jest budowlana, nie oznacza to, że musi taką pozostać – możliwe jest bowiem przekształcenie działki rolnej na budowlaną. Aby to zrobić, należy złożyć do prezydenta miasta (burmistrza, wójta) odpowiedni wniosek – zazwyczaj wzór dostępny jest na stronie internetowej urzędu. We wniosku muszą znaleźć się wszystkie dane działki (w tym oznaczenie jej klasy) oraz uzasadnienie.


Przygotowując uzasadnienie, warto sięgnąć do ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jak w niej określono, na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Jeżeli dana działka rolna ma niską przydatność produkcyjną (np. jest nieużytkiem, znajdują się na niej mało wydajne gleby) o jej przekształceniu na budowlaną decyduje rada miasta (gminy). Jeśli jednak grunt sklasyfikowany jest w kategoriach I, II lub III, gmina przedkłada wniosek o odrolnienie do ministra rolnictwa.


Wniosek o warunki zabudowy


Jak już wcześniej wspomniano, znaczna część terenów w naszym kraju – m.in. ze względu na koszty – nie ma przygotowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wówczas aby sprawdzić status administracyjny działki należy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy.


Wniosek o warunki zabudowy składa się w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta, adresując go bezpośrednio do wójta, burmistrza lub prezydenta. Co ważne, wniosek o ustalenie warunków zabudowy może złożyć każdy – nie trzeba być właścicielem nieruchomości ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością – o tym, w jaki sposób prawidłowo go wypełnić i jak długo czeka się na jego rozpatrzenie informowaliśmy w tekście -> https://new-house.com.pl/akademia-budowlana/post/623.


Z reguły warunki zabudowy są ważne na czas nieokreślony, ale niekiedy decyzja wydana przez urząd może wygasnąć. Dzieje się tak gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące terenu, którego dotyczy ta decyzja lub gdy uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, którego dotyczy ta decyzja (jeśli ustalenia planu są inne niż ustalenia wydanej decyzji).


Jak znaleźć właściciela działki?


Czasami zdarza się tak, że inwestorzy znajdą idealną działkę, na której chcieliby zbudować dom, ale nie mogą ustalić, kto jest jej właścicielem, by porozmawiać o ewentualnej sprzedaży. W takiej sytuacji można spróbować zdobyć dane właściciela w odpowiednim urzędzie miasta lub starostwie powiatowym (w Wydziale Geodezji i Kartografii) lub w Wydziale Ksiąg Wieczystych odpowiedniego sądu rejonowego. Tam należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu zawierającego interesujące inwestora dane. Uwaga! Nazwisko właściciela uzyskać można tylko w sytuacji, gdy istnieje ku temu interes prawny. Na pewno interesem prawnym nie jest zwykła ciekawość.

W New-House od blisko 30 lat specjalizujemy się w kompleksowej budowie domów jednorodzinnych w całej Polsce. Pomagamy inwestorom na każdym etapie budowy wymarzonego domu, a także pomagamy w załatwianiu wszelkiego rodzaju formalności, np. uzyskania warunków zabudowy. Jeśli szukasz uczciwej i rzetelnej firmy budowlanej, zadzwoń lub napisz do nas -> https://new-house.com.pl/kontakt. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

 

.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.