Akademia Budowlana

Strop Teriva - zalety i wady

Budowa własnego domu wymaga podjęcia wielu decyzji dotyczących jego architektury i konstrukcji. Ułatwione zadanie mają inwestorzy kupujący gotowe domy według szablonowych projektów, ogranicza ich jednak wizja projektanta i możliwości wykonawcy. Kto natomiast zdecyduje się na indywidualny projekt domu, może usiąść z architektem i wspólnie z nim zdecydować o wszystkich najważniejszych elementach i detalach mającego powstać domu. Jednym z nich może być strop. Dziś przedstawimy zalety i wady stropu Teriva – jednego z najpopularniejszych stropów gęstożebrowych.

Strop jest to pozioma przegroda dzieląca poszczególne kondygnacje domu. Oprócz tego, najważniejszym zadaniem stropu jest przenoszenia obciążeń i niejako usztywnienie całej konstrukcji budynku. Jakie są najważniejsze parametry stropu?

• Wytrzymałość – biorąc pod uwagę, że strop musi przenosić znaczne obciążenia, jest to jeden z jego najważniejszych parametrów. Przyjmuje się, że standardowe obciążenie użytkowe stropy (sprzęty, ludzie) wynosi 1,5 kN/m2, czyli około 150 kg/m2. S

• Sztywność – solidny strop musi się cechować odpowiednią sztywnością. Jeśli będzie się zbytnio uginać, podłoga będzie skrzypiała, a na suficie dolnej kondygnacji mogą pojawić się nieestetyczne pęknięcia.

• Zdolność tłumienia hałasu – w przypadku stropów nad piwnicą czy pod poddaszem cecha ta nie jest tak istotna, ale strop między piętrami powinien tłumiąc np. odgłos odstawianego krzesła czy tupot stóp.

• Termoizolacyjność – tu jest odwrotnie – cecha ta nie jest bardzo istotna w przypadku stropów między piętrami, a ma znaczenie w przypadku stropów nad piwnicą i pod poddaszem, przez które może uciekać ciepło.

Stropy gęstożebrowe – czym są?

Nośność oraz parametry izolacyjne mają wielki wpływ na komfort zamieszkania. Podczas projektowania uwzględnić należy także koszt i trudność wykonania stropów – niekiedy może to mieć znaczenie dla inwestora. Niewątpliwe zalety mają wówczas stropy popularne, dobrze znane wszystkim wykonawcom, a zarazem możliwie łatwe w montażu. Dobrze jeśli ich tworzenie nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu.

Tego typu właściwości posiadają stropy gęstożebrowe. Ich nazwa bierze się z gęsto układanych (w odstępach 30-60 centymetrów) kratownicowych belek nośnych, stanowiących żebra konstrukcyjne. Przestrzenie między nimi wypełnia się specjalnymi pustakami z betonu lub keramzytu. Całość zalewa się warstwą betonu o grubości kilku (najczęściej trzech do pięciu) centymetrów.

Istnieje kilka odmian stropów gęstożebrowych, takie jak Ackerman, Ceram i Fert, ale bezspornie najbardziej rozpowszechnioną odmianą jest strop Teriva. To chyba najczęściej stosowany strop w budownictwie jednorodzinnym, głównie ze względu na możliwość ręcznego montażu.
 
 
 
Strop Teriva – co trzeba o nim wiedzieć?

Strop Teriva nie tylko łatwo wykonać – nie ma też żadnego problemu z dostępnością materiałów. Pustaki Teriva dostępne są w wielu odmianach, dostosowanych do rozmaitych wersji stropu. Również belki są powszechnie dostępnym prefabrykatem. Ponieważ nie są to elementy o wielkich gabarytach i masie, można je wciągać na górę bez konieczności stosowania dźwigu. Powoduje to zarazem, że strop Teriva jest stosunkowo lekki. Jego ciężar zależy od materiału, z którego wykonane są pustaki oraz od liczby komór w każdym z nich. Pustaki z keramzytobetonu i żużlobetonu ważą mniej, a z betonu – więcej. W niektórych przypadkach można zastosować także bardzo lekkie pustaki styropianowe, które istotnie zmniejszą ciężar stropu, a także poprawią jego – i tak dobre – właściwości termoizolacyjne. Takie bloczki najłatwiej przycinać i transportować.

Warto brać pod uwagę, że strop Teriva nadaje się przede wszystkim do budynków o prostym, regularnym kształcie. Dzięki niemu można zastosować jednolity zestaw belek opartych na ścianach nośnych. Znakomicie ułatwi to wykonanie przegrody stropowej bez zbędnego docinania elementów.
 
 

Strop Teriva – zalety

Istnieje kilka naczelnych zalet stropu Teriva. Oto te najważniejsze!

• Pustaki są elementami o dobrych lub wręcz znakomitych właściwościach termoizolacyjnych. Ich zastosowanie ułatwi osiągnięcie w budynku wymaganych, a także pożądanych parametrów w zakresie oszczędności energii zużywanej do ogrzewania.

• Strop Teriva ułatwiają lokalizację ścianek działowych. Można je stawiać równolegle lub prostopadle do nich. Pod ścianką działową umieszcza się z reguły żebro podwójne, a nawet tzw. żebro podwójne poszerzone, o ile na dany strop spada obciążenie przekazywane z dachu.

• Możliwość ręcznego montażu – nie ma konieczności używania do tego ciężkiego sprzętu, dzięki czemu strop Teriva sprawdza się również w przypadku budów prowadzonych na ternie o trudnym dostępie (np. w obszarach górskich).

• Stosunkowo niewielki ciężar, zwłaszcza przy pustakach styropianowych.

Strop Teriva – wady

Mimo wszystkich zalet, strop Teriva ma również pewne wady. Eksperci zwracają uwagę na podatność stropów Teriva na tzw. klawiszowanie, czyli uginanie się poszczególnych belek pod wpływem obciążenia. Może ono prowadzić do uporczywych pęknięć na sufitach, których nie da się skutecznie zlikwidować tradycyjnymi metodami. Klawiszowanie może występować przede wszystkim w stropach o rozpiętości przekraczającej 4 metry. Można mu jednak skutecznie zapobiec poprzez zastosowanie dodatkowych belek żelbetowych, tzw. żeber rozdzielczych. Jeśli umieścić je prostopadle do belek stropowych, obciążenie zostanie bardziej równomiernie rozłożone, dzięki czemu nie powinno dochodzić do ugięć. Żebra należy też umieszczać tam, gdzie staną ścianki działowe: obciążenia w tych miejscach są zazwyczaj większe niż gdzie indziej. Niebagatelne znaczenie ma też grubość warstwy nadbetonu. Trzeba tu jednak doliczyć czas niezbędny na związanie nadbetonu (3-4 tygodnie), przez który nie można kontynuować prac powyżej stropu.

Fachowcy mają też podzielone zdania co do izolacji akustycznej stropów Teriva. Można ją poprawić stosując belki kratownicowe oraz pustaki z betonu komórkowego (gęstość 500 kg/m³).

Dla niektórych sporym problemem może być też cena stropu Teriva. Dla każdego domu jest ona liczona inaczej, biorąc pod uwagę m.in. ilość materiałów czy ścian pod strop, a także koszty robocizny. Zakłada się jednak, że cena stropu Teriva może zaczynać się od 90, a kończyć nawet na 190 zł za metr kwadratowy. 
 
 
New-House posiada ponad 25 lat doświadczenia w kompleksowej budowie domów. Jesteśmy w stanie pomóc klientom na każdym etapie inwestycji – wszystkie osoby zainteresowane naszymi usługami zapraszamy do kontaktu -> https://new-house.com.pl/kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.