Załatwianie formalności przy budowie domu

Budowa domu to dla wielu inwestorów bardzo trudne i stresujące przedsięwzięcie. Zanim jeszcze na placu budowy rozpoczną się jakiekolwiek prace, trzeba zatroszczyć się o szereg formalności, których nie da się uniknąć przygotowując się do budowy domu. Z tego artykułu dowiesz się, na czym właściwie polega załatwianie formalności przy budowie domu, o co dokładnie należy zadbać na etapie przygotowań, a także, ile czasu mogą zająć wszystkie formalności.

 

Formalności związane z zakupem działki budowlanej

 

Jeśli nie posiadasz jeszcze działki, na której planujesz budowę domu, formalności zaczynają się tak naprawdę od zakupu działki. W serwisie Geoportal możesz zapoznać się z najważniejszymi informacjami, takimi jak: powierzchnia działki, przebieg granic, ukształtowanie terenu. Koniecznie sprawdź dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do sieci uzbrojenia. Przed zakupem działki należy sprawdzić jej dokładne przeznaczenie. Takie informacje zawiera Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a na obszarach, które nie są objęte planem miejscowym należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Po sprawdzeniu działki i zyskaniu pewności, że jest to dobra inwestycja pod kątem budowy domu, można przejść do formalności związanych z zakupem. Umowa kupna sprzedaży jest zawierana w obecności notariusza, który przygotuje akt notarialny, na mocy którego staniesz się prawowitym właścicielem działki. Należy także udać się do sądu rejonowego celem dokonania wpisu do księgi wieczystej. Jeśli dana nieruchomość nie posiadała takiej księgi, musisz ją założyć. Po zakupie warto zweryfikować granice działki – jeśli znaki graniczne zostały usunięte lub uszkodzone lub masz podejrzenia, że ktoś je przesunął, wówczas możesz skorzystać z usług geodety, który wytyczy dla Ciebie dokładne granice działki. To do nich trzeba będzie dostosować ogrodzenie swojej parceli.

 

Przygotowania do budowy i prace projektowe

 

Pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia budowy domu jest uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku obszarów nie objętych planem należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Warto także z dużym wyprzedzeniem złożyć wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Jeśli czas oczekiwania na stałe przyłącze prądu jest bardzo długi, możesz zdecydować się na przyłącze tymczasowe dostarczające prąd budowlany. Można je uzyskać w przeciągu zaledwie kilku tygodni.

 

W powiatowym ośrodku geodezji i kartografii należy uzyskać mapę zasadniczą. Po jej uzyskaniu możemy zatrudnić geodetę, który zajmie się przygotowaniem mapy do celów projektowych. Teraz możesz już zatroszczyć się o projekt architektoniczno-budowlany. Możesz zakupić gotowy projekt i oddać go w ręce architekta w celu adaptacji lub też zamówić projekt indywidualny, który zazwyczaj jest opcją nieco droższą, ale daje gwarancję uzyskania projektu dostosowanego do swoich potrzeb. Po uzyskaniu projektu można rozpocząć formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych

 

W 2023 roku bez pozwolenia można budować domy o powierzchni do 70 m2. W przypadku tych domów wystarczy uproszczona procedura zgłoszenia budowy domu. W przypadku większych domów konieczne jest uzyskanie pozwolenia. W tym celu należy udać się do urzędu miasta lub urzędu gminy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletem dokumentów. Na stronie urzędu możesz sprawdzić wszystkie potrzebne dokumenty. Na pewno potrzebujesz trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, a także dokumentu potwierdzającego Twoje prawo do dysponowania działką do celów budowlanych.

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczynają się ostatnie przygotowania. Należy zatrudnić firmę budowlaną (w przypadku generalnego wykonawcy można to zrobić dużo wcześniej), wskazać kierownika budowy, który zapoczątkuje dziennik budowy, zając się ogrodzeniem działki (na czas budowy może to być ogrodzenie tymczasowe), a także wezwać geodetę, który przeprowadzi proces tyczenia budynku. Pozostaje także wskazać dokładny termin rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Formalności przy budowie domu krok po kroku

 

Jak wyglądają wszystkie formalności krok po kroku? Jako iż zakup działki to temat na osobny artykuł, w tym miejscu wymienimy wszystkie czynności już po zakupie działki. Załatwianie formalności przy budowie domu przebiega następująco:

 • W urzędzie miasta lub urzędzie gminy należy uzyskać wypis i wyrys z MPZP. W przypadku braku MPZP należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.
 • Złóż wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci (do rozpoczęcia budowy domu niezbędny jest prąd budowlany, który może być dostarczany przyłączem tymczasowym).
 • W powiatowym ośrodku geodezji i kartografii uzyskaj mapę zasadniczą działki. Zatrudnij geodetę, który sporządzi mapę do celów projektowych.
 • Jeśli Twoja działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, złóż wniosek w sprawie wydania zezwolenia na budowę wjazdu na działkę.
 • Architekt odpowiedzialny za projekt architektoniczno-budowlany wyda opinię geotechniczną. Jeśli będzie to konieczne, zatrudnij geologa w celu wykonania badań geotechnicznych gruntu.
 • Zakup gotowy projekt domu i oddaj go w ręce architekta w celu adaptacji lub udaj się do architekta celem zamówienia projektu indywidualnego.
 • Uzyskaj pozwolenie na budowę domu (lub dokonaj zgłoszenia budowy w przypadku domów o powierzchni do 70 m2).
 • Wybierz firmę budowlaną i wskaż kierownika budowy. Kierownik zajmie się założeniem dziennika budowy i dokonaniem pierwszych wpisów.
 • Skorzystaj z usług geodety, który wykona tyczenie budynku.
 • Zadbaj o ogrodzenie placu budowy (może być ogrodzenie tymczasowe) i pamiętaj o umieszczeniu obowiązkowej tabliczki informacyjnej.
 • Wybierz dokładny termin budowy domu, podpisz umowę o wykonanie prac budowlanych, zadbaj o kapitał niezbędny do zrealizowania pierwszego etapu prac.

 

I to w zasadzie wszystko. Początkowo może się wydawać, że załatwianie formalności przy budowie domu jest bardzo trudne, ale w praktyce wystarczy jedynie znać kolejność działań i sprawdzić, gdzie można załatwić poszczególne sprawy. Wiele z formalności można w zasadzie załatwić w ciągu jednego dnia, choć na pewno będzie to dzień bardzo intensywny.

 

Ile czasu trwa załatwianie formalności przy budowie domu?

 

Planując rozpoczęcie prac w konkretnym terminie, za formalności trzeba się wziąć dużo wcześniej. Samo oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę w skrajnych sytuacjach może trwać nawet ponad dwa miesiące. Zakładając sprawne i systematyczne działanie, załatwianie formalności przy budowie domu powinno się zamknąć w okresie do 12 tygodni. Jeśli planujesz realizację projektu z generalnym wykonawcą, dobrym rozwiązaniem może być zatrudnienie firmy dużo wcześniej. Firma budowlana New-House w roli generalnego wykonawcy wspiera bowiem inwestora w załatwianiu formalności, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i niepotrzebnych nerwów.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły