Akademia Budowlana

Etapy budowy domu jednorodzinnego

Spis treści:

Budowa domu jednorodzinnego w technologii murowanej jest podzielona na kilka etapów. Swoistymi kamieniami milowymi są: stan zerowy, stan surowy, stan deweloperski i wreszcie stan pod klucz. Inwestorzy przymierzający się do budowy domu często chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, jak wygląda całą inwestycja i jakie są jej kolejne etapy. W niniejszym artykule omawiamy poszczególne etapy budowy domu jednorodzinnego aż do uzyskania domu gotowego do zamieszkania.

 

Przygotowania do rozpoczęcia budowy domu

 

Po wielu formalnościach inwestor otrzymał pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych nie spotkało się ze sprzeciwem. Jest to zielone światło potrzebne do rozpoczęcia inwestycji. Na etapie prac przygotowawczych trzeba zniwelować teren pod budowę, przygotować poszczególne strefy na placu budowy, wytyczyć budynek z pomocą geodety. Inwestor powinien także wybrać kierownika budowy, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika inwestycji. Plac budowy trzeba zgodnie z przepisami ogrodzić, a także umieścić w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną. Nie później niż siedem dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych należy zgłosić taki zamiar do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

 

Roboty ziemne i fundamentowe

 

Budowa domu jednorodzinnego zaczyna się od robót ziemnych i wykonania wykopów pod fundamenty. Prace ziemne i fundamentowe mogą różnić się przebiegiem ze względu na rodzaj zastosowanych fundamentów. Najczęściej wykonuje się wykopy wielkoprzestrzenne, w których posadowione zostaną ławy fundamentowe, na których następnie wymuruje się ściany fundamentowe. Pozostawia się także przeloty pod elementy instalacji wewnętrznych w domu. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i termicznych  fundamenty są zasypywane, a następnie wylewana jest ślepa posadzka. W ten sposób uzyskany zostaje stan zerowy. Jest to stan, w którym budynek został doprowadzony do punktu zero, który wyznacza poziom jego posadzki. Ten etap zajmuje ok. 2 - 4 tygodni.

 

Murowanie ścian i wykonanie stropów

 

Najbardziej czasochłonne etapy budowy domu jednorodzinnego mają miejsce właśnie teraz, gdy dom trzeba doprowadzić do stanu surowego. Na początek miejsce mają prace murarskie, czyli postawienie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian murowanych i wykonanie kominów (o ile oczywiście takie rozwiązanie zakłada projekt). Kolejnym krokiem jest wykonanie stropów. W domach z poddaszem i w domach piętrowych na tym etapie można wykonać wewnętrzne strony żelbetowe. Jednak równie dobrze inwestor może zdecydować się na schody samonośne, które zostaną wykonane w przyszłości. Wówczas na wyższą kondygnację w trakcie budowy domu prowadzić będą drabiny. Jeśli dom ma być zwieńczony stropodachem, do prac murarskich zaliczymy także wykonanie podstawy stropodachu.

 

Wykonanie konstrukcji dachu i domknięcie stanu surowego

 

Na tym etapie budowy domu jednorodzinnego wykonuje się konstrukcję dachu oraz układa jego pokrycie. W przypadku dachów spadzistych najczęściej stosowana jest tradycyjna więźba drewniana wykonywana przez cieślę. Coraz częściej jednak stosowane są także więźby prefabrykowane. Niezależnie od tego, czy dom będzie zwieńczony stropodachem czy dachem spadzistym, przychodzi czas na wykończenie dachu. Należy wykonać termoizolację, hydroizolację, paroizolację, zadbać o prawidłową wentylację, a także położyć docelowe pokrycie dachowe oraz zadbać o montaż systemu rynnowego. Często wykonuje się także instalację odgromową. Domknięcie stanu surowego wymaga jeszcze wstawienia okien oraz drzwi zewnętrznych. W ten sposób dom staje się całkowicie zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi. Stan surowy zamknięty można osiągnąć w ok. 2,5 - 4 miesiące. Wiele zależeć będzie od prawidłowej logistyki, a także od konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałów.

 

Prace potrzebne do uzyskania stanu deweloperskiego

 

Gdy budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym, można już przejść do prac w jego wnętrzu. Równolegle prowadzi się także finalne prace na zewnątrz, a zatem: ocieplenie domu oraz wykończenie elewacji. Wewnątrz montowane są poszczególne instalacje, a zatem: instalacja elektryczna, instalacja sanitarna oraz instalacja gazowa. Na tym etapie budowy domu jednorodzinnego potrzebni są zatem wykwalifikowani fachowcy specjalizujący się w danym typie instalacji. Jeśli jednak budowa domu jest realizowana w systemie zleconym, wówczas to generalny wykonawca odpowiada za zapewnienie odpowiednich fachowców na każdym etapie budowy. Gdy instalacje są już gotowe, wykonuje się wylewki podłogowe oraz kładzie się tynki wewnętrzne. To także dobry czas na postawienie lekkich ścian działowych. Miejsce ma również montaż parapetów, rolet zewnętrznych, bramy garażowej, balustrad (za wyjątkiem szklanych), barierek oraz innych tego typu elementów. To kolejne 2-4 miesiące pracy.

 

Prace wykończeniowe i zakończenie budowy domu jednorodzinnego

 

Gdy osiągnięty zostanie stan deweloperski, czas na ostatni etap budowy domu jednorodzinnego, a zatem prace wykończeniowe, takie jak: szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów, układanie płytek ściennych i podłogowych, układanie docelowych podłóg, biały montaż, montaż osprzętu elektronicznego, montaż oświetlenia, montaż drzwi wewnętrznych. Ze sprawną ekipą dom można wykończyć w kilka tygodni. I tak etapy budowy domu jednorodzinnego dobiegają końca, a my mamy już stan pod klucz, czyli dom gotowy do zamieszkania. Zanim jednak wprowadzisz się do swojego nowego domu, trzeba jeszcze załatwić formalności związane z zakończeniem budowy, w tym uzyskać protokoły odbioru, wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, a także złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z kompletem dokumentów w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.