Akademia Budowlana

Przegląd techniczny budynku – co powinien wiedzieć właściciel nieruchomości?

Spis treści:

Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do podejmowania działań, których celem jest zachowanie odpowiedniego stanu technicznego, przekładającego się na bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Właściciele obiektów wielkopowierzchniowych (powierzchnia zabudowy powyżej 2000 m2) mają obowiązek wykonać przynajmniej raz w roku przegląd techniczny budynku. W tym artykule wyjaśniamy, co obejmuje taki przegląd, kto ma obowiązek jego wykonania, a także, jak to wygląda w przypadku domów jednorodzinnych.

 

Na czym polega przegląd techniczny budynku?

 

Definicję przeglądu technicznego budynku znajdziemy w art. 62 ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z tą definicją jest to sprawdzenie poszczególnych elementów danego obiektu przez specjalistów posiadających do tego odpowiednie umiejętności i uprawnienia. Właściciel lub zarządca budynku są zobligowani do podejmowania działań, których celem będzie zachowanie obiektu w należytym stanie technicznym. Takiemu nadzorowi podlegają: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo pożarowe, warunki higieniczne i zdrowotne ochrony środowiska, ochrona przed hałasem i drganiami, a także oszczędność energii.

 

Przegląd techniczny budynku obejmuje: przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych, kontrolę elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników związanych z użytkowaniem obiektu, przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie zdrowia, przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej, przegląd estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia. Niektóre z wymienionych przeglądów są obowiązkowe przynajmniej raz do roku, podczas gdy w przypadku innych wystarczy przegląd raz na pięć lat.

 

Dla jakich budynków obowiązkowy jest przegląd techniczny?

 

Przegląd techniczny budynku jest obowiązkowy dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz dla innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Niektóre z przeglądów są obowiązkowe także w przypadku domów jednorodzinnych, ale o tym jeszcze powiemy. Jak już mówiliśmy, kontrola okresowa to obowiązek spoczywający na właścicielu obiektu lub zarządcy, o ile ten obowiązek zostanie przekazany przez właściciela. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom, że przegląd techniczny budynku wymagany przynajmniej raz do roku trzeba wykonać do dnia 31 maja.

 

Jak często wymagany jest przegląd techniczny budynku?

 

Częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych jest uzależniona od rodzaju przeglądu. Wyróżnić możemy przeglądy techniczne wykonywane nie mniej niż raz w roku oraz przeglądy wymagane nie mniej niż co 5 lat. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych występuje także kontrola w systemie dwuletnim. Niektóre przeglądy wykonuje się doraźnie na zlecenie właściciela lub zarządcy, jeśli zajdzie podejrzenie, że coś jest nie tak. Przegląd techniczny wykonywany nie mniej niż raz w roku obejmuje następujące przeglądy:

 

 

W przypadku budynków mieszkalnych przegląd techniczny budynku wykonuje się w okresie wiosennym, natomiast w przypadku pozostałych budynków wielkopowierzchniowych wyznacza się dwa terminy: do 31 maja i do 30 listopada. Jeśli chodzi o przeglądy techniczne wymagane co 5 lat, są to:

 

 

Jak widzisz, w systemie 5-letnim wymagane są te same przeglądy, których wymaga się co roku. Jeśli w roku kalendarzowym pokrywają się terminy przeglądu rocznego i 5-letniego, wówczas można przeprowadzić wspólny przegląd, który wypełni oba powyższe obowiązki. Należy także zauważyć, że zakres czynności w ramach przeglądu 5-letniego jest inny, niż w przypadku przeglądu rocznego. W przeglądach wymaganych co 5 lat sprawdzane są te elementy budynku, których nie trzeba sprawdzać raz do roku ze względu na sposób ich użytkowania.

 

Przegląd techniczny w domach jednorodzinnych

 

Właściciele domów jednorodzinnych powinni pamiętać o tym, że ich również obowiązuje przegląd techniczny budynku, tyle, że na nieco innych zasadach. Co najmniej raz w roku wymagana jest kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz instalacji wentylacyjnych. Natomiast przynajmniej raz na 5 lat zachodzi obowiązek przeprowadzenia generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji. Jeśli Twój dom jest wyposażony w pompę ciepła lub instalację fotowoltaiczną, te systemy również powinny zostać poddane przeglądowi przynajmniej raz do roku. Taki przegląd pozwoli utrzymać efektywną pracę systemów, a także zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych usterek w przyszłości.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.