Akademia Budowlana

Studzienka wodomierzowa na działce

Spis treści:

Każda nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej musi być wyposażona w licznik wodomierzowy, który wskazuje ilość wody pobranej z sieci. Taki licznik mieści się zazwyczaj w budynku – w piwnicy, w pomieszczeniu gospodarczym na parterze lub w garażu (o ile jest ocieplony). Zdarzają się jednak sytuacje, w których licznika nie można zastosować w domu. Wówczas dobrą alternatywą staje się studzienka wodomierzowa na działce. W niniejszym artykule omówimy, na czym polega to rozwiązanie i jakie studzienki wodomierzowe są do wyboru.

 

Studzienka wodomierzowa – co to jest?

 

Działka przyłączona do sieci wodociągowej musi posiadać również licznik wodomierzowy, na podstawie którego odczytywane będzie zużycie wody. Na tej podstawie obliczane są rachunki. Zazwyczaj taki licznik znajduje się w budynku – w piwnicy, w pomieszczeniu gospodarczym na parterze, ewentualnie w garażu. Garaż musi być jednak ocieplony. Nie zawsze istnieje możliwość umiejscowienia wodomierza w domu. W takich właśnie sytuacjach można wykorzystać studzienkę wodomierzową, która zostanie umiejscowiona na działce, a konkretnie pod ziemią, na głębokości, która zagwarantuje brak ryzyka zamarzania wody. Zazwyczaj stosuje się prefabrykowane studzienki, które można od razu po wykopie zamontować na terenie działki.

 

W jaki sposób zbudowana jest studzienka wodomierzowa?

 

Jest to instalacja podziemna złożona z korpusu, w którym znajduje się licznik. Może być wykonana z żelbetu, choć obecnie częściej spotyka się studzienki wykonane z tworzywa sztucznego. Studzienka zabezpiecza wodomierz przed czynnikami atmosferycznymi, a także przed przemarzaniem. Zbiornik musi odznaczać się także odpowiednią szczelnością oraz wytrzymałością na naprężenia powstające w gruncie. Korpus u góry jest zakończony wlotem, który zamyka się metalowym włazem. Studzienka wodomierzowa na działce musi być skonstruowana w taki sposób, aby umożliwić łatwy dostęp do wodomierza osobom uprawnionym do odczytu.

 

W jakich sytuacjach stosowana jest studzienka wodomierzowa na działce?

 

Zgodnie z przepisami obecnymi w Warunkach Technicznych, wodomierz może zostać umieszczony poza budynkiem, pod ziemią, jeśli budynek jest niepodpiwniczony, a zarazem nie ma możliwości wydzielenia na parterze miejsca na wodomierz. W takich właśnie sytuacjach wykorzystywana jest studzienka wodomierzowa na działce. Tutaj warto zauważyć, że to rozwiązanie stosuje się z konieczności. Jest ono mniej opłacalne od wodomierza w domu, a powód jest prozaiczny – chodzi oczywiście o ceny. Zakup i montaż studzienki wodomierzowej jest oczywiście dużo droższy od montażu wodomierza w domu. Ceny prostych studzienek zaczynają się od kilkuset złotych, a kończą na kilku tysiącach.

 

Studzienka wodomierzowa na działce musi spełniać kilka wymagań. Musi być umiejscowiona w odległości przynajmniej dwóch metrów od ogrodzenia lub od linii rozgraniczającej nieruchomość, licząc od osi zbiornika. W przypadku domów w zabudowie bliźniaczej lub segmentowej istnieje możliwość montażu kilku wodomierzy w jednej studzience. Studzienka wodomierzowa na działce jest koniecznością także wtedy, gdy dom jest posadowiony na działce w odległości przekraczającej 15 metrów od linii rozgraniczającej nieruchomość od drogi.

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze studzienki wodomierzowej?

 

Wybierając studzienkę wodomierzową na działce należy zwrócić uwagę na wytyczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który będzie odpowiedzialny za dostarczanie wody na teren działki za pośrednictwem przyłącza wodnego. Podstawowym parametrem jest szerokość studzienki. Najczęściej stosuje się studzienki o szerokości od 400 do 1400 mm. Wymiary studzienki należy dostosować do średnicy przewodu wodociągowego, jak również wielkości wodomierza. Większość studzienek ma przekrój okrągły, ale w przypadku przewodu wodociągowego o średnicy powyżej 80 mm zachodzi konieczność zastosowania studzienki prostokątnej.

 

Jeśli chodzi o wysokość, a konkretniej głębokość studzienki, ten parametr zależy w głównej mierze od warunków wodno-gruntowych panujących na działce. Pod uwagę należy wziąć głębokość strefy przemarzania, jak również głębokość wód gruntowych. Od głębokości wód gruntowych zależy także konstrukcja. Dla przykładu, studzienki z dnem mogą być stosowane na stabilnych warunkach wodno-gruntowych. Na terenach podmokłych, gdzie występuje wysokie ryzyko istotnego podsienia się poziomu wód gruntowych należy zastosować studzienkę bez dna, która będzie odporna na siły wyporu związane z wyższym poziomem wód gruntowych.

 

W jaki sposób wybrać odpowiednią studzienkę wodomierzową na działce?

 

O wyborze studzienki wodomierzowej decydują trzy kluczowe czynniki: przepisy podyktowane przez lokalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, warunki wodno-gruntowe, jak również przemarzalność podłoża. Inwestor może sam dokonać wyboru, ale biorąc pod uwagę, jak wiele aspektów należy uwzględnić, warto skorzystać z pomocy fachowca. Odpowiednia studzienka wodomierzowa na działce może być wskazana przez projektanta odpowiedzialnego za adaptację gotowego projektu domu, jak również przez specjalistę firmy, która będzie odpowiedzialna za wykonanie przyłącza na działce.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.