Akademia Budowlana

Mapy geodezyjne z numerami działek

Spis treści:

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki, inwestor powinien ją dokładnie przeanalizować pod kątem planowanej inwestycji, np. budowy domu. Liczne informacje zawierają mapy geodezyjna, a niektóre z nich są dostępne od ręki, w serwisie internetowym Geoportal. Znajdziemy tam również mapy geodezyjne z numerami działek. Numer ewidencyjny to swoisty identyfikator działki, który umożliwia inwestorowi dotarcie do bardziej szczegółowych informacji.

 

Czym właściwie jest mapa geodezyjna?

 

Mapy geodezyjne to opracowanie kartograficzne, które tworzy się na podstawie pomiarów geodezyjnych. Tego typu dokumenty są gromadzone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa geodezyjna zawiera najważniejsze informacje o terenie – jego ukształtowaniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu. Mapy geodezyjne z numerami działek pozwalają także sprawdzić numer ewidencyjny wybranej działki. Jest to bardzo istotne z perspektywy inwestora, który jest zainteresowany zakupem wybranej działki. Numer ewidencyjny jest identyfikatorem, który pozwala dotrzeć do innych dokumentów, w których znajdują się cenne informacje o działce. Po numerze ewidencyjnym można chociażby odszukać księgę wieczystą. 

 

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki inwestor powinien ją bardzo dokładnie przeanalizować pod kątem planowanej inwestycji. W artykule na temat działek możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co należy sprawdzić w trakcie szukania odpowiedniej działki. Mapy geodezyjne dostarczają nam wielu cennych informacji, które na pewno usprawnią proces decyzyjny.

 

Rodzaje map geodezyjnych

 

W zależności od skali, przeznaczenia oraz zakresu informacji, mapy geodezyjne możemy podzielić na cztery podstawowe rodzaje, a mianowicie:

 

Inwestor przygotowujący się do budowy domu ma styczność z kilkoma rodzajami map. Na początek mapa geodezyjna z numerami działek pomaga w dokładnym sprawdzeniu działki przed dokonaniem zakupu. Gdy inwestor posiada już gotowy projekt domu lub chce zlecić wykonanie projektu indywidualnego, musi uzyskać mapę zasadniczą w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Na tej podstawie geodeta sporządzi mapę do celów projektowych potrzebną przy tworzeniu indywidualnego projektu i adaptacji projektu gotowego. Z kolei po zakończeniu budowy domu geodeta wykona mapę inwentaryzacyjną.

 

Do czego jest nam potrzebna mapa geodezyjna z numerami działek?

 

Mapa geodezyjna z numerami działek pozwala nam sprawdzić numer ewidencyjny działki. Znając ten numer możemy uzyskać więcej informacji na temat intersującej działki, np. sprawdzić uzbrojenie terenu oraz to, jakie obiekty znajdują się na działce. Na podstawie numeru ewidencyjnego można sprawdzić również adres administracyjny działki. Znając ten numer szybciej sprawdzisz, czy wybrana działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto, z tym numerem można namierzyć księgę wieczystą działki.

 

Gdzie można znaleźć mapę z numerami działek?

 

Podstawową wersję mapy geodezyjnej z numerami działek możesz sprawdzić w ogólnodostępnym serwisie internetowym Geoportal. Jeśli znasz już numer ewidencyjny, możesz szybko przejść do wybranej działki, aby sprawdzić najważniejsze informacje na jej temat. Jeśli nie znasz tego numeru, wystarczy w wyszukiwarce wskazać obszar administracyjny, na którym zlokalizowana jest działka. Następnie trzeba ją odnaleźć na mapie, co pozwoli sprawdzić przypisany do niej numer. Z kolei geodezyjną mapę zasadniczą można uzyskać w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

 

Jakie informacje zawiera mapa geodezyjna z numerami działek?

 

Mapa geodezyjna z numerami działek zawiera wiele istotnych informacji na temat wybranej parceli. Możesz tu sprawdzić wspomniany już numer ewidencyjny działki, ukształtowanie terenu, dokładny przebieg granic działki, uzbrojenie, a także zagospodarowanie (obecność obiektów lub instalacji podziemnych na terenie działki). Niestety musimy pamiętać o tym, że do zaktualizowania mapy geodezyjnej potrzebne są pomiary wykonane przez geodetę. Na niektórych obszarach takie pomiary nie były prowadzone od wielu lat, a to sprawia, że ogólnodostępna mapa geodezyjna nie zawsze jest aktualna. Może np. nie zawierać informacji o obecnej pod ziemią sieci budowlanej. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. W większości przypadków mapa geodezyjna z numerami działek znacznie usprawnia proces analizy działki pod kątem opłacalności inwestycji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.