Akademia Budowlana

Wytyczenie fundamentów pod dom – jak wygląda ten etap?

Spis treści:

Tyczenie budynku to jeden z pierwszych etapów prac budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W procesie tym niezbędny jest wykwalifikowany geodeta, który wyznaczy obrys budynku wskazując, w jaki sposób przebiegać będą fundamenty. Inwestor po raz pierwszy będzie mógł wizualnie zobaczyć to, gdzie stanie jego przyszły dom. W tym artykule wyjaśniamy, jak wygląda wytyczenie fundamentów pod dom i jakie są metody tyczenia.

 

Na czym polega tyczenie fundamentów?

 

Wytyczanie fundamentów to część tyczenia budynku. Jest to proces, w którym wyznacza się dokładne umiejscowienie domu na działce budowlanej. Zachowuje się przy tym niezbędne odległości od granicy działki i bierze pod uwagę założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy). Wytyczenie budynku jest zadaniem geodety. To jedna z pierwszych prac, jakie zostaną wykonana na działce budowlanej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Tyczenie wykonuje się już po wyrównaniu terenu, ale przed wykopami pod fundamenty.

 

Dla inwestora to bez wątpienia moment przełomowy. Po raz pierwszy inwestor będzie mógł zobaczyć obrys przyszłego budynku w namacalnej formie, a nie na projekcie budowlanym. Zadaniem geodety jest wyznaczenie reperów, czyli dwóch punktów odniesienia, do których w każdej chwili będzie można się odnieść. Następnie po dokonaniu obliczeń geodeta zaznacza obrys fundamentów. Można to zrobić metodą kołkową i ław drutowych, o czym za chwilę powiemy. Wytyczony zostanie także punkt zero. Wyznacza od poziom, na którym znajdzie się posadzka parteru. To bardzo istotny punkt, biorąc pod uwagę, że to właśnie od niego mierzy się wysokość budynku oraz jego poszczególnych elementów.

 

Metody wytyczania fundamentów

 

Tyczenie fundamentów pod dom można wykonać na dwa sposoby: metodą kołkową oraz metodą ław drutowych. Jest to dużo trwalsze od sypania wapnem czy kopania rowków. Poniżej krótki opis poszczególnych metod wytyczania fundamentów:

 

Za dużo dokładniejszą technikę uchodzi metoda ław drutowych, ale jest ona również nieco droższa, ze względu na większy zakres prac po stronie geodety. W samych wykopach można natomiast obsypać linie wapnem, aby wytyczyć linie, na których mają się znaleźć fundamenty. Pozostawione na powierzchni punkty odniesienia pozwalają w każdej chwili sprawdzić odległości i głębokość.

 

Kto odpowiada za wytyczenie fundamentów pod dom?

 

Wytyczenie fundamentów pod dom to zadanie spoczywające na wykwalifikowanym geodecie. Inwestor może skorzystać z usług tego samego geodety, który wcześniej był odpowiedzialny za przygotowanie mapy do celów projektowych. Firmy budowlane świadczące kompleksową budowę domów, takie jak firma New House, zatrudniają własnego geodetę, który zajmie się tyczeniem fundamentów. Wytyczenie fundamentów to ważny etap, który jest zapisywany w dzienniku budowy. Istotną rolę przy tyczeniu budynku odgrywa także kierownik budowy, ponieważ to on może poprosić geodetę o wykonanie większej liczby punktów odniesienia, co ułatwi wznoszenie fundamentów. Tyle tylko, że to oznacza wyższe koszty tyczenia, a zatem inwestor powinien być o tym poinformowany.

 

Ile kosztuje tyczenie budynku?

 

Jeśli inwestor korzysta z usług zewnętrznego geodety, który nie jest pracownikiem firmy budowlanej odpowiedzialnej za wznoszenie domu, wytyczenie fundamentów pod dom jest pracą oznaczającą dodatkowe koszty powiązane z realizacją projektu. Na szczęście nie są to szczególnie drogie prace, choć stawki różnych geodetów mogą się znacząco różnic. Geodeta oblicza koszt usługi na podstawie wyznaczonych osi lub reperów, czyli punktów odniesienia. Koszt jednego punktu lub osi to ok. 150 – 200 zł. W przypadku domów na planie prostokąta w zupełności wystarczą nawet dwa punkty, choć zwykle oznacza się wszystkie cztery narożniki. A zatem, przy prostej bryle domu koszty zamkną się w przedziale do 600 – 800 zł. Więcej trzeba będzie zapłacić za tyczenie budynku o skomplikowanej bryle, gdzie zachodzić będzie konieczność wytyczenia większej liczby punktów oraz osi. Warto także wspomnieć, że metoda ław drutowych jest ok. 30% droższa od metody kołkowej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.