Akademia Budowlana

Koszt budowy domu w 2023 roku

Spis treści:

Rok 2022 był wyjątkowo trudny dla inwestorów. Inflacja oraz wojna na Ukrainie to główne czynniki, które wpłynęły na duże podwyżki cen materiałów budowlanych. Z kolei wysokie stopy procentowe skutecznie utrudniły podjęcie kredytu na budowę. W rezultacie, w roku 2022 liczba wybudowanych domów była o ok. 10% niższa w stosunku do roku 2021. A jaki będzie koszt budowy domu w 2023 roku? W tym artykule postaramy się przybliżyć aktualne prognozy.

 

Jakich zmian można spodziewać się w 2023 roku?

 

Dobrą informacją jest to, że wzrost cen wyraźnie zahamował. Niektóre materiały budowlane nawet potaniały, ale to efekt rekordowych wzrostów w 2022 roku. Sytuacja geopolityczna wciąż jest trudna, ale mimo to obserwujemy spadek ceny ropy w odniesieniu rok ro roku. Niższa cena ropy automatycznie przełoży się na wszystkie inne branże, w tym również branżę budowlaną. Eksperci w większości są zgodni – ceny materiałów w 2023 roku nie wrócą do poprzednich poziomów, ale też nie powinny wyraźnie rosnąć. Dalsze różnice cen powinny być niewielkie, co oznacza, że koszty budowy domu w 2023 roku w dużej mierze może być zbliżony do tego sprzed roku.

 

Nadzieją na spadek cen może być niższe zainteresowanie. Trudności z uzyskaniem kredytów znacznie ograniczyły liczbę inwestorów planujących budowę domu, co może wymusić nieznaczną obniżkę cen na firmach budowlanych. Jesteśmy jednak dopiero u progu 2023 roku, a bardzo niestabilna sytuacja geopolityczna sprawia, że bardzo ciężko jest przewidzieć to, co wydarzy się chociażby wiosną, kiedy to ponownie rozpocznie się sezon budowlany. Wiele jednak wskazuje na to, że w 2023 roku możemy obserwować nieznaczny spadek wartości gruntów.

 

Budowa domu w 2023 roku – będzie taniej czy drożej?

 

Większość ekspertów w dziedzinie branży budowlanej przewiduje nieznaczny wzrost cen materiałów budowlanych przy jednoczesnym ustabilizowaniu lub niewielkich zmianach kosztów robocizny. Nieznacznie mogą się natomiast obniżyć wartości działek budowlanych. Reasumując, koszt budowy domu w 2023 roku prawdopodobnie będzie zbliżony do roku 2022, o ile oczywiście nie wystąpią nowe, niespodziewane czynniki, które ponownie mogłyby zatrząść rynkiem. W ostatnich trzech latach tego typu czynników niestety nie brakowało. Kształtowanie się cen w różnych branżach, w tym w branży budowlanej jest uzależnione od dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie.

 

Porównujemy koszty budowy domu w 2023 roku dla różnych konstrukcji

 

Koszty budowy domu zależą od wielu złożonych czynników, a jednym z głównych jest rodzaj konstrukcji. Możemy wyróżnić domy parterowe, domy z poddaszem użytkowym, a także domy piętrowe. Poniżej porównujemy koszty budowy domu w 2023 roku dla poszczególnych typów domów o powierzchni użytkowej w przedziale 100 – 150 m2:

 

 

Są to oczywiście szacunkowe kwoty odnoszące się do popularnych projektów domów chętnie wybieranych przez inwestorów. Na koszt budowy domu w 2023 roku wpływa jednak znacznie więcej czynników, w tym chociażby lokalizacja i specyfika działki, na której planuje się budowę domu.

 

Czy rok 2023 będzie korzystny dla inwestorów?

 

Wiele wskazuje na to, że rok 2023 nie przyniesie tak dużych podwyżek, jak miało to miejsce w roku 2022. Ceny dla popularnych domów jednorodzinnych będą zatem zbliżone lub nieznacznie większe. Wydaje się, że osoba przygotowująca się do budowy domu o powierzchni 100m2 musi przygotować przynajmniej 400,000 zł, uwzględniając w tym poboczne koszty związane z budową. Wysokie stopy procentowe skutecznie odstraszają jednak wielu nowych inwestorów, co z kolei może oznaczać nieco niższe koszty samej robocizny, a także niższe ceny działek budowlanych. Już pod koniec 2022 roku można było zaobserwować pewien spadek cen. A zatem, choć sytuacja na rynku budowlanym wciąż nie jest kolorowa, rok 2023 nie powinien być aż tak ekstremalny, jak rok 2022.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.