Akademia Budowlana

Systemy odwodnienia dachu płaskiego

Spis treści:

Dach płaski w domach jednorodzinnych jeszcze kilkanaście lat temu budził spore obawy ze strony inwestorów. Częstym problemem było niedostatecznie odprowadzanie wód opadowych, co kończyło się zawilgoceniem konstrukcji. Współczesne budownictwo oferuje jednak nowoczesne systemy odwadniania dachu płaskiego, dzięki czemu, nawet dachy o minimalny kącie nachylenia można skutecznie zabezpieczyć przed zalegającymi opadami atmosferycznymi.

 

Rodzaje systemów odwodnienia dachów płaskich

 

Zacznijmy od krótkiego omówienia dostępnych rodzajów odwodnienia stosowanego w przypadku płaskich dachów. Pierwszy podział zakłada odwodnienie wewnętrzne oraz odwodnienie zewnętrzne. Ten pierwszy rodzaj odwodnienia jest oparty na wpustach, z pomocą których woda ścieka do rury spustowej umieszczonej wewnątrz obiektu. Ta odprowadza wodę do kanalizacji deszczowej lub na zewnątrz budynku. Systemy wewnętrzne stosuje się w przypadku stropodachów dwudzielnych, a także w przypadku dachów płaskich z bardzo niewielkim kątem nachylenia. W przypadku dachów płaskich z kilkustopniowym nachyleniem stosuje się natomiast sprawdzone odwodnienie zewnętrzne, w którym woda spływa po połaci lub połaciach dachu trafiając do systemu orynnowania.

 

Ponadto, systemy odwodnienia dachu płaskiego dzielą się na grawitacyjne i podciśnieniowe. W przypadku systemów grawitacyjnych woda przepływa przez instalację wyłącznie za sprawą utworzonych spadków i pionów. Natomiast w przypadku systemów podciśnieniowych, wpusty są wykonane w taki sposób, aby wymusić podciśnienie, dzięki czemu woda jest zasysana do systemu odwodnienia. Aby zadziałał efekt zasysania, woda musi całkowicie wypełnić rurociąg. System ten sprawdza się zatem przy większych opadach deszczu, a jego zaletą jest również to, że posiada on samoistny system czyszczenia rurociągu z zalegających zanieczyszczeń.

 

W jaki sposób dobiera się system odwodnienia dachu płaskiego?

 

Ta odpowiedzialna decyzja należy do architekta przygotowującego projekt indywidualny lub adaptującego projekt gotowy. Przy wyborze odpowiedniego systemu odwodnienia dachu płaskiego trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników, a mianowicie: kąt nachylenia dachu, jego powierzchnię, specyfikę całego budynku. W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej stosuje się zewnętrzny system odwodnienia grawitacyjnego, aczkolwiek w przypadku większych rezydencji zaleca się system podciśnieniowy. Duże znaczenie w kontekście systemu odwadniania ma wybór odpowiednich rur zapewniających wysoką wydajność obliczaną w litrach na sekundę.

 

Jak zbudowane jest odwodnienie dachu płaskiego?

 

System odwadniania jest stosunkowo prosty. W przypadku dachów połaciowych o lekkim kącie nachylenia, przy krawędziach położonych najniżej stosuje się orynnowanie, do którego spływa woda opadowa. Nie wszystkie krawędzie takiego domu muszą posiadać rynnę. Krawędzie bez rynny zabudowuje się ścianą attykową, która zapobiega spływaniu wody na elewację. W przypadku zupełnie płaskich dachów lub dachów o bardzo niewielkim kącie nachylenia stosuje się wpusty, które odprowadzają wodę do rur biegnących w stropodachu. Rury te są wyprowadzane poza krawędź budynku i pozwalają bezpiecznie odprowadzić wodę opadową do gruntu, ale również do zbiornika retencyjnego, o ile takowy zostanie wykorzystany na działce. W przypadku systemów wewnętrznych rura spustowa może być prowadzona wewnątrz budynku.

 

Jak już wspomnieliśmy, bardzo istotną kwestią jest wybór odpowiednich materiałów. Rury zastosowane w systemie odwodnienia powinny odznaczać się wysoką wydajnością dobraną pod kątem szacunkowych opadów deszczu dla danego regionu. Rury o średnicy 70 mm są w stanie zapewnić maksymalną wydajność na poziomie 20 l/s w przypadku systemu podciśnieniowego i ok. 16 l/s w przypadku systemu grawitacyjnego. Dla rur o średnicy 50 mm będzie to odpowiednio 12 i 7 l/s. Rodzaj wpustu oraz ich rozmieszczenie należy dobrać pod kątem odwadnianej powierzchni.

 

Dlaczego prawidłowe odwodnienie dachu płaskiego jest tak istotne?

 

Systemy odwadniania dachu płaskiego umożliwiają zapewnienie należytej ochrony dla konstrukcji stropodachu przed wilgocią. Współczesne materiały hydroizolacyjne są bardzo wytrzymałe, ale w przypadku wody długo zalegającej na dachu z czasem mogą pojawiać się problemy. Zawilgocenie materiału termoizolacyjnego wpłynie niekorzystnie na energooszczędność budynku. Ponadto, wilgoć dostanie się przez dach do domu, zwiększając ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. W skrajnych sytuacjach, długo zalegające opady atmosferyczne mogą prowadzić nawet do katastrofy budowlanej. To pokazuje, jak niebagatelną rolę na płaskim dachu pełni prawidłowo wykonany system odwodnienia.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.