Akademia Budowlana

Metody wzmacniania istniejącego fundamentu

Spis treści:

Rolą fundamentów jest przyjmowanie i przenoszenie obciążeń generowanych przez obiekt budowlany na otaczający fundament grunt. Prawidłowo wykonane fundamenty są podstawą trwałego i stabilnego budynku. Wszelkie błędy na etapie prac budowlanych mogą w przyszłości skutkować poważnymi problemami. Wówczas konieczne okaże się wzmacnianie istniejącego fundamentu. W tym artykule wyjaśniamy, na czym polega wzmacnianie fundamentów.

 

Na czym polega wzmacnianie fundamentów?

 

Wzmacnianie fundamentów to roboty budowlane mające na celu poprawienie nośności istniejących fundamentów, a także zapewnienie im należytej ochrony przed wilgocią lub wodą gruntową. Wiąże się to z koniecznością odkrycia fundamentów, a ponadto, prace są wykonywane w ściśle określonej kolejności małymi etapami, tak, aby w żadnej chwili nie naruszona została stateczność budynku. Najczęściej wykorzystywanymi metodami jest podbijanie lub poszerzanie fundamentów. Co ważne, prace te muszą być ściśle nadzorowane, a przed ich przystąpieniem inwestor musi otrzymać stosowne pozwolenie. Biorąc pod uwagę jak istotną rolę pełnią fundamenty, wzmacnianie istniejącego fundamentu jest zadaniem trudnym i wymagającym wykwalifikowanej ekipy.

 

W jakich sytuacjach potrzebne jest wzmocnienie fundamentów?

 

Wzmacnianie fundamentów okaże się konieczne w sytuacji, gdy fundamenty nie będą właściwie wywiązywać się ze swojej funkcji, czyli przenoszenia ciężaru obiektu budowlanego na grunt. Problemy mogą być konsekwencją błędów konstrukcyjnych, np. niedostosowaniem fundamentu do panujących warunków wodno-gruntowych. Oto niektóre sytuacje, w których konieczne okaże się wzmacnianie istniejącego fundamentu:

 

 

Ingerencja w elementy posadowienia budynku jest traktowana jako przebudowa domu. Przystąpienie do wzmacniania istniejących fundamentów wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Najczęściej stosowane metody wzmacniania istniejącego fundamentu

 

Istnieje kilka technik wzmacniania istniejących fundamentów, a wybór właściwej techniki zależy od natury problemu oraz celu, jaki chce się uzyskać. Znaczenie ma także technologia wykonania istniejącego fundamentu. Oto trzy najczęściej stosowane metody wzmacniania fundamentu:

 

 

Wzmocnienie istniejącego fundamentu to dość trudna i złożona procedura, która wymaga doświadczonej ekipy budowlanej. Ponadto, roboty te są objęte ścisłym nadzorem budowlanym. Ewentualne błędy mogłyby bowiem skutkować zawaleniem się całego budynku. Warto nadmienić, że na etapie wzmacniania fundamentów czasami wymienia się także hydroizolację, tak, aby zagwarantować fundamentom lepszą ochronę przed wilgocią i wodą.

 

W jaki sposób prowadzone jest wzmacnianie fundamentów?

 

Ten rodzaj robót budowlanych jest kwalifikowany jako przebudowa i wymaga uzyskania pozwolenia. Ponadto, prace należy zgłosić do regionalnego organu nadzoru budowlanego. Wzmacnianie fundamentu wykonuje się małymi fragmentami, tak, aby w danym momencie oddziaływać tylko na niewielką część konstrukcji. W trakcie prac nie wolno naruszać gruntu sąsiadującego. Wykop musi być chroniony przed wodami opadowymi i nadmiarem wilgoci technologicznej. Prace można równolegle prowadzić na kilku odcinkach, ale muszą być one od siebie oddalone. Każdy odcinek ma około metra długości, a prace można równolegle prowadzić na co czwartym odcinku. Należy przy tym zachować odległości opisane w przepisach prawa budowlanego.

 

Ile kosztuje wzmacnianie istniejącego fundamentu?

 

Koszt wzmocnienia istniejącego fundamentu zależy od wybranej techniki, kubatury budynku oraz indywidualnej specyfiki obiektu. Przeważnie jest to jednak bardzo kosztowna operacja, a łączny koszt może przekroczyć nawet 1000 zł w przypadku metra bieżącego istniejącego fundamentu. Tym samym, wzmocnienie fundamentów w domu jednorodzinnym może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. To ważna informacja dla osób, które zastanawiają się nad zakupem starego domu, w którym zachodzi ryzyko konieczności wzmocnienia fundamentów.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.