Akademia Budowlana

Co to są igłofiltry?

Spis treści:

Igłofiltry, nazywane także filtrami igłowymi to instalacja odpowiedzialna za odwadnianie gruntu. Składa się z przewodu rurowego zakończonego filtrem z perforacjami. Igłofiltry znajdują szerokie zastosowanie także w budownictwie mieszkalnym. Mogą mieć charakter instalacji tymczasowej lub służyć jako instalacja stała do konkretnych celów. Z niniejszego artykułu dowiesz się, czym właściwie są igłofiltry, jakie są ich rodzaje, a także, jakie posiadają zastosowania.

 

Czym właściwie jest igłofiltr?

 

Igłofiltry są wykorzystywane jako systemy do odwadniania gruntu. To przewody rurowe wykonane z gumy, tworzywa sztucznego lub metalu, zakończone częścią roboczą, czyli filtrem z perforacją lub szczelinami, które mają na celu odprowadzać wodę z gruntu. Filtry igłowe mogą być instalacją tymczasową, wykorzystywaną do odwodnienia gruntu na czas prowadzenia prac budowlanych, jak również instalacją stałą, np. na polach uprawnych. Na powierzchni gruntu znajduje się kolektor ssący oraz pompa podciśnieniowa. Zazwyczaj instalacja składa się z kilku igłofiltrów rozmieszczonych w strategicznych miejscach obszaru, na którym prowadzone będą prace budowlane. To nic innego, jak punkty ujęć wodnych. Pozyskana woda gruntowa może być wykorzystywana np. do nawadniania powierzchni (pola uprawnego), ale również do celów spożywczych.

 

Rodzaje igłofiltrów

 

Filtry igłowe możemy podzielić ze względu na rodzaj materiału, z którego zostały wykonane. Od materiału igłofiltra może zależeć wydajność odprowadzania wody, a zatem wybór określonego rodzaju jest uwarunkowany celem, jaki chce się osiągnąć. Oto najważniejsze rodzaje igłofiltrów:

 

Wyboru filtra igłowego dokonuje się na podstawie warunków wodno-gruntowych, głębokości, na której znajduje się woda gruntowa, którą chcemy odprowadzić, a także na podstawie wydajności, jaką ma posiadać instalacja. Nie bez znaczenia jest również to, czy ma to być instalacja tymczasowa czy stała. W instalacjach stałych częściej stosuje się wytrzymalsze igłofiltry metalowe.

 

Jakie zastosowania posiadają igłofiltry?

 

Wysoki poziom wód gruntowych może uniemożliwiać przeprowadzanie robót budowlanych na danym terenie. To dość powszechny problem. W takich sytuacjach idealnie sprawdzają się właśnie igłofiltry, które pozwalają czasowo obniżyć poziom wód gruntowych poniżej głębokości wykopów, jakie trzeba będzie zrealizować na czas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku instalacji stałych filtry igłowe można stosować w celu odwadniania geotechnicznego, aby zwiększyć konsolidację i stabilność gruntu, a zatem stworzyć warunki niezbędne do postawienia określonego obiektu budowlanego na danym terenie. Igłofiltry znajdują zastosowanie także w rolnictwie. Mogą usuwać nadmiar wody gruntowej przy uprawach roślin, które nie tolerują zbyt wysokiej wilgoci. W budynkach, których nie można wyposażyć w przyłącze wodne, igłofiltry mogą pozyskiwać wodę do celów pitnych. Wówczas ich działanie jest bardzo zbliżone do studni głębinowej.

 

Jak wygląda instalacja igłofiltrów?

 

Igłofiltry montuje się pionowo w ziemi na głębokość, do której chcemy obniżyć poziom wód gruntowych. Dolna część jest wyposażona w filtr umieszczany w ziemi. Na powierzchni znajduje się natomiast kolektor ssący napędzany przez pompę podciśnieniową. Instalacja odciąga wodę gruntową aż do momentu obniżenia jej do poziomu, który umożliwi przeprowadzenie prac budowlanych lub uzyskanie zadowalających warunków wodno-gruntowych. Igłofiltry umieszcza się w gruncie najczęściej metodą wpłukiwania, a czasami wiercenia. Do odwadniania większego terenu potrzebnych jest oczywiście wiele igłofiltrów rozmieszczonych w punktach strategicznych obszaru, na którym trzeba będzie obniżyć poziom wód gruntowych.

 

Ile kosztuje instalacja igłofiltrowa?

 

Koszt instalacji igłofiltrowej zależy przede wszystkim od głębokości oraz liczby filtrów, a także od wydajności, jaka ma zostać uzyskana. Proste instalacje z tworzyw sztucznych o łącznej długości ok. 20 metrów (np. 4 igłofiltry po 5 metrów) to wydatek rzędu 5,000 – 7,000 zł. Droższe okazują się natomiast igłofiltry wykonane ze stali. Tutaj koszty mogą sięgać nawet 10,000 zł za 20 mb. Dobrą wiadomością dla inwestorów jest to, że igłofiltry stosowane tymczasowo można wypożyczyć za dużo niższe kwoty.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.