Akademia Budowlana

Hydroizolacja fundamentów

Spis treści:

Fundamenty to podstawa trwałego i komfortowego domu. Aby na przestrzeni wielu lat dzielnie znosiły obciążenia generowane przez budynek, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią, która z czasem mogłaby prowadzić do niszczenia fundamentów. Taką właśnie funkcje pełni hydroizolacja fundamentów, która ma na celu chronić budynek zarówno przed wilgocią, jak również wodami opadowymi, powodziowymi, a także gruntowymi.

 

W jakim celu stosuje się hydroizolację fundamentów?

 

Hydroizolacja fundamentów to specjalna grupa materiałów, która ma uchronić konstrukcję fundamentów przed niszczycielskim wpływem wilgoci oraz wody. Zawilgocenie fundamentów może z czasem prowadzić do ich niszczenia, obniża właściwości termoizolacyjne, a także prowadzi do zawilgocenia ścian, co przekłada się na ryzyko wystąpienia pleśni i grzybów. Ponadto, wody wywierające ciśnienie hydrostatyczne mogłyby doprowadzić do osadzania się fundamentów, co z czasem grozi nawet zawaleniem budynku. Hydroizolacja fundamentów chroni zarówno przed parą zbierającą się w przegrodach, przed wodami opadowymi i roztopowymi, przed wodami spiętrzonymi i powodziowymi, a także przed wodami gruntowymi.

 

Od czego zależy wybór hydroizolacji?

 

Na etapie projektowania domu trzeba wziąć pod uwagę warunki wodno-gruntowe. W kwestii doboru hydroizolacji fundamentów są to dwa kluczowe czynniki, a mianowicie: rodzaj gruntu (przede wszystkim stopień przepuszczalności), a także poziom wód gruntowych. Znaczenie może mieć także ukształtowanie terenu. Działki położone na skarpie są bardziej narażone na oddziaływanie wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Są to wody zaskórne oraz gruntowe, a czasami także spiętrzone. Hydroizolacje dzieli się na lekkie (przeciwwilgociowe) oraz średnie i ciężkie (przeciwwodne), a wybór materiału zależy właśnie od warunków wodno-gruntowych.

 

W jaki sposób sprawdzić warunki wodno-gruntowe?

 

Warunki wodno-gruntowe można ocenić poprzez wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Badanie te polegają na wykonaniu kilku odwiertów i pobraniu prób gruntu. Na tej podstawie można oszacować charakterystykę gruntu, wraz ze stopniem przepuszczalności, głębokość strefy przymarzania (ma wpływ na głębokość osadzenia fundamentów), a także poziom wód gruntowych. Efektem takich badań jest ekspertyza geotechniczna, która czasami jest wymagana przy staraniu się o pozwolenie na budowę. Na podstawie tej ekspertyzy architekt dokonujący adaptacji gotowego projektu lub wykonujący indywidualny projekt domu dobiera rodzaj fundamentów oraz ich hydroizolację. Czasami konieczny jest także system odwodnienia w postaci drenażu opaskowego – zadaniem takiej instalacji jest odprowadzanie nagromadzonych wód z dala od fundamentów.

 

Rodzaje hydroizolacji fundamentów

 

Jak już wiemy, wybór hydroizolacji zależy od warunków wodno-gruntowych. W ten sposób możemy wyróżnić trzy kategorie produktów, które można zastosować w tym celu. Oto one:

 

Najbardziej uniwersalnym materiałem są masy asfaltowe i masy bitumiczne, które można stosować zarówno jako izolację przeciwwilgociową, jak również przeciwwodną – wszystko zależy od liczby warstw. Jedną z najczęściej wykorzystywanych hydroizolacji jest właśnie papa bitumiczna.

 

Ile kosztuje hydroizolacja fundamentów?

 

Dokładna hydroizolacja fundamentów jest bardzo istotna dla trwałości całego budynku. To ona zapewnia stabilność i trwałość fundamentów oraz chroni przed zawilgoceniem ścian zewnętrznych. Zabezpiecza także materiał termoizolacyjny, który odpowiada za energooszczędność budynku. Koszty hydroizolacji zależą od rodzaju materiału i mieszczą się w przedziale od 150 – 200 zł za metr kwadratowy w przypadku hydroizolacji przeciwwilgociowych oraz 230 – 300 zł za m2 w przypadku hydroizolacji przeciwwodnych. Warto także zaznaczyć, że hydroizolacja fundamentów musi być czasem rozszerzona o właściwy sposób odwodnienia, czyli drenaż opaskowy.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.