Akademia Budowlana

Projekt budynku biurowego. Jak wybrać odpowiedni projekt?

Spis treści:

Budynek biurowy jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Oferuje przemyślaną przestrzeń do pracy, w której użytkownicy mogą wykonywać określone obowiązki natury biurowej w sposób komfortowy. Wybierając projekt budynku biurowego warto zatem zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, a mianowicie, parametry techniczne budynku, powierzchnię użytkową, stylistykę budynku, jak również wykorzystane w nim technologie.

 

Czym właściwie jest budynek biurowy?

 

Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, budynki biurowe są klasyfikowane jako budynki użyteczności publicznej. Jest to budynek mieszczący biura oraz inne pomieszczenia pomocnicze, które mają na celu wykonywanie pracy umysłowej. Zazwyczaj są to siedziby przedsiębiorstw, urzędów administracji oraz dużych korporacji, aczkolwiek, inwestor może zdecydować się na budowę budynku biurowego w celu sprzedaży lub wynajmu lokali mniejszym firmom, których nie stać na budowę własnego biura.

 

Podobnie jak domy mieszkalne, budynki biurowe muszą spełniać określone warunki techniczne. Jako iż pomieszczenia w budynku biurowym są przeznaczone pod pobyt stały (powyżej 4 godzin w przeciągu doby), muszą one spełniać określone wymagania względem wysokości oraz powierzchni w zależności od liczby pracowników. Wymagane mogą być również wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Wybierając projekt budynku biurowego należy także pamiętać, że nie na każdej działce możliwa będzie budowa takiego budynku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki pod budynki biurowe figurują jako tereny zabudowy usługowej (U). Istnieje jednak możliwość budowy domu jednorodzinnego z wyodrębnioną powierzchnią przeznaczoną na rzecz działalności gospodarczej.

 

Czym charakteryzuje się projekt budynku biurowego?

 

Budynek biurowy często projektuje się z myślą o potrzebach konkretnych firm. Możemy wyróżnić zarówno budynki biurowe, jak również wielkie biurowce odpowiednie dla dużych firm. Taki projekt zakłada określoną liczbę pomieszczeń przeznaczonych pod wykonywanie pracy umysłowej. Warto jednak zauważyć, że budynek biurowy może być wyposażony także w liczne pomieszczenia pomocnicze, takie jak: warsztat, pomieszczenia socjalne, składziki, magazyny, archiwum oraz inne pomieszczenia niezbędne do wykonywania określonych prac.

 

Projekt budynku biurowego musi spełniać określone warunki techniczne pod względem charakterystyki energetycznej, a powierzchnia oraz wysokość poszczególnych pomieszczeń muszą być dostosowane pod kątem liczby pracowników, którzy będą stale pracować na tej przestrzeni. Dodatkowo, budynki biurowe powinny być funkcjonalne i tańsze w eksploatacji. W tym celu stosuje się nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym również systemy OZE bazujące na odnawialnych źródłach energii. Bardzo istotne są także systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników, jak chociażby systemy alarmowe.

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze projektu budynku biurowego?

 

Wybierając projekt budynku biurowego na pewno należy zastanowić się nad optymalną powierzchnią użytkową. Trzeba zatem oszacować, jakie pomieszczenia są potrzebne, a także, ilu pracowników będzie stale przebywać w tych pomieszczeniach. Według przepisów BHP, na jednego pracownika powinno przypadać co najmniej 13 metrów sześciennych objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 metry kwadratowe wolnej powierzchni podłogowej. Pomieszczenia muszą być odpowiednio wentylowane, ogrzewane i klimatyzowane (w przypadku nieodpowiednich temperatur pracownicy nie mogą tu wykonywać swoich obowiązków).

 

Ponadto, wysokość pomieszczeń biurowych nie powinna być mniejsza niż 3 m w świetle w przypadku gdy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz 3,3 m w świetle jeśli w pomieszczeniu wykonywana będzie praca, przy której mogą wystąpić czynniki szkodliwe. Pomieszczenia biurowe powinny być także dobrze doświetlone, a zatem niezbędne są duże i nowoczesne okna, które dodatkowo pozwalają wykorzystać energię słoneczną.

 

Projekt gotowy czy indywidualny?

 

Inwestorzy mogą zdecydować się na zakup gotowego projektu przygotowanego przez jedną z pracowni architektonicznych lub też zamówić projekt indywidualny. Gotowy projekt jest na pewno dużo tańszy, ale musi przejść adaptację pod kątem specyfiki działki budowlanej. Ponadto, ograniczają nas warunki zabudowy obowiązujące na działce. Z kolei projekt indywidualny jest dużo droższy, a ponadto wymaga dłuższego czasu oczekiwania (nawet kilka miesięcy), ale powstaje pod kątem indywidualnych potrzeb inwestora, a także z uwzględnieniem specyfiki konkretnej działki budowlanej. Projekt indywidualny jest zalecany w przypadku problematycznych działek, ale można go polecić także tym inwestorom, którzy dysponują większym budżetem na budowę budynku biurowego.

 

Gdzie znajdziesz nowoczesne projekty budynków biurowych?

 

Firma budowlana New-House współpracuje z wieloma renomowanymi pracowniami architektonicznymi, dzięki czemu może zaoferować swoim klientom katalog liczący kilkanaście tysięcy różnorodnych projektów. Dominują tu projekty domów jednorodzinnych, ale dostępne są również projekty budynków biurowych, jak również projekty budynków mieszkalnych z wyodrębnioną powierzchnią pod prowadzenie działalności gospodarczej. Dostępne na naszej stronie projekty budynków biurowych posiadają wycenę, którą można sprawdzić jeszcze przed zakupem projektu. W ten sposób inwestor łatwiej wybierze projekt dostosowany do swoich potrzeb.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.