Akademia Budowlana

Rolety antywłamaniowe. Jak wybrać odpowiedni model?

Spis treści:

Elementem niezbędnym w wielu nowoczesnych domach są rolety zewnętrzne. Mają one wiele funkcji – wspierają prawidłową termoizolację, zapewniają izolację akustyczną, pomagają regulować napływ światła dziennego, a ponadto mogą zabezpieczać przed włamaniem. W tym ostatnim punkcie niezbędne są odpowiednie rolety antywłamaniowe wyposażone w systemy, które skutecznie utrudnią niepożądanym osobom dostanie się do domu.

 

Czym są rolety antywłamaniowe?

 

Rolety antywłamaniowe to inaczej rolety zewnętrzne, które umieszcza się na lub pod elewacją budynku, w taki sposób, aby po ich zamknięciu szczelnie zabezpieczały one przeszklenia okien, a także drzwi zewnętrznych. Rolety antywłamaniowe mają utrudnić włamywaczom przedostanie się do domu, a także chronić przeszklenia przed aktami wandalizmu. Dodatkowo, rolety antywłamaniowe pełnią te same funkcje, co tradycyjne rolety zewnętrzne, a zatem mają wpływ na izolację termiczną, izolację akustyczną oraz regulację dopływu światła dziennego. W wielu nowoczesnych domach rolety antywłamaniowe okazują się niezbędnym elementem wyposażenia budynku.

 

Rodzaje rolet zewnętrznych

 

Ze względu na sposób montażu, możemy wyróżnić trzy rodzaje rolet zewnętrznych, a mianowicie: rolety nadstawne, rolety podtynkowe oraz rolety natynkowe. Przy wyborze odpowiednich rolet bardzo istotną kwestią jest konstrukcja ściany zewnętrznej, wymiary okien, a także sposób wykończenia elewacji. Poniżej opisujemy poszczególne rozwiązania.

 

Rolety nadstawne

Rolety nadstawne to inaczej rolety naokienne, które montuje się na zewnętrznej ramie okna. Skrzynka znajduje się na zewnątrz, ale już pokrywę rewizyjną umieszcza się wewnątrz budynku. Wnęka okienna musi zostać odpowiednio powiększona z myślą o skrzynce. Rolety nadstawne mogą być zatem zastosowane wyłącznie w nowych domach i muszą być przewidziane w projekcie budowlanym. Dużym plusem jest to, że rolety nadstawne w żaden sposób nie ingerują w elewację budynku, dzięki czemu w postaci zwiniętej są całkowicie niewidoczne. 

 

Rolety podtynkowe

Rolety podtynkowe są mocowane przed oknem, na specjalnych prowadnicach montowanych na zewnętrznej ramie okna. Skrzynka wraz z pokrywą rewizyjną znajduje się na zewnątrz budynku. Otwór okienny musi być dostosowany do wielkości skrzynki lub stosuje się specjalne nadproża, które pozwolą na umieszczenie niezbędnego systemu. Podobnie jak w przypadku rolet nadstawnych, rolety podtynkowe muszą być zatem przewidziane już na etapie projektowania budynku (lub na etapie adaptacji). Z zewnątrz oba systemy wyglądają niemal identycznie, a w postaci zwiniętej, rolety podtynkowe także są całkowicie niewidoczne.

 

Rolety natynkowe

Rolety natynkowe w odróżnieniu od dwóch poprzednich są widoczne w postaci zwiniętej, ponieważ skrzynka i pokrywa rewizyjna są umieszczane bezpośrednio na tynku wykańczającym elewację budynku. Zaletą jest jednak to, że takie rolety można zastosować w istniejących już domach i nie trzeba ich przewidywać w projekcie. Z tego względu są nazywane także adaptacyjnymi lub elewacyjnymi. Skrzynkę można umieścić bezpośrednio na ścianie lub we wnęce okiennej. Antywłamaniowe rolety natynkowe wykonuje się najczęściej z aluminium oraz stali.

 

Klasy rolet antywłamaniowych

 

Rolety antywłamaniowe możemy także podzielić na klasy, które informują o stopniu ochrony, jaką zapewnia wybrany model. Dostępnych jest w sumie sześć klas. Najniższa klasa 1 zabezpiecza od włamania na skutek użycia siły fizycznej (wyrywania, podnoszenia, kopania rolet). Klasa od 2 do 4 zabezpiecza przed włamaniem na skutek określonych narzędzi, np. śrubokręta, klina, szczypiec, łomu, długa, siekiery. Najwyższe klasy 5 i 6 zabezpieczają także przed elektronarzędziami. Klasa antywłamaniowa rolet zewnętrznych ma oczywiście duży wpływ na ostateczną cenę produktu.

 

Automatyka do rolet zewnętrznych

 

Aby rolety zewnętrzne były w pełni funkcjonalne, niezbędna jest automatyka do rolet. Absolutną podstawą jest sterowanie elektryczne, które umożliwia zamknięcie rolet z pilota znajdując się wewnątrz budynku. Dużym udogodnieniem jest łączność bezprzewodowa, która umożliwia sterowanie roletami z poziomu aplikacji mobilnej. W ten sposób możliwe staje się zamknięcie rolet na odległość, gdy zapomnimy to zrobić przy opuszczaniu domu. Warto także włączyć rolety antywłamaniowe do systemu smart home, tak, aby współpracowały one z innymi czujnikami oraz alarmem. Można wdrożyć funkcję, że rolety zamkną się automatycznie po wykryciu ruchu przy oknach (gdy system jest aktywny). Z kolei próba ingerencji w rolety spowoduje włączenie alarmu.

 

Jakie zalety oferują dobre rolety antywłamaniowe?

 

Rolety antywłamaniowe znacząco podnoszą komfort i poczucie bezpieczeństwa domowników, a ponadto są w stanie skutecznie zabezpieczyć dom przed włamywaczami pod nieobecność domowników. Najlepsze rolety antywłamaniowe mogą się oprzeć nawet specjalistycznym elektronarzędziom. Ponadto, rolety te zapewniają nam te same korzyści, co tradycyjne rolety zewnętrze. Poprawiają termoizolację (zwłaszcza latem pozwalają zapobiec nagrzewaniu się wnętrza), regulują dopływ światła dziennego, zapewniają większą prywatność. Są także dodatkowym izolatorem akustycznym, który odcina wnętrze budynku od hałasu pochodzącego z zewnątrz.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.