Akademia Budowlana

Stropodach – co warto wiedzieć o tej konstrukcji dachu?

Spis treści:

 

 

Stropodach to inna nazwa dachu płaskiego, w którym dach pełni jednocześnie funkcję stropu nad ostatnią kondygnacją. Spadki w jego konstrukcji uzyskuje się poprzez wprowadzenie warstwy kształtującej w formie wylewki lub ażurowych ścianek. Ze względu na dokładną budowę tej konstrukcji, stropodach możemy podzielić na kilka rodzajów. W tym artykule omówimy specyfikę tej konstrukcji oraz pokrótce opiszemy najczęściej stosowane rodzaje stropodachów. 

 

 

 

Czym jest stropodach?


Jak sama nazwa wskazuje, stropodach to konstrukcja, która pełni jednocześnie funkcję stropu nad ostatnią kondygnacją oraz dachu. Zaletą płaskiego dachu jest bez wątpienia niewrażliwość na wiatr, a jednocześnie możliwość aranżacji przestrzeni. Coraz popularniejsze stają się zielone dachy z roślinnością, które zapewniają lepszą retencję wody. Stropodachy są bardzo popularną alternatywą dla dachów spadzistych i coraz częściej wieńczą domy zachowane w modernistycznej stylistyce. Mogą być wyposażone w okap wysunięty poza obrys budynku, osłaniający elewację przed deszczem. W takich okapach można również montować nowoczesne oświetlenie. Trzeba zatem przyznać, że stropodach oferuje całkiem spore możliwości w nowoczesnych domach. 

 

 

 


Rodzaje stropodachów


Ze względu na dokładną budowę i wykończenie konstrukcji możemy wyróżnić kilka rodzajów stropodachów: pełne (niewentylowane), wentylowane, odpowietrzane, odwrócone, a także stropodachy zielone z roślinnością. Wbrew pozorom poszczególne stropodachy różnią się w wielu istotnych kwestiach, co może przekładać się na trwałość oraz funkcjonalność budynku. Poniżej pokrótce opisujemy najważniejsze rodzaje stropodachów: 

 

 


Stropodach pełny


Stropy niewentylowane pełne dawniej cieszyły się większą popularnością, natomiast we współczesnym budownictwie częściej ustępują pola stropodachom wentylowanym. Na konstrukcję nośną dachu (strop) układa się paroizolację, a na niej materiał termoizolacyjny. Może to być styropian lub wełna, ale w przypadku zastosowania tego drugiego materiału potrzebna jest warstwa gładzi cementowej na termoizolacji. Ostatnią warstwą tej konstrukcji jest pokrycie dachu, które ma zapewnić należytą odporność przed wilgocią. Dobre właściwości hydroizolacyjne posiada papa termozgrzewalna, którą dość często wykańcza się stropodachy.

W przypadku stropodachów pełnych zalecany jest większy spadek umożliwiający swobodne spływanie wody opadowej. Stropodach pełny ma pewne istotne wady – wszelkie błędy konstrukcyjne i niedostateczny spadek sprzyjają przedostawaniu się wilgoci do warstwy termoizolacyjnej, co może prowadzić do jej uszkodzenia i spadku efektywności. 

 

 

 


Stropodach odpowietrzany


Jego konstrukcja jest niemal identyczna, jak stropodach pełny, ale stosuje się tutaj odpowietrzenie, które ma zapobiegać problemowi zawilgocenia termoizolacji. W tym celu, pod pokryciem dachu stosuje się kanaliki odpowietrzające wykonane z papy perforowanej lub termoizolacji układanej w pewnych odstępach. Kanaliki muszą mieć dostęp do powietrza zewnętrznego, co można uzyskać poprzez obróbkę blacharską lub zastosowanie systemowych odpowietrzników. Kanaliki zapobiegają tworzeniu się pęcherzy oraz oprowadzają parę wodną oraz powietrze pod ciśnieniem gromadzące się pod pokryciem dachu. W ten sposób zabezpiecza się termoizolację. 

 

 

 


Stropodach wentylowany


O krok dalej idzie natomiast stropodach wentylowany, w którym pod pokryciem dachowym pozostawia się pustą przestrzeń, w której zachodzi cyrkulacja powietrza. W ten sposób możliwe jest usunięcie pary wodnej i wyrównanie ciśnienia, co zabezpiecza termoizolację, która znajduje się pod pustą przestrzenią, nad którą montowane jest pokrycie dachowe. Nawet jeśli przedostanie się tu wilgoć na skutek intensywnych opadów deszczu, wilgoć ta zostanie osuszona i usunięta z pomocą krążącego powietrza. Układ kolejnych warstw od dołu wygląda następująco: układ nośny (strop), paroizolacja, termoizolacja, warstwa wentylowana, warstw konstrukcyjna pod pokrycie dachowe, pokrycie dachowe. Otwory wentylacyjne powinny stanowić przynajmniej 1% powierzchni stropodachu a najlepiej jest je umiejscowić przy ścianach attykowych, co zapewni dostęp do powietrza niezależnie od kierunku wiatru. Co więcej, taka konstrukcja dachu ułatwia wdmuchiwanie sypkiego materiału termoizolacyjnego, gdyby zaszła konieczność docieplenia konstrukcji. 

 

 

 


Stropodach odwrócony


Sporą innowację wprowadziły natomiast stropodachy odwrócone, w których na warstwę konstrukcyjną stropu nakłada się hydroizolację. Dzięki temu jest ona lepiej chroniona przed warunkami atmosferycznymi, które mogłyby prowadzić do uszkodzeń mechanicznych i nieszczelności. Na hydroizolacji układa się termoizolację, a następnie warstwę dociążającą w postaci żwiru lub płyt betonowych. Bardzo istotne jest, aby termoizolacja została dobrze dociśnięta do hydroizolacji. Na takim stropodachu można zaaranżować przestrzeń użytkową, np. taras. Na betonowych płytach można powiem położyć płytki czy też kompozytowe panele. Stropodach odwrócony jest również podstawą dla stropodachu zielonego, na którym można posadzić roślinność. Na dachu nie można jednak stosować ziemi ogrodowej lub humusu, aby nie zamulić warstwy filtracyjnej. Nowoczesna technologia pozwala na stworzenie całkowicie płaskiego stropodachu poprzez zastosowanie odpływów odwadniających umieszczonych w warstwie pokrycia. 

 

 

 


Stropodach zielony


Jak wspomnieliśmy, stropodach odwrócony często stanowi podstawę dla dachów zielonych, ale w tym przypadku stosuje się nieco odwrócony układ warstw. Mamy warstwę konstrukcyjną, hydroizolację, termoizolację, warstwę ochronną, warstwę drenażową, warstwę filtracyjną i na końcu warstwę wegetatywną. Do stworzenia warstwy wegetatywnej wykorzystuje się najczęściej kruszywo keramzytowe, mieloną cegłę oraz domieszkę gleby naturalnej. Stropodach zielony wspiera retencję wody na działce, a połowa jego powierzchni może być zaliczona jako powierzchnia czynna biologicznie. Stropodachy zielone są coraz częściej spotykane w przestrzeni miejskiej. 
 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.