Akademia Budowlana

Ława fundamentowa – co to jest?

Spis treści:

 

 

Solidne fundamenty to postawa każdego budynku generującego obciążenia. To właśnie fundamenty przejmują te obciążenia, a następnie rozprowadzają je w bezpieczny sposób do gruntu. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest ława fundamentowa. To prosta i trwała konstrukcja, która dodatkowo jest prosta w budowie. W tym artykule dowiesz się, czym właściwie jest ława fundamentowa, jak wznosi się z niej fundamenty i kiedy się ją stosuje.

 

 

 

Co to jest ława fundamentowa?

 


Ława fundamentowa to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów fundamentu. To poziome belki o przekroju prostokąta, które układa się poniżej strefy przymarzania. Istnieje kilka możliwości wykonania ławy fundamentowej. Można zastosować tradycyjną budowę z deskowaniem, zbrojeniem i zalewaniem betonem lub też postawić na bloczki betonowe, które ostatnią stanowią coraz popularniejsze rozwiązanie. Ława fundamentowa to najniżej położona część tego fundamentu. Na niej wznosi się ściany fundamentowe, a dopiero na nich ściany zewnętrzne nad poziomem gruntu. 
Ława fundamentowa jest konstrukcją bardzo prostą i szybką w budowie. Jest także dość uniwersalna, ponieważ można ją wykonać przy różnych warunkach wodno-gruntowych. Dużym plusem jest także możliwość wyboru różnych wymiarów ławy fundamentowej pod kątem konkretnych parametrów technicznych budynku. Alternatywą dla ławy fundamentowej jest płyta fundamentowa. 

 

 

 


Jak wykonuje się fundamenty z ław?

 


Istnieją dwa główne sposoby wykonania ław fundamentowych. Pierwszym krokiem zawsze są roboty ziemne i wykonane odpowiednio głębokich wykopów. Jeśli grunt jest mało stabilny, skarpy trzeba zabezpieczyć szalunkami. Dno wykopu jest wykładane folią. Następnie układa się zbrojenia stalowe, które zostaną zalane betonem. Tradycyjne szalunki rozbiera się po tym, gdy beton uzyska docelowy kształt, ale istnieją także szalunki tracone, które mogą stanowić element termoizolacji. W przypadku stabilnego gruntu nie trzeba wykonywać szalunków.
Aktualnie coraz popularniejsze są ławy wykonane z betonowych bloczków. Budowa z bloczków przebiega dużo szybciej, ale należy pamiętać, że ten sposób jest ograniczony do prostszych budynków o zwartej bryle i mniejszej rozpiętości ścian zewnętrznych. Na ławach fundamentowych buduje się ściany fundamentowe, które wychodzą nad poziom gruntu. Całość konstrukcji jest zabezpieczana hydroizolacją oraz termoizolacją. Ostatni etap to zasypanie fundamentów. Po zakończeniu tych prac uzyskuje się stan zerowy budynku. 

 

 

 


W jakich domach stosuje się ławy fundamentowe?

 


Ławy fundamentowe są idealnym rozwiązaniem dla domów na planie prostokąta, kwadratu czy litery L. Świetnie sprawdzają się przy zwartej i prostej bryle. Należy pamiętać, że ławy fundamentowe są wykonywane nie tylko na obrysie budynku, ale również pod wewnętrznymi ścianami nośnymi. Ławy fundamentowe stosuje się również w budynkach pozbawionych podpiwniczenia – w przypadku domów z piwnicą znacznie lepiej sprawdza się płyta fundamentowa. Płyta staje się również bardziej opłacalna w przypadku skomplikowanych i nieregularnych brył. Ława fundamentowa może być stosowana także w trakcie budowy domu na skarpie. Wówczas stosuje się specjalny fundament schodkowy, który stopniowo łączy niższe i wyższe elementy fundamentów. 

 

 

 


Ile kosztują ławy fundamentowe?

 


Ze względu na prostą konstrukcję, ławy fundamentowe są również jednym z najtańszych rodzajów fundamentów. W kosztach uwzględnić należy: beton towarowy, stal zbrojeniową, strzemiona, druty wiązałkowy, folię ochronną, termoizolację oraz hydroizolację. Na koszty istotnie wpływa to, czy fundamenty trzeba będzie wykonać z szalunkami czy bez nich. Wykonanie fundamentów z ław w przypadku przeciętnego domu o powierzchni 100m2 to wydatek rzędu ok. 30 – 35 tys. złotych. Nieco taniej wychodzą ławy wykonane z bloczków betonowych. Jest to kwestia tańszej robocizny wynikającej z krótszego czasu budowy. 

 

 

 


Czy ława fundamentowa to optymalne rozwiązanie?

 


Wybór odpowiednich fundamentów zależy od wielu złożonych kwestii. Decydujące w dużej mierze okazują się warunki wodno-gruntowe, które można ocenić poprzez badania geotechniczne gruntu. To na ich podstawie można ocenić głębokość strefy przymarzania, stabilność i spoistość gruntu, jego przepuszczalność, a także głębokość wód gruntowych. Ława fundamentowa to dość uniwersalny fundamenty, którym stosuje się najczęściej w przypadku domów na planie prostokąta i kwadratu pozbawionych podpiwniczenia. Wpływ na rodzaj fundamentów mają oczywiście parametry techniczne, z których wynikają obciążenia generowane przez budynek. To architekt adaptujący wybiera optymalne rozwiązanie dostosowane do specyfiki działki oraz budynku.  

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.