Akademia Budowlana

Na czym polega próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego?

Spis treści:

Prawidłowe położenie rur składających się na wodne ogrzewanie podłogowe to kluczowy czynnik dla efektywności ogrzewania, a także dla trwałości całego układu. Należy ograniczyć ilość zgięć i stosować odpowiednie złączki umożliwiające zachowanie łagodnych kątów. Zanim jednak instalacja zostanie pokryta jastrychem, konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności instalacji ogrzewania podłogowego. Co warto wiedzieć na ten temat?

 

Czy taka próba jest obowiązkiem inwestora?

 

Nie, przepisy nie nakładają na inwestora obowiązku wykonania próby szczelności instalacji ogrzewania podłogowego. W praktyce jednak, absolutnie nie należy rezygnować z tej czynności. Ewentualne nieszczelności odkryte już po położeniu podłogi oznaczają oczywiście ogromne koszty związane z koniecznością dewastacji przynajmniej fragmentu posadzki. Ponadto, jeśli wcześniej nie przeprowadziliśmy próby szczelności, wykazanie winy wykonawcy będzie niemożliwe, a co za tym idzie, poniesione koszty nie zostaną nam w żaden sposób zrekompensowane. W związku z tym, zawsze należy wykonać próbę szczelności instalacji ogrzewania podłogowego jeszcze przed położeniem jastrychu. Często pozwala to na uniknięcie wielu problematycznych sytuacji.

 

Kiedy wykonuje się próbę szczelności instalacji wodnej?

 

Nie tylko instalacja ogrzewania podłogowego wymaga wykonania próby szczelności. Dotyczy to również całej instalacji hydraulicznej przed przystąpieniem do użytkowania budynku. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/instalacje-hydrauliczne możesz dowiedzieć się więcej o nowoczesnych systemach hydraulicznych stosowanych we współczesnym budownictwie. W przypadku dużych instalacji, próbę szczelności często przeprowadza się na dwóch etapach. W pierwszym etapie sprawdza się np. elementy poziome, a w drugim elementy pionowe. Jeśli chodzi o instalację ogrzewania podłogowego, tutaj próbę szczelności przeprowadza się dwa razy: przed położeniem jastrychu, a także już po wykonaniu wylewki, przed przystąpieniem do prac wykończeniowych. Na etapie układania jastrychu można bowiem popełnić błędy, które doprowadzą do nieszczelności. 

 

Na czym polega próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego?

 

Próbę szczelności wykonuje się w momencie, gdy w domu funkcjonuje już centralne ogrzewanie. Należy bowiem odwzorować warunki robocze, aby sprawdzić, czy rury są szczelnie, a także odporne na wysokie temperatury. W tym celu układ należy wypełnić wodą, a następnie odpowietrzyć. Test powinien być przeprowadzany przy utrzymaniu stałej temperatury powietrza oraz wody w obiegu. Ciśnienie wody w układzie podnosi się do wartości 1,5 raza ciśnienia roboczego. W ten sposób można uzyskać stuprocentową pewność, że układ jest szczelny i dobrze zabezpieczony.

 

Podwyższone ciśnienie utrzymuje się przez około 30 minut. Po upływie tego czasu dokonuje się gwałtowanego obniżenia ciśnienia od wartości 0,5 ciśnienia roboczego. Należy odczekać kolejne 90 minut, aby sprawdzić, czy niedojdzie do samoistnego podwyższenia lub spadku ciśnienia. Mogą wystąpić nieznaczne wzrosty spowodowane przez rozszerzalność rur. Jest to typowe dla instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych. Inną metodą sprawdzania szczelności instalacji ogrzewania podłogowego jest wielokrotne podwyższanie i obniżanie ciśnienia.

 

Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej powietrzem

 

Tradycyjna próba szczelności instalacji wodnej jest oczywiście obarczona pewnym ryzykiem. Jeśli okaże się, że w układzie są nieszczelności, woda wydostanie się na zewnątrz, co może spowodować zachlapanie np. ścian lub elementów drewna. Dlatego też, coraz większą popularnością cieszy się próba szczelności wykonywane z pomocą sprężonego powietrza lub azotu. Rury pokrywa się specjalnym, silnie pieniącym się środkiem. Jeśli układ posiada nieszczelności, środek zacznie się pienić i wskaże nam dokładną lokalizację tych nieszczelności. Technikę tą można przeprowadzić za pierwszym razem, przed położeniem jastrychu. Drugi test ogrzewania podłogowego, już po położeniu wylewki przeprowadza się z pomocą tradycyjnej metody opisanej powyżej.

 

Ile kosztuje próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego?

 

Cena tej usługi zależy oczywiście od tego, jaki obszar instalacji jest przedmiotem testu. Jeśli interesuje nas kompleksowa próba szczelności całej instalacji wodociągowej oraz ogrzewania podłogowego, trzeba przygotować się na wydatek rzędu kilkuset złotych. Drogie są także próby szczelności przyłączy wodnych do nowych budynków. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/budowa-domu znajdziesz wiele ciekawych informacji związanych z poszczególnymi etapami budowy domu w technologii murowanej. Na etapie doprowadzenia domu do stanu deweloperskiego konieczne jest wykonanie licznych testów przyłączy, aby uzyskać pewność co do ich bezpiecznego działania. Wyniki z przeprowadzonych testów powinny być zapisane w dzienniku budowy, co stanowi dowód na to, że w określonym momencie instalacja była szczelna, a jej ewentualne nieszczelności na późniejszym etapie wynikają z błędów popełnionych przez wykonawcę.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.