Akademia Budowlana

Mieszkanie w domu w zabudowie bliźniaczej a w segmencie – porównujemy

Spis treści:

Osoby przyzwyczajone do mieszkania w bloku często nie wyobrażają sobie całkowitej izolacji i przeniesienia się do domu wolnostojącego. Bliźniaki i segmenty są również ciekawym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy dysponują mniejszym budżetem, a jednak chcą zrealizować swoje marzenia o życiu w domu wolnostojącym. W tym artykule porównamy konstrukcję segmentów i bliźniaków, a także omówimy główne zalety i wady obu tych rozwiązań.

 

Domy szeregowe czyli segmenty

 

Zacznijmy od segmentów. Są to domy szeregowe, które mogą zaoferować nawet kilkanaście lokali. Najczęściej są to domy piętrowe lub domy parterowe z poddaszem użytkowym. Domy szeregowe posiadają oczywiście oddzielne wejścia, a także oddzielone od siebie ogrody. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy segment posiadał przypisany garaż. W praktyce, mieszkanie w segmencie jest bardzo zbliżone do życia w domu wolnostojącym, aczkolwiek poziom dyskrecji i poczucie prywatności jest nieco mniejsze. W końcu za ścianami wciąż żyją sąsiedzi.

 

W segmentach nieco droższe mogą być lokale położone na skrajach budynku, jako iż w tej sytuacji mamy sąsiada tylko po jednej stronie. Pozwala to podzielić segment na części, w których chcemy dysponować większą prywatnością. W przypadku lokali położonych w środku musimy liczyć się z obecnością sąsiadów po obu stronach. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/projekty-domow znajdziesz gotowe projekty domów z wyceną. Wśród nich nie brakuje nowoczesnych segmentów.

 

 

 

Dom w zabudowie bliźniaczej

 

Bliźniak w zasadzie nie różni się od segmentów, tyle tylko, że w tym przypadku zawsze mamy do czynienia z dwoma lokalami o symetrycznym układzie pomieszczeń. Co więcej, istnieją projekty, które mogą zaoferować domownikom większą prywatność, niż ma to miejsce w przypadku segmentów. Doskonałym przykładem są bliźniaki, które w części centralnej posiadają garaże. Dzięki temu, części mieszkalne nie sąsiadują ze sobą, co oznacza dużo większe poczucie swobody i komfortu. Jednocześnie, dom w zabudowie bliźniaczej zazwyczaj posiada dwóch pełnoprawnych właścicieli (aczkolwiek zdarzają się sytuacje, w których jeden właściciel wynajmuje po prostu lokale).

 

Mieszkanie w bliźniaku wymaga nawiązania dobrych relacji sąsiedzkich. Wiele prac konserwacyjnych przy domy i na ogrodzie trzeba wykonywać wspólnie. Tymczasem uciążliwy sąsiad może skutecznie utrudnić prawidłową eksploatację domu. Na wybór bliźniaka często decydują się duże rodziny lub rodziny zaprzyjaźnione ze sobą, które chcą mieszkać blisko siebie. W odróżnieniu od segmentów, inwestorzy mają tu znacznie większy wpływ na adaptację projektu oraz sposób jego realizacji.

 

Jakie zalety i wady posiada mieszkanie w segmencie?

 

Segment bez wątpienia przypomina mieszkanie w domu wolnostojącym, a co więcej, daje większe poczucie bezpieczeństwa. Wyjeżdżając na wakacje wiemy bowiem, że dom będzie pod okiem czujnych oczu sąsiadów. To dobra propozycja dla osób, które chcą przeprowadzić się do cichej i spokojnej okolicy, ale jednocześnie nie są gotowe na całkowitą izolację od sąsiadów. Segment jest również dużo tańszy, aniżeli dom wolnostojący o identycznej powierzchni i rozkładzie wnętrz. Wszystko za sprawą krótszego czasu budowy oraz uproszczonych procedur po stronie inwestora.

 

Wybierając segment należy jednak sprawdzić, kto odpowiada za zarządzanie budynkiem. Inwestorzy bardzo często oddają segmenty w ręce właścicieli i nie przejmują się kwestiami konserwacji oraz doglądania terenu dookoła domu. W takich sytuacjach spada to na barki mieszkańców. Dobrym rozwiązaniem mogą być jednak segmenty, w których inwestor wskazuje zarządcę odpowiedzialnego za przeprowadzanie niezbędnych prac konserwacyjnych.

 

Plusy i minusy mieszkania w bliźniaku

 

Życie w bliźniaku jest bardzo zbliżone do życia w segmencie. Z jednej strony mamy do czynienia z wolnostojącym domem, a z drugiej musimy jednak zaakceptować obecność sąsiadów za ścianą. Specyfika domów w zabudowie bliźniaczej pozwala jednak skuteczniej oddzielić od siebie dwie części. Wiele bliźniaków łączy się ze sobą garażem, dzięki czemu, wnętrza mieszkalne nie sąsiadują ze sobą. Cena jest nieco wyższa, niż w przypadku segmentu, ale wciąż niższa, niż w przypadku odrębnego domu. Plusem jest to, że przyszli właściciele mają wpływ na końcowy kształt domu oraz sposób jego budowy. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/adaptacja-projektu możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest adaptacja projektu i jakie zmiany można w nim nanieść.

 

Minusem jest konieczność pielęgnowania dobrych i ciepłych relacji sąsiedzkich. O ile w przypadku zaprzyjaźnionych ze sobą rodzin nie jest to problemem, o tyle dwie obce sobie rodziny mogą po prostu nie znaleźć wspólnego języka. Tymczasem bliźniak, podobnie jak każdy inny dom, wymaga stałej konserwacji, a niektóre z prac należy wykonać wspólnie, w porozumieniu z sąsiadem. Trzeba przyznać, że mieszkanie w bliźniaku z uciążliwymi sąsiadami jest dużo gorsze, niż mieszkanie w bloku.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.