Akademia Budowlana

Wentylacja dachu – zbiór najważniejszych informacji

Spis treści:

Prawidłowa wentylacja dachu ma ogromny wpływ na trwałość całej konstrukcji, a jednocześnie, koreluje z właściwościami termoizolacyjnymi budynku na przestrzeni lat. Dlatego też, ten element jest niezbędny zarówno w przypadku dachów spadzistych, jak również dachów płaskich. W tym artykule powiemy więcej na temat tego, jakie funkcje pełni wentylacja dachu, a także, w jaki sposób prawidłowo wykonać ten system w zależności od konstrukcji dachu.

 

Dlaczego wentylacja dachu jest niezbędna?

 

W ciepłych przestrzeniach naszego domu gromadzi się wilgoć, która wraz z ciepłym powietrzem wędruje ku górze, gromadząc się właśnie w okolicach dachu. Brak wentylacji oznacza nadmierną wilgoć, która z czasem obniża efektywność izolacji termicznej w naszym domu. Ponadto, większa wilgoć oznacza ryzyko wystąpienia pleśni lub grzybów. W perspektywie długoterminowej może natomiast oznaczać osłabienie więźby dachowej. Należy również stwierdzić, że wysoka wilgoć w pomieszczeniu oznacza niekorzystny mikroklimat, co będzie rzutować na komfort domowników. Jest to szczególnie groźne w sytuacji, gdy na poddaszu mieści się strefa nocna. To główne powody, dla których wentylacja jest nieodzownym elementem naszego dachu.

 

Jaką funkcję pełni wentylacja dachu?

 

Prawidłowo wykonana wentylacja dachu umożliwia wilgoci swobodne opuszczenie naszego domu. Dzięki temu uzyskujemy lepszą jakość powietrza we wnętrzu, a jednocześnie, chronimy warstwę termoizolacyjną przed zawilgoceniem. W przypadku budynków z więźbą drewnianą musimy również pamiętać o tym, że nadmiar wilgoci z czasem może prowadzić do osłabienia więźby. Takie środowisko sprzyja pleśni, grzybom oraz niektórym insektom. W związku z tym, dobra wentylacja dachu ma bezpośredni wpływ na trwałość całego budynku.

 

Zaadaptowany projekt domu bierze pod uwagę specyfikę całego budynku oraz zawiera wytyczne związane z prawidłowym wykonaniem wentylacji dachu. Jest to ważny etap na etapie zadaszenia naszego przyszłego domu. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda kompleksowa budowa domu w technologii murowanej, realizowana przez wykwalifikowaną firmę New House.

 

Z jakich elementów składa się wentylowany dach?

 

Poszczególne elementy wentylacji dachowej zależą w głównej mierze od konstrukcji dachu. W przypadku deskowanego dachu niezbędnym elementem są oczywiście szczeliny wentylacyjne. Ponadto, do konstrukcji dachu wykorzystuje się folię wstępnego krycia oraz paroprzepuszczalną membranę. Istotną kwestią jest wybór folii pod kątem konkretnego pokrycia dachu. Jeśli nasz dach zostanie wykończony dachówką, wówczas, niezbędnym elementem są specjalne dachówki wentylacyjne, w których zastosowano ukryty system szczelin przepuszczających wilgoć.

 

Elementem zaliczanym do wentylacji dachu są również kominki odpowietrzające. O ile dachówki wentylacyjne mają zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza, o tyle kominki skupiają się wyłącznie na przepuszczaniu zawilgoconego powietrza. Przy projektowaniu systemu wentylacyjnego dachu należy uwzględnić rodzaj ocieplenia. Nieco inaczej będzie on wyglądał w przypadku dachu ocieplonego styropianem, wełną mineralną lub pianką poliuretanową. Tylko po uwzględnieniu wszystkich czynników można uzyskać efektywną wentylację.

 

Wentylacja a rodzaj dachu

 

Duże znaczenie w kontekście prawidłowej wentylacji ma oczywiście konstrukcja dachu. W przypadku dachu deskowanego niezbędne są oczywiście szczeliny wentylacyjne. Jedna pomiędzy poszyciem a pokryciem, a druga pomiędzy deskowaniem i materiałem termoizolacyjnym. W przypadku spadzistych dachów pozbawionych sztywnego deskowania stosuje się folię wstępnego krycia, a następnie paroprzepuszczalną membranę. Niezbędne są również wentylacyjne dachówki.

 

Jeszcze inaczej wygląda wentylacja dachu płaskiego, który często wymaga zastosowania specjalnych kominków wentylacyjnych. Do pokrycia stosuje się również perforowaną papę. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/dachy możesz dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych rodzajów dachów z uwzględnieniem prawidłowego ocieplenia oraz wentylacji. Doświadczona firma budowlana New House zawsze dobiera wentylację pod kątem specyfiki budynku.

 

Jak zadbać o prawidłową wentylację dachu?

 

W tej kwestii warto zaufać wykwalifikowanej firmie budowlanej, która zajmie się budową naszego domu. System wentylacji dachowej jest wybierany w oparciu o rodzaj dachu, sposób jego krycia, a także zastosowane materiały termoizolacyjne. W projekcie budowlanym znajduje się jednak niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego wykonania wentylacji dachu. Najwygodniejszą opcją jest oczywiście skorzystanie z usług generalnego wykonawcy, który zajmie się wszystkimi etapami budowy, co daje nam gwarancję, że specyfika budynku zostanie prawidłowo uwzględniona. Firma budowlana New House zawsze bierze pod uwagę indywidualne oczekiwania inwestora i stara się zaproponować rozwiązania, odznaczające się wysoką funkcjonalnością, niezawodnością i trwałością.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.