Akademia Budowlana

Brak przyłącza gazu. Jakie są alternatywne źródła ogrzewania budynku?

Spis treści:

Ogrzewanie zapewniane przez przyłącze gazowe jest niezwykle funkcjonalne, a zarazem stosunkowo tanie. Jest również bezobsługowe i nie wymaga skomplikowanych instalacji w domu. Nie dziwi zatem fakt, że przy wyborze działki budowlanej wielu inwestorów zwraca uwagę na przyłącze gazowe. Niestety, nie w każdej lokalizacji będziemy mieli możliwość przyłączenia się do sieci. W tym artykule omówimy popularne alternatywy grzewcze dla domów bez przyłącza gazu.

 

Wpływ systemu grzewczego na koszty eksploatacyjne

 

Przez wiele lat ogrzewanie gazowe było postrzegane za najlepsze rozwiązanie w jednorodzinnych domach. Było najtańsze, a zarazem najbardziej funkcjonalne. Gaz ziemny wciąż jest dobrą opcją dla domów, które mogą uzyskać dostęp do przyłącza gazowego. W dobie XXI wieku możemy jednak liczyć na inne, bardzo atrakcyjne rozwiązania. Już na etapie projektowania domu warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób będziemy go ogrzewać. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/budowa-domu znajdziesz wiele ciekawych informacji związanych z budową nowoczesnych domów.

 

Wybór instalacji grzewczej ma ogromny wpływ na koszty eksploatacyjne. Czasami znacznie droższa instalacja okaże się dużo lepsza, ponieważ w perspektywie czasu zwróci nam nadwyżkę kosztów i zaoferuje czysty zysk. Taki system wpływa również na komfort domowników. Zależy nam na bezobsługowej instalacji, która nie będzie wymagała ciągłego nadzorowania pracy kotła. Poniżej postaramy się wskazać alternatywy dla gazu ziemnego, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron.

 

 

 

Ogrzewanie gazem płynnym

 

Alternatywą dla gazu ziemnego może być gaz płynny. Inwestycja ta jest opłacalna w przypadku nieruchomości, które w pewnej perspektywie czasu mogą uzyskać dostęp do przyłącza gazu. Sam montaż zewnętrznego zbiornika oraz całej instalacji nie należy do najtańszych, a ponadto, gaz płynny jest droższy od gazu ziemnego. Jeśli jednak nasza nieruchomość otrzyma dostęp do przyłącza gazu, wówczas wystarczy podłączyć instalację do sieci i usunąć zbiornik na gaz płynny. Zainstalowany wcześniej kocioł będzie kompatybilny, dzięki czemu, koszty inwestycji zostaną nam w dużej mierze zwrócone. Ogrzewanie gazem płynnym nie jest jednak najlepszą alternatywą w sytuacji, gdy w przyszłości nie będzie możliwości uzyskania dostępu do gazu ziemnego.

 

Ogrzewanie paliwami stałymi

 

Najtańsza, ale nie najlepsza alternatywa to kocioł do ogrzewania paliwami stałymi, takimi jak drewno czy pellet. Obecnie rezygnuje się natomiast z tzw. kopciuchów, czyli pieców węglowych. W wielu miastach już teraz nie dopuszcza się do ich montażu. Zaletą tego rozwiązania jest stosunkowo niski koszt zarówno samego kotła, jak również paliwa w postaci pelletu czy drewna. Wad jest jednak znacznie więcej: konieczność ciągłego doglądania kotła i dorzucania paliwa, a także konieczność posiadania wentylacji grawitacyjnej. Ponadto, kosztowne są przeglądy wentylacji oraz samego kotła. Dlatego też, w nowoczesnych domach coraz rzadziej bazuje się na tym systemie.

 

Elektryczne ogrzewanie domu

 

Ceny prądu skutecznie zniechęcają do systemów bazujących na energii elektrycznej. W nowoczesnym budownictwie dostępne są jednak ciekawe rozwiązania, które pozwalają zminimalizować koszty eksploatacyjne względem uzyskanego ciepła. Ponadto, są to systemy bezobsługowe, w których wystarczy ustawić interesującą nas temperaturę. Rozwiązanie może się okazać wyjątkowo korzystne, jeśli planujemy wyposażyć nasz dom w źródło energii odnawialnej, np. fotowoltaikę lub przydomową turbinę wiatrową. Wówczas, ogrzewanie elektryczne może być dużo tańsze.

 

Ogrzewanie olejowe

 

Zaletą ogrzewania olejowego jest duża wydajność oraz bezobsługowy charakter instalacji. Domownicy ustawiają jedynie docelową temperaturę, a od czasu do czasu uzupełniają zbiornik z paliwem płynnym. Minusem są jednak bardzo wysokie koszty zakupu, jak również samego montażu. Także cena olejów grzewczych nie należy do najtańszych. Jeśli zatem chodzi o kwestie finansowe, jest to rozwiązanie bardzo mało opłacalne, zwłaszcza, że kosztów ogrzewania nie jesteśmy w stanie rekompensować z pomocą odnawialnych źródeł energii.

 

Pompa ciepła

 

To niekwestionowany lider w nowoczesnych domach. Pompa ciepła jest zasilana minimalną ilością energii i pozyskuje ciepło z otoczenia: z powietrza, wody lub gruntu. W związku z tym, do dyspozycji klientów są pompy powietrzne, wodne oraz gruntowe. W Polsce szczególnie popularne są dwa ostatnie typy, jako iż pompa powietrzna jest bardziej narażona na spadek efektywności w bardzo niskich temperaturach. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/pompa-ciepla możesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania nowoczesnej pompy ciepła.

 

Zakup i montaż pompy ciepła jest bez wątpienia największym wydatkiem w porównaniu z wyżej wymienionymi systemami. Biorąc jednak pod uwagę proporcję kosztów eksploatacyjnych do wydajności, jest to najlepsze rozwiązanie. W ciągu kilku lat można uzyskać zwrot poniesionych kosztów, a w dalszej perspektywie notujemy już czyste zyski. Nowoczesne domy wyposażone w pompę ciepła często posiadają wentylację mechaniczną, czyli rekuperację.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.