Akademia Budowlana

Jak przekształcić budynek gospodarczy w mieszkalny?

Spis treści:

 

Jak przekształcić budynek gospodarczy w mieszkalny?

 

Przekształcenie istniejącego budynku gospodarczego w dom może być bardzo opłacalną inwestycją. O ile stan techniczny tego obiektu jest dostatecznie dobry, odchodzi nam znaczny zakres prac budowlanych, co oznacza niższe koszty, ale również mniejsze nakłady czasu. Tego typu inwestycja wymaga oczywiście sprostaniu licznym formalnościom. W tym artykule sprawdzimy, jak krok po kroku zabrać się za przekształcenie budynku gospodarczego w mieszkalny.

 

Ekspertyza stanu technicznego budynku

 

W pierwszej kolejności musimy zadbać o ekspertyzę techniczną. W tym miejscu warto odróżnić ocenę stanu technicznego od ekspertyzy. Tą pierwszą jest w stanie wykonać każdy inżynier, technik lub architekt, podczas gdy ekspertyzę może wykonać jedynie wykwalifikowany rzeczoznawca z uprawnieniami. Jeśli planujemy przekształcenie obiektu gospodarczego w mieszkalny, niezbędna jest ekspertyza techniczna.

Do sporządzenia tej ekspertyzy potrzebne są liczne badania oraz pomiary, które pozwolą ocenić faktyczny stan techniczny budynku. Na podstawie uzyskanych wyników, rzeczoznawca sformułuje wnioski oraz wskaże nam prace budowlane, które okażą się niezbędne do przekształcenia budynku gospodarczego w dom mieszkalny.

 

 

 

 

 

Sporządzenie projektu przebudowy lub rozbudowy obiektu

 

Aby przekształcić budynek gospodarczy w mieszkalny potrzebujemy kompletnego projektu budowlanego. Jest on sporządzany na podstawie ekspertyzy technicznej oraz indywidualnych oczekiwań inwestora. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy, niezbędny jest oczywiście indywidualny projekt sporządzany w porozumieniu z wybranym architektem lub pracownią architektoniczną. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/zaprojektuj-z-architektem-new-house możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak krok po kroku tworzony jest projekt adaptacji obiektu gospodarczego.

Jeśli nasz budynek nie będzie powiększany (dobudowa garażu, balkonu, adaptacja poddasza, podpiwniczenie) wówczas wystarczy projekt przebudowy. Jeśli jednak zamierzamy uzyskać większą powierzchnię użytkową, wówczas będzie to rozbudowa domu. Zdefiniowanie planowanych prac ma duże znacznie w kontekście niezbędnych formalności.

 

Zgłoszenie o zmianie sposobu użytkowania obiektu

 

W pierwszej kolejności, właściciel działki powinien zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu. Samo zgłoszenie oznacza m.in.: wykonanie niezbędnych instalacji ocieplenie przegród zewnętrznych, a także postawienie ścianek działowych. Takie zgłoszenie składa się na biurko organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do zgłoszenia należy dołączyć ekspertyzę techniczną. Zazwyczaj, czas oczekiwania na decyzję wynosi 30 dni. Warto jednak zaznaczyć, że organ administracji ma możliwość sprzeciwienia się zmianie sposobu użytkowania lokalu. W takich sytuacjach należy poznać dokładne przyczyny stojące za taką decyzją.

 

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

 

Prace budowlane ukierunkowane na adaptację obiektu gospodarczego wymagają oczywiście dopełnienia pewnych formalności. Tu wracamy do kwestii zdefiniowania planowanych prac. Jeśli zamierzamy zmieniać podstawowe parametry konstrukcyjne w celu uzyskania większej powierzchni użytkowej, konieczne będzie pozwolenie na budowę. Jeśli natomiast nasze prace skupiają się na renowacji i nie obejmują zmian w samej konstrukcji, wówczas jest to przebudowa budynku, którą można zrealizować po mniej formalnym i skomplikowanym zgłoszeniu.

 

Jakie prace budowlane będą konieczne?

 

Projekt adaptacji budynku gospodarczego obejmuje wszystkie prace, które trzeba będzie wykonać. Najważniejsze z nich to: stworzenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, ocieplenie przegród zewnętrznych, wstawienie drzwi zewnętrznych i okien, postawienie ścian działowych, a także wykończenie elewacji, a także wnętrz domu. W zależności od stanu technicznego budynku, konieczne może być wzmocnienie fundamentów, przebudowa ścian zewnętrznych, a także zmiana dachu.

Tak naprawdę dopiero po uzyskaniu ekspertyzy rzeczoznawcy możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak duży zakres prac będzie konieczny, aby przerobić obiekt gospodarczy na obiekt mieszkalny. Przerobienie drewnianej stodoły będzie oczywiście dużo trudniejsze niż przerobienie murowanej obory. Wiele zależy od technologii, w jakiej zrealizowany został dany budynek, a także od tego, jak dawno został on wzniesiony. Starsze budynki automatycznie oznaczają szerszy zakres prac.

 

 

Czy przekształcenie budynku gospodarczego w dom to dobra inwestycja?

 

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ na opłacalność tej inwestycji wpływa mnóstwo czynników. Dopiero po uzyskaniu profesjonalnej ekspertyzy technicznej jesteśmy w stanie oszacować koszty zmiany przeznaczenia obiektu. Jeśli konstrukcja fundamentów, ścian zewnętrznych oraz dachu nie wymaga większych przeróbek, takie przekształcenie okaże się bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeśli jednak konieczne będą zmiany niemal we wszystkich elementach konstrukcyjnych, może się okazać, że budowa nowego domu od postaw okaże się po prostu tańsza.

 

 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.