Odbiór domu – kiedy jest możliwy i jakie dokumenty są do niego potrzebne?

Po miesiącach oczekiwania nadchodzi wreszcie ten moment – budowa domu ma się ku końcowi! Jest on gotowy do użytkowania, teren budowy jest posprzątany i uporządkowany. Niestety, nie oznacza to, że można tak od razu wprowadzić się do domu – inwestorów czeka jeszcze procedura odbioru. Kiedy można ją przeprowadzić? Na czym dokładnie polega? Jakie dokumenty trzeba w tym celu zgromadzić? Odpowiadamy na te i inne pytania!


Na początek uspokoimy – jeśli budowa była prowadzona przez doświadczoną i rzetelną firmę budowlaną, taką jak New-House, czuwał nad nią solidny kierownik, a dodatkowo – przebiegała zgodnie z przepisami, projektem i harmonogramem, to mimo sporej liczby formalności związanych z odbiorem domu, powinien on przebiec bez większych problemów. Kiedy w ogóle można zacząć o nim myśleć? Otóż odbiór domu jest możliwy, gdy zakończone zostały wszystkie prace budowlane, dom jest gotowy do użytkowania, a teren budowy został uporządkowany. Pamiętajmy, że zamieszkanie w domu bez odbioru może się skończyć karą!


Zgłoszenie o zakończeniu budowy


Pierwszym krokiem w kierunku odbioru domu jest zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. Następnie ma on 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu. Jeśli takowy nie nastąpi, można bez obaw wprowadzać się do domu.


Odbiór domu – jakie dokumenty są potrzebne?


Oczywiście samo zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac to nie wszystko. Do zawiadomienia należy dołączyć określone w przepisach dokumenty, a trzeba przyznać, że jest ich całkiem sporo. Najlepiej więc gromadzić je na bieżąco i pilnować, by żaden nie zaginął. Wymagane są więc:
•    oryginał dziennika budowy (z wpisem zamykającym budowę),
•    podpisane przez kierownika budowy oświadczenie o zgodności budowy z projektem oraz warunkami pozwolenia na budowę,
•    podpisane przez kierownika budowy oświadczenie o doprowadzeniu do porządku terenu budowy,
•    podpisane przez inwestora oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeśli użytkowanie obiektu jest od tego zależne),
•    kopia decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę (razem z potwierdzeniem jej ostateczności),
•    powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w formie mapki (sporządzana za opłatą przez geodetę z uprawnieniami – czeka się na nią nawet dwa miesiące),
•    protokoły odbioru wszystkich przyłączy – wodno-kanalizacyjnego, elektrycznego, instalacji gazowej (oczywiście jeśli będzie w budynku),
•    protokół odbiory pionów wentylacyjnych oraz kominów spalinowych (może być w formie kserokopii),
•    jeśli w trakcie budowy nie pojawiły się większe zmiany w stosunku do pierwotnego projektu – kopie rysunków wchodzących w jego skład,
•    jeżeli pojawiły się zmiany w projekcie – ich opis oraz podpis projektanta wraz z datą zatwierdzenia,
•    podpisana przez inwestora karta ewidencyjna dotycząca statystyki.


Jeśli projekt wymagał wcześniej uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, to przed złożeniem zawiadomienia do nadzoru budowlanego należy również zawiadomić o zakończeniu budowy oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną. Mają one 14 dni na zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem – jeśli nie zrobią tego w tym terminie, można to uznać za brak sprzeciwu. Wówczas wystarczy sporządzić odpowiednie oświadczenia i dołączyć je do dokumentacji.


Kto udziela zgody na użytkowanie domu?


Jak już wcześniej wspomniano, zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oczywiście odpowiednio wcześniej – nadzór ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania obiektu. W ramach rozpatrywania zawiadomienia urzędnicy sprawdzają, czy wszystkie dokumenty są poprawne – jeśli tak nie jest, inwestor zostaje wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie (jeśli tego nie zrobi, otrzyma decyzję o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy).


W zdecydowanej większości przypadków złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy jest zwolnione z opłaty skarbowej – jeśli jednak w imieniu inwestora dokonuje tego pełnomocnik, należy uiścić opłatę w kwocie 17 zł. Wpłaca się ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składane jest zawiadomienie o zakończeniu budowy.


Jeżeli złożone zawiadomienie spełnia wszystkie wymagania, a dokumenty są kompletnie, nadzór w większości przypadków wydaje tzw. milczącą zgodę na rozpoczęcie użytkowania domu (czasami wydawane jest jednak zaświadczenie o braku sprzeciwu). Po zakończeniu postępowania oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz dokumentacja geodezyjna wracają do inwestora.


W New-House możemy przejąć wszystkie obowiązki i formalności związane z odbiorem technicznym domu. Dzięki temu nie tracisz swojego czasu na kompletowania niezbędnych dokumentów. Zapraszamy do kontaktu -> https://new-house.com.pl/kontakt.
 

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły