Finansowanie

Jest rzeczą oczywistą, że nie ma budowy bez finansowania. W przypadku Państwa zainteresowania kredytem na cele budowlane jesteśmy w stanie pomóc w uzyskaniu takiego kredytu w różnych bankach. 

Niewiele osób posiada możliwości, by sfinansować zakup działki oraz budowę domu gotówką. Nie oznacza to oczywiście, że spełnienie marzeń o własnych czterech ścianach nie jest realne – z pomocą przychodzą produkty finansowe oferowane przez banki, czyli w głównej mierze kredyty hipoteczne. W New-House pomagamy klientom zgromadzić wymaganą przez banki dokumentację, wypełnić wnioski i dopełnić wszystkich formalności, dzięki czemu szanse na uzyskanie kredytu znacznie wzrastają.


Istnieje kilka metod finansowania zakupu działki i budowy domu. Na początek warto uświadomić sobie, że przy kredycie hipotecznym zaciąganym na ten cel każdy bank wymaga wkładu własnego – obecnie, zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, jest to 20% wartości wnioskowanej kwoty kredytu. I tak np. można zakupić działkę za odłożoną wcześniej gotówkę i starać się, aby to właśnie grunt był uznany przez bank za wkład własny do kredytu albo oszczędzać gotówkę i wyłożyć ją jako wkład własny do kredytu na zakup działki i budowę domu.


W większości przypadków kredytowanie zakupu działki i budowy domu odbywa się w dwóch etapach. W pierwszej kolejności bank udziela kredytu hipotecznego na zakup działki. Po sformalizowaniu transakcji, wybraniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę w tym samym banku można podwyższyć kwotę uzyskanego wcześniej kredytu lub uzyskać drugi.


Oczywiście wybierając kredyt na zakup działki należy dobrze sprawdzić, czy  mamy w danym banku taką zdolność kredytową, która później pozwoli także pożyczyć pieniądze także na budowę domu.


Co ważne, kilka banków oferuje już możliwość sfinansowanie zakupu działki oraz budowy domu jednym kredytem na etapie kupna gruntu. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji przez nabyciem działki trzeba już posiadać wybrany projekt domu. Bank na pewno będzie chciał bowiem sprawdzić, jaki konkretnie dom chce zbudować inwestor i jakie będą całkowite koszty tej inwestycji. Wówczas z wnioskiem o udzielenie kredytu należy także złożyć takie dokumenty, jak przy standardowej budowie.


Kredyt na zakup działki – co trzeba wiedzieć?


Decydując się na zakup działki oraz finansowanie tej transakcji kredytem, należy pamiętać o kilku bardzo ważnych aspektach. Przede wszystkim, banki nie finansują kredytami hipotecznymi zakupu gruntów rolnych, a jedynie siedliskowych, rekreacyjnych oraz budowlanych. Czym się one różnią? Otóż nieruchomość rolna to grunt wykorzystywany do produkcji rolniczej, sadowniczej, ogrodniczej i/lub rybnej. Działka siedliskowa obejmuje budynki mieszkalne, gospodarcze, przydomowy ogródek czy dojazd do gospodarstwa rolnego, ale nie może przekraczać 1,5 hektara (dla działki siedliskowej prowadzona jest oddzielna księga wieczysta). Działka rekreacyjna to nieruchomość przeznaczona pod budownictwo rekreacyjne (może na niej stanąć np. letnia altanka), zaś działka budowlana to taka nieruchomość, której powierzchnia oraz cechy pozwalają na postawienie obiektu budowlanego.


Jeśli inwestor jest zainteresowany zakupem działki i sfinansowaniem tej transakcji kredytem hipotecznym, musi posiadać 20% wkładu własnego. Są jednak banki, które wymagają mniejszego wkładu własnego, wynoszącego 10%, ale pod warunkiem, że inwestor wykupi dodatkowe ubezpieczenie. Niestety, bywa i tak, że ze względu na trudną zbywalność gruntów, część banków żąda od klientów wyższego wkładu własnego – 30, 40, a nawet 50%.


Kredyt hipoteczny na zakup działki – wymagane dokumenty


Procedura bankowa związana z udzieleniem kredytu hipotecznego na zakup działki w zasadzie niczym nie różni się od tej podczas zakupu mieszkania. Bank musi ocenić zdolność kredytową inwestora, bada jego sytuację finansową, wymaga przedstawienia szeregu dokumentów osobowych i dotyczących nieruchomości. Przygotować więc trzeba:
•    indywidualny dla każdego banku wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego wraz z załącznikami,
•    dowód osobisty oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość,
•    skrócony odpis aktu małżeństwa jeżeli o kredyt ubiega się małżeństwo ze wspólnotą majątkową,
•    zaświadczenie o zatrudnieniu oraz dochodach w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę (w przypadku przedsiębiorców konieczne mogą być wyciągi z ksiąg rachunkowych firmy oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami),
•    wyciągi z rachunku bankowego,
•    zeznanie podatkowe za ubiegły rok.


Odnośnie nieruchomości, która ma podlegać kredytowaniu konieczne są:
•    dokumenty określające status działki (rekreacyjna, siedliskowa, budowlana),
•    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
•    wypis ze znajdującego się w odpowiednim urzędzie gminy (miasta) rejestru gruntów,
•    dokument poświadczający, że działka należy do potencjalnego zbywcy,
•    odpis z księgi wieczystej,
•    umowa przedwstępna,
•    dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego.


Na decyzję kredytową czeka się z reguły około miesiąca. Oczywiście w New-House pomagamy skompletować wszystkie wymagane dokumenty, dzięki czemu inwestor oszczędza swój czas.


Kredyt hipoteczny na budowę domu 


Starania o kredyt hipoteczny na budowę domu najlepiej jest rozpocząć od sprawdzenia, jaką kwotę bank jest w stanie nam pożyczyć. Sposoby wyliczania zdolności kredytowej przez poszczególne banki bywają bardzo różne, więc warto zwrócić się o to do kilku banków – jeden może w ogóle nie chcieć udzielić kredytu, ale inny pożyczy 200 lub nawet 300 tys. zł. 


Gdy inwestor już wie, jaką ma zdolność kredytową, pora na złożenie wniosku – tu też lepiej zwrócić się do dwóch-trzech instytucji z najlepszą ofertą, bo zawsze istnieje ryzyko, że mimo wstępnej pozytywnej opinii bank ostatecznie odmówi finansowania. Na co zwracać uwagę podczas wyboru konkretnego banku? Przede wszystkim na porównanie kosztów – oprocentowania, prowizji, kosztów i wymagań dodatkowych (np. koszt zabezpieczenia do momentu wpisania banku do księgi wieczystej, uruchomienie konta, dodatkowe ubezpieczenie). Porównanie to nie jest łatwą sprawą, ale z pewnością warto je przeprowadzić – w całej tej procedurze pomocą służą doradcy klienta z naszej firmy New-House!


Kredyt na dom – wymagane dokumenty


Podobnie jak w przypadku kredytu na zakup działki, również w momencie starania się o kredyt hipoteczny na budowę domu należy dostarczyć do banku dokumenty osobiste potwierdzające tożsamość, wysokość uzyskiwanych dochodów, ich źródło, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (przedsiębiorcy). Inne są jednak dokumenty związane z samą budową domu. Banki wymagają więc:
•    aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności działki, na której ma rozpocząć się budowa,
•    odpisu z księgi wieczystej działki,
•    decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
•    wypisu oraz wyrysu z ewidencji gruntów,
•    projektu budowlanego,
•    kosztorysu oraz harmonogramu robót,
•    dziennika budowy (kopia pierwszej stron oraz wszystkich tych, na których znajdują się wpisy),
•    umowy z wykonawcami.


Po rozpatrzeniu wniosku oraz pozytywnej decyzji banku można podpisać umowę i czekać na wypłatę pieniędzy. Uwaga! Będą one przekazywane w transzach, a bank co jakiś czas sprawdzi, czy są wykorzystywane zgodnie z planem i harmonogramem budowy. 


Kalkulator kredytu hipotecznego od New-House


Jak już wcześniej wspomnieliśmy, pierwszym krokiem w staraniach o finansowanie bankowe zakupu działki i/lub budowy domu jest sprawdzenie tego, na jaki kredyt stać inwestora. Czasami może się okazać, że – mimo wysokich zarobków – banki będą skłonne pożyczyć mniej niż potrzeba na zrealizowanie całej inwestycji. Bywa też tak, że biorąc pod uwagę inne stałe obciążenia (rachunki, czynsz, karty kredytowe, pożyczki) wyliczona rata ewentualnego kredytu hipotecznego mogłaby być zbyt obciążająca i lepiej pożyczyć mniej, niż początkowo planowano.


Dla obliczenia zdolności kredytowej, zachęcamy do skorzystania z naszego autorskiego kalkulatora kredytów hipotecznych – po wypełnieniu kilku pól można dzięki niemu dowiedzieć się, ile pieniędzy maksymalnie można pożyczyć w banku. Uwaga! Oczywiście wysoka zdolność kredytowa w jednym banku nie oznacza, że w innych będzie tak samo. Dlatego wynik uzyskany w naszym kalkulatorze hipotecznym należy traktować jedynie jako przybliżoną wartość, a nie ostateczną ofertę.


W New-House pomagamy naszym klientom w spełnieniu wszystkich formalności, które wymagają banki w procesie kredytowania zakupu działki i/lub budowy domu. Gromadzimy dokumenty, wypełniamy wnioski, pomagamy w wyborze najlepszej oferty kredytu. Dzięki temu można oszczędzić mnóstwo czasu! Zapraszamy do kontaktu -> https://new-house.com.pl/kontakt.

 

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły