Akademia Budowlana

Projekty domów z wyceną

Spis treści:

Zakup gotowego projektu domu to ważny krok na drodze do zrealizowana marzeń o budowie własnego domu. Projekt ten powinien być dostosowany nie tylko pod kątem powierzchni, stylistyki oraz funkcjonalności, ale również kosztów. Wiele złożonych czynników wpływa na łączny koszt budowy domu, a zatem inwestorzy powinni jeszcze przed zakupem projektu sprawdzić, czy będzie ich stać na jego realizację. Ogromnym udogodnieniem są projekty domów z wyceną.

 

Wybór projektu domu pod kątem dostępnego budżetu

 

 

Przed przystąpieniem do realizacji planów o budowie domu inwestor powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, ocenić dostępny budżet, sprawdzić oferty banków, a także dowiedzieć się, na jaki kredyt może liczyć. Dopiero po określeniu kapitału, jakim się dysponuje, można przystąpić do zakupu gotowego projektu domu. Oczywiście przy wyborze projektu trzeba kierować się także wieloma innymi czynnikami: potrzebami domowników, liczbą pomieszczeń, powierzchnią, typem budynku, a także warunkami zabudowy.

 

Wiele pracowni architektonicznych załącza do gotowego projektu domu wstępny kosztorys. Pozwala on sprawdzić inwestorom, czy stać ich na budowę domu, a ponadto znacznie ułatwia negocjowanie warunków z wykonawcami. Dlatego też, projekty domów z wyceną należy przeglądać pod kątem dostępnego budżetu. Warto jest uszczuplić swój budżet przynajmniej o 10%. Budowa domu zawsze wiąże się z licznymi formalnościami i kosztami niezwiązanymi bezpośrednio z budową. Dlatego zawsze należy przygotować pewien zapas na tego typu wydatki.

 

Czy istnieje możliwość sprawdzenia wyceny budowy domu?

 

Jak najbardziej, w wielu pracowniach architektonicznych jest to powoli standard, że gotowe projekty domów zawierają wstępny kosztorys. Dzięki temu już na etapie przeglądania projektów inwestor może sprawdzić koszty budowy domu na różnych etapach inwestycji. Projekty domów z wyceną stanowią ogromne udogodnienie i znacznie ułatwiają znalezienie projektu pod kątem możliwości finansowych. Takie projekty są dostępne chociażby na stronie firmy budowlanej New House, która współpracuje z wieloma cenionymi pracowniami architektonicznymi. Jedyne, co trzeba zrobić, aby sprawdzić ceny, to zalogować się na naszej stronie podając podstawowe informacje kontaktowe oraz województwo.

 

Jak właściwie przygotować się do budowy domu?

 

Pierwszym krokiem jest dokładna kalkulacja dostępnego budżetu. Należy określić aktualną sytuację finansową, koszty utrzymania, wszelkie źródła przychodu. Inwestor powinien sprawdzić, czy budowa domu nie wpłynie niekorzystnie na standard życia nie i nie stworzy poważnego ryzyka popadnięcia w długi. Warto także pozamykać i pospłacać wszelkie zobowiązania celem poprawienia oceny kredytowej. Wówczas można przestudiować dostępne oferty banków i sprawdzić, jaką kwotę może zaoferować dany bank. Na tej podstawie można oszacować także koszty kredytu. Projekty domów z wyceną pozwalają przygotować się do budowy w oparciu o realne możliwości finansowe.

 

Co uwzględnia wycena gotowego projektu domu?

 

Architekt tworzy projekt dobierając domyślne rozwiązania: materiały budowlane, rodzaj ocieplenia, technologię stropu oraz technologię dachu. Często bazuje na materiałach i rozwiązaniach oferowanych przez konkretne firmy budowlane, co daje wgląd w aktualne cenniki. Architekt uwzględnia także cenę poszczególnych instalacji, materiałów wykończeniowych, okien i drzwi, a także innych elementów wchodzących w skład gotowego projektu domu. Na tej podstawie jest w stanie w dużym przybliżeniu określić koszty budowy domu na różnych etapach inwestycji.

 

Koszy budowy domu mogą się jednak nieznacznie różnić w zależności od lokalizacji. Dlatego na stronie firmy budowlanej New House prosimy Cię o podanie województwa, co pozwoli z większą dokładnością określić przewidywane koszty realizacji projektu. Pamiętaj, że masz wpływ na finalne koszty. Gotowy projekt wymaga adaptacji pod kątem działki budowlanej, a na etapie adaptacji można wprowadzać zmiany, np. zmienić materiały budowlane lub rodzaj technologii. W ten sposób inwestorzy mają możliwość optymalizowania kosztów pod kątem swoich oczekiwań.

 

Gdzie można znaleźć projekty domów z wyceną?

 

Aktualnie liczne pracownie architektoniczne oraz studia projektowe tworzą projekty domów wraz z wyceną, aby ułatwić potencjalnym inwestorom podjęcie satysfakcjonującej decyzji. W związku z tym, staje się to powoli standardem, co oczywiście stanowi bardzo dobrą wiadomość dla osób przymierzających się do zakupu projektu. Na stronie firmy budowlanej New House znajdziesz projekty domów z wyceną. Inwestorzy mogą sprawdzić koszty stanu surowego, prac deweloperskich, prac pod klucz, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu i ogrodu. Wystarczy jedynie zalogować się na stronie podając email, numer telefonu oraz województwo. Lokalizacja jest bardzo ważna, ponieważ koszty budowy domu w różnych województwach mogą się znacząco różnić.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.