Kalkulator przyłączy budowlanych

Wybierz przyłącza:

m

Na podanego maila wyślemy koszty przyłączy budowlanych

Przyłącza budowlane

Prawdopodobnie najtrudniejszą procedurą przy budowie domu są przyłącza budowlane. Właśnie ze względu na tę trudność chętnie pomożemy Państwu w tych procedurach oraz samycm wykonawstwie. 

Kolejnym ważnym etapem budowy domu jest wykonanie przyłączy budowlanych, czyli – inaczej mówiąc – uzbrojenie działki. Wyróżnia się cztery zasadnicze rodzaje przyłączy: wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz elektryczne. Współcześnie jednak coraz więcej inwestorów już na etapie planowania budowy decyduje się na wykonanie także sieci światłowodowej, telewizyjnej oraz monitoringu. W New-House jesteśmy oczywiście w stanie zająć się nimi zarówno pod kątem załatwienia wszystkich formalności, jak i prac budowlanych.


Kwestia konieczności budowania przyłączy rozstrzyga się tak naprawdę już na etapie zakupu działki. Inwestor zdecydować się bowiem może na działkę uzbrojoną, czyli taką, która posiada już dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej albo na działkę nieuzbrojoną, a więc taką, która nie ma jeszcze dostępu do mediów i inwestor musi się o niego zatroszczyć we własnym zakresie.


Warto pamiętać, że czynnikiem różnicującym działkę uzbrojoną od nieuzbrojonej będzie przede wszystkim cena. Nieruchomość posiadająca dostęp do mediów będzie na pewno droższa, i to dużo – nawet o 15-30% (w zależności od lokalizacji, powierzchni, sąsiedztwa itp.). Z drugiej jednak strony, przyszli właściciele domu mogą dzięki temu oszczędzić mnóstwo czasu potrzebnego na załatwienie formalności, a później budowę przyłączy. Oczywiście w New-House po podpisaniu umowy jesteśmy w stanie przejąć na siebie wszelkie kwestie prawno-administracyjne, a w następnym etapie zająć się pracami budowlanymi, ale – jak wynika z naszych wieloletnich doświadczeń – pewnych spraw się nie przyspieszy, a toku procesowania spraw urzędowych nie sposób ominąć.


Przyłącza energetyczne


W przypadku przyłączy energetycznych – tak zresztą jak wszystkich innych – zasada jest prosta: do granicy działki wykonuje je właściwe przedsiębiorstwo dostarczające media, od granicy działki za ich budowę odpowiada inwestor.


I tak budowa przyłącza energetycznego rozpoczyna się od złożenia w rejonowym zakładzie energetycznym wniosku o określenie warunków przyłączenia. Inwestor musi tam podać nie tylko swoje dane, ale m.in. przewidywane roczne zużycie energii czy przewidywany termin rozpoczęcia dostaw energii. Widać więc, że już na tym etapie należy zastanowić się, ile i jakich urządzeń oraz instalacji elektrycznych będzie znajdowało się w domu.


Po złożeniu wniosku oraz uiszczeniu opłaty zakład energetyczny ma 14 dni na to, by wydać inwestorowi warunki wykonania przyłącza. Są one ważne przez dwa lata, a znajdują się w nich m.in. informacje dotyczące mocy przyłączeniowej czy miejsca przyłączenia. Jeśli inwestor akceptuje warunki, można podpisać umowę, zakład przygotowuje odpowiednią dokumentację, a po zgłoszeniu do starostwa – rozpoczyna budowę. 


Ile kosztuje budowa przyłącza energetycznego? Ceny są różne w konkretnych regionach Polski, ale zasada jest taka, że opłatę ponosi się za każdy kW mocy, która będzie dostarczana przyłączem. Po zakończeniu prac budowlanych inwestor może podpisać z zakładem umowę sprzedaży energii.


Przyłącze gazowe


Formalności związane z budową przyłącza gazowego są podobne – najpierw należy zgłosić się do lokalnego przedsiębiorstwa gazowniczego z prawidłowo wypełnionym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia – gotowe wzory wniosków można pobrać z Internetu lub wziąć wprost z siedziby firmy. Wśród potrzebnych do wypełnienia go informacji znajduje się m.in. rodzaj obiektu, cel i rodzaj wykorzystania gazu, a także planowany termin rozpoczęcia dostaw. Warto pamiętać, że zdecydowana większość domów jednorodzinnych zaliczana jest do I grupy przyłączeniowej z orientacyjnym poborem paliwa nie większym niż 10 m3 na godzinę. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo gazownicze musi wydać inwestorowi warunki przyłączenia w ciągu 30 dni.


W odróżnieniu od warunków przyłączenia elektrycznego, warunki przyłączenia gazowego są ważne jedynie przez rok – zawierają m.in. miejsce podłączenia gazociągu odbiorcy do sieci, miejsce zainstalowania licznika, warunki ochrony antykorozyjnej itp. Po otrzymaniu warunków można zawrzeć umowę i przystąpić do zasadniczych prac budowlanych – co jednak ważne, muszą być one prowadzone zgodnie z projektem opracowanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami i według zgłoszenia do starosty. Po ich zakończeniu specjaliści z zakładu gazowniczego dokonują odbioru technicznego przyłącza, a inwestor musi uiścić odpowiednią opłatę.


Przyłącze wodno-kanalizacyjne 


Schemat budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego jest bardzo podobny – w pierwszej kolejności inwestor (lub nasza firma New-House w jego imieniu) zgłasza się do lokalnego zakładu wodno-kanalizacyjnego z wnioskiem o wydanie warunków dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków. Choć czas, w którym zakład powinien wydać takie warunki nie jest nigdzie sprecyzowany, to z reguły trwa to nie dłużej niż kilka tygodni. W zależności od gminy, różne są też opłaty za wydanie warunków, ale z reguły nie przekraczają one 150 zł.


Po otrzymaniu warunków od zakładu wodno-kanalizacyjnego trzeba zatrudnić projektanta, który – po uzgodnieniach z przedsiębiorstwem – wykona projekt przyłącza. Jest on ważny dość długo, bo aż trzy lata od daty wykonania. Uwaga! Przyłącze wodne buduje się na podstawie projektu zagospodarowania działki, ale budowa przyłącza kanalizacyjnego wymaga już pozwolenia na budowę. W New-House załatwiamy oczywiście wszystkie formalności konieczne do jego otrzymania. Po zakończeniu prac specjaliści zakładu wodno-kanalizacyjnego dokonują odbioru przyłącza, sprawdzają jego szczelność, a inwestor może podpisać umowę dotyczącą dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.


Uzbrajanie działki – jak długo trwa?


Należy mieć świadomość, że uzbrajanie działki to proces, który wymaga zarówno nakładów finansowych, ale również czasowych. Zakład energetyczny wydaje warunki przyłączenia do sieci w ciągu 30 dni, zakład gazowniczy – w ciągu 21 dni, zakład wodno-kanalizacyjny – z reguły w ciągu kilku tygodni. Po podpisaniu umów oraz wniesieniu opłaty, konkretny zakład w określonym terminie przystępuje do budowy przyłączy… i tu zaczynają się schody. Niestety, bywa i tak, że termin zostaje wyznaczony nawet za kilka miesięcy, w skrajnych przypadkach – półtora roku. 


Zlecenie wszelkich formalności naszej firmie New-House sprawia, że inwestor może poświęcić czas potrzebny na załatwienie spraw formalnych innym kwestiom – nie musi podróżować do zakładów, urzędów, kontaktować się z ich przedstawicielami. Wszystko to bierzemy na siebie!


Przyłącza na miarę XXI wieku


Rozwój nowoczesnych technologii oraz chęć podnoszenia komfortu mieszkania w wymarzonym domu sprawia, że inwestorzy decydują się także na budowę innych przyłączy.

•    Światłowód
Jest to instalacja dająca domownikom stały dostęp do szybkiego Internetu. O światłowodzie warto pomyśleć już na wstępnym etapie inwestycji – później aby wyprowadzić odpowiedni kanał dla światłowodu nie trzeba będzie przekopywać ogródka czy zrywać kostki brukowej. Kable światłowodowe prowadzi się zazwyczaj w zwykłej rurze o średnicy około 40 milimetrów, możliwie bez zagięć lub poprzez słupy telekomunikacyjne. Ważnym elementem instalacji światłowodowej jest także telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, umiejscowiona np. przy wejściu do domu lub w garażu. Jej minimalne rozmiary to 280x360x80 mm, a w środku powinna być wyposażona w przynajmniej jedno gniazdo 230V/50Hz.


•    Instalacja TV
Coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż nowoczesnych instalacji telewizyjnych, które mają możliwość podłączenia zarówno sygnałów telewizji naziemnej, jak i kablowej czy satelitarnej. Buduje się ją w taki sposób, by ewentualne wymiana poszczególnych elementów nie wymagała np. kucia ścian, a jest zaprojektowana tak, aby w każdym wskazanym pomieszczeniu znajdowało się gniazdko umożliwiające odbiór sygnału telewizyjnego. 


•    Monitoring
Ważna dla wielu inwestorów jest kwestia odpowiedniego zabezpieczenia posesji oraz domu. Nie musi to od razu oznaczać bardzo drogich systemów obejmujących m.in. czujniki ruchu, sygnalizatory, videodomofony obsługiwane mobilnie czy drzwi zabezpieczone zamkiem z czytnikiem linii papilarnych. Porządny system monitoringu, uwzględniający m.in. kilka kamer, rejestrator, dysk czy zasilacz, to wydatek około 3000 zł plus koszty montażu. Warto jednak o nim pomyśleć już na etapie budowy przyłączy, by później nie trzeba było np. kuć dopiero co otynkowanych ścian w celu poprowadzenia przewodów.


W New-House jesteśmy w stanie zająć się również budową innowacyjnych przyłączy światłowodowych, telewizyjnych czy systemów bezpieczeństwa – w zależności od oczekiwań i możliwości finansowych inwestorów. Oferujemy kompleksową budowę domu oraz pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji! Zapraszamy do kontaktu -> https://new-house.com.pl/kontakt.