Retencja wody na działce

Retencja wody na działce

Retencja wody to zgodnie z definicją magazynowanie wód opadowych i roztopowych na powierzchni ziemi, w gruncie oraz w różnego rodzaju zbiornikach. Nie istnieje natomiast dokładna definicja rozróżniająca retencję pod względem jej wielkości. Mamy jednak umowny podział, którego źródłem jest porozumienie między ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z roku 1995, dotyczącego małej retencji. W dokumencie tym małą retencją nazwano lokalne zbieranie, magazynowanie i spowolnienie spływu wody w zbiornikach wodnych o pojemności dochodzącej do 5 mln m³. Celem tych działań jest znacząca poprawa nawodnienia gruntu, czyli w praktyce podniesienie poziomu wód gruntowych. 

Zbiorniki małej retencji dzielimy na: 

 • zbiorniki naturalne np. jeziora, stawy, potoki, koryta rzeczne, spiętrzenia wodne itp.
 • zbiorniki sztuczne – przydomowe stawy, oczka wodne, gromadzenie deszczówki z dachów itp.

Po co nam mała retencja? 

Zasoby wodne naszego kraju należą do najniższych w Europie (przedostatnie miejsce na liście). Galopujące zmiany klimatu oznaczające brak śniegu zimą i rekordowe susze latem nie poprawiają tej sytuacji. Oznacza to, że każdy litr wody znajdujący się w przyrodzie powinien zostać w niej jak najdłużej. Dużą retencją zajmują się władze na poziomie krajowym, a mała retencja leży w gestii samorządów oraz właścicieli domów jednorodzinnych. 

Mała retencja wody jest niezwykle ważna pod kątem ochrony środowiska naturalnego jednak to nie jedyny powód, dla którego warto rozważyć jej zastosowanie w swoim otoczeniu. Zbiorniki wodne stanowią również doskonałe uatrakcyjnienie terenu, a przebywanie nad nimi zwyczajnie poprawia nastrój i zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Osobną kwestią jest także aspekt ekonomiczny. Badania wskazują bowiem jasno, że do bezpośredniego spożycia zużywamy zaledwie 3% wykorzystywanej wody. Pozostałe 97% to woda, która zaspokaja inne potrzeby i może z powodzeniem pochodzić z odzysku, czyli w praktyce być za darmo. Nie trzeba być wybitym matematykiem, aby policzyć jakie oszczędności dla gospodarstw domowych można w ten sposób wygenerować. 

Jakie elementy małej retencji warto umieści na swojej posesji?

 • ogrody deszczowe, wśród których najpopularniejsze są obecnie tak zwane kwietne łąki, które oczyszczają wodę i na długo zatrzymują ją w glebie, 
 • pasaże roślinne przybierające najczęściej formę zwartego pasa ochronnego stworzonego z roślin na obrzeżu działki, 
 • powierzchniowe zbiorniki retencyjne, do których należą np. oczka wodne obsadzone na granicy odpowiednią roślinnością, 
 • stawy hydrofitowe stworzone z wykorzystaniem roślin wodnych oraz bagiennych, które nie tylko przechwytują nadmiar wody, ale również usuwają ewentualne zanieczyszczenia, 
 • podziemne zbiorniki retencyjne, przydatne, gdy potrzebujemy dużych ilości wody do celów gospodarskich, 
 • zbiorniki na deszczówkę w postaci studni, beczek lub cystern, 
 • powierzchnie przepuszczalne, do których należy np. kostka ażurowa wykorzystywana do tyczenia ogrodowych szklaków komunikacyjnych tj. chodniki czy ścieżki, 
 • zielone dachy, które wiążą wodę i dodatkowo poprawiają mikroklimat wokół nieruchomości, na której zostały umieszczone, nie wspominając już o walorach estetycznych, 
 • skrzynki rozsączające pomocne w powolnym uwalnianiu wody do gruntu a co za tym idzie wspomagające regularne nawadnianie gleby, 
 • korytka spływowe będące praktyczną pomocą w odprowadzaniu wody do niecek, przydomowych stawów oraz oczek wodnych. 

Powyższe prace stanowią elementy zagospodarowania terenu wokół domu i mogą zostać zrealizowane przez naszą firmę. To jaki zakres prac zostanie wykonany, zależy od indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości inwestora. Warto jednak wspomnieć, że istnieją różnorodne mechanizmy dofinansowania małej retencji realizowane nie tylko przez władze na szczeblu centralnym, ale i władze samorządowe. O szczegóły tych drugich najlepiej pytać w lokalnych urzędach zaś informacje na temat ogólnopolskiego wsparcia rządowego zamieszczamy poniżej. 

Program „Moja woda”

„Moja woda” to program wsparcia małej retencji wody skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych na terenie całej polski finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program ten pozwala na uzyskanie do 5000 zł bezzwrotnej dotacji. Wsparcie finansowe można przeznaczyć na zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. W efekcie wody te nie będą spływać do kanalizacji deszczowej, rowów czy na tereny oraz infrastrukturę miejską sąsiadującą z nieruchomością np. ulice, czy chodniki. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska chce przeznaczyć na ten program 100 milionów złotych, dzięki którym w ciągu kilku najbliższych lat ma powstać około 20 tysięcy instalacji służących do zbierania deszczówki tj. np. przydomowe oczka wodne. Właściciele prywatnych nieruchomości mogą liczyć na dofinansowanie rzędu 85% kosztów inwestycji, jednakże nie więcej niż 5000 zł. Wnioski o wsparcie można składać od 1 lipca 2020, a program cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, że tylko przez pierwszych 10 dni lipca wpłynęło ich ponad 6 tysięcy.
 
Jakie elementy małej retencji można sfinansować dzięki programowi „Moja woda”? 

 • zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji pozwalającej na zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych, oraz roztopowych, 
 • przewody, którymi odprowadzane będą wody opadowe, 
 • zbiornik retencyjny, 
 • oczko wodne, 
 • instalację rozsączającą, 
 • system do nawadniania terenu, 
 • system pozwalający na inne wykorzystanie zatrzymanej wody.

Jak widać, stworzenie pro-retencyjnego gospodarstwa domowego jest prostsze, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. W obliczu rozlicznych zalet ekologicznych i ekonomicznych warto rozważyć tego rodzaju inwestycję i przy okazji stać się rzecznikiem w słusznej sprawy. Poprawę komfortu życia i realne oszczędności w domowym budżecie otrzymamy niejako przy okazji. 

Jeśli zainteresował Cię ten temat i rozważasz zastosowanie rozwiązań z zakresu retencji wodnej na terenie swojej nieruchomości, skontaktuj się z doradcami New-House. Chętnie pomożemy Ci dobrać rodzaj małej retencji do specyfiki posiadanego terenu i przygotujemy projekt oraz kosztorys takiej inwestycji. Zapraszamy!

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły