Wycinka drzew na działce

Oferta

Powrót do działek

Wycinka drzew na działce

Wydawać by się mogło, że na własnej działce budowlanej możemy robić, co się nam żywnie podoba, a co za tym idzie, wycinać i usuwać wszystko, na co tylko mamy ochotę. W kontekście wycinania drzew z własnej posesji taka zasada obowiązywała jedynie w roku 2017, kiedy to w życie weszła kontrowersyjna ustawa nazywana potocznie Lex Szyszko. Zezwalała ona na usuwanie drzewostanu z posiadanej działki bez absolutnie żadnych ograniczeń czy konieczności uzyskania jakichkolwiek pozwoleń. Na szczęście dość szybko dostrzeżono opłakane skutki rzeczonej ustawy i wprowadzono niezbędne zmiany.

Obecnie wycinkę drzew reguluje ustawa o ochronie przyrody z kwietnia 2004 roku. Zgodnie z jej zapisami usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, lub jej części może nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza terenu i za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Inwestorzy, którzy kompleksową budowę domu powierzają New-House mogą liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji tej złożonej inwestycji. A więc również w trakcie starania o zezwolenie na wycinkę drzew niezbędną do wybudowania wymarzonego domu lub zagospodarowania terenu wokół nieruchomości, która ma powstać. Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju przedsięwzięć zarówno na gruncie administracyjnym, jak i również w zakresie koniecznej wycinki drzewostanu. Współpracujący z naszą firmą klienci nie muszą samodzielnie zajmować się także innymi formalnościami i robotami koniecznymi do wykonania podczas budowy domu, co oznacza, że mogą normalnie pracować i żyć w czasie, gdy ich inwestycja będzie nabierała kształtów. To wygodne rozwiązanie szczególnie dla osób, które dysponują niewielką ilością wolnego czasu, który zamiast pilnowania budowy wolą spędzić z rodziną lub przyjaciółmi.

Jeśli interesuje Cię taka współpraca, skontaktuj się z nami już dziś. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 21.00

Kto wydaje pozwolenie na wycinkę drzew?

Zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu z terenu posiadanej przez inwestora nieruchomości wydaje zależnie od sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeśli natomiast usunięcie drzewu lub krzewu dotyczy nieruchomości (lub jej części) wpisanej do rejestru zabytków taką zgodę wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Czy możliwa jest wycinka drzewa bez zezwolenia?

Odpowiedź na postawione powyżej pytanie brzmi – tak, jeśli drzewo lub krzew rośnie na nieruchomości, której właścicielem jest osoba fizyczna, a samo usunięcie nie ma żadnego związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednak i od tej zasady są odstępstwa, w przypadku których konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Sytuacja taka ma miejsce, jeśli chcemy usunąć drzewo, którego obwód pnia mierzonego na wysokości 5 centymetrów przekracza:

 • 80 centymetrów – dotyczy topoli, klonu jesionolistnego i srebrzystego oraz wierzb,

 • 65 centymetrów – dotyczy platanu klonolistnego, robinii akacjowej oraz kasztanowca zwyczajnego,

 • 50 centymetrów – dotyczy wszystkich pozostałych gatunków drzew.

Gdzie i jak należy zgłosić zamiar wycięcia drzewa?

Analogicznie jak w przypadku występowania o pozwolenie na wycinkę zgłoszenie takie należy złożyć na ręce wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zgłoszenie takie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,

 • oznaczenie nieruchomości, na której ma nastąpić wycinka drzewa,

 • rysunek lub mapkę wskazującą lokalizację drzewa na terenie nieruchomości.

Kary za wycinkę drzewa bez zezwolenia

W tym przypadku administracyjną karę pieniężną wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta i można ją otrzymać za:

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego prawem zezwolenia,

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,

 • zniszczenie drzewa lub krzewu,

 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywanie prac w obrębie korony drzewa bez zachowania należytych środków ostrożności,

 • usunięcie drzewa pomimo wyraźnego sprzeciwu organu,

 • usunięcie drzewa bez dokonania wcześniejszego zgłoszenia tego zamiaru.

Osoba, na którą nałożona została kara, ma 14 dni na jej uiszczenie, od dnia, w którym decyzja w sprawie jej wymierzenia stała się ostateczna.

Jak widzisz w przypadku chęci usunięcia drzewa lub krzewu z własnej posesji nie obowiązuje zasada „wolność Tomku w swoim domku”. Drzewostan w miastach i na wsiach jest cennym zasobem, którego nie można się ot tak pozbywać. Obecność drzew pozytywnie wpływa na jakość życia jednak to nie jedyne zalety, jakie mają drzewa znajdujące się wokół nas.

 • Drzewa znacząco poprawiają jakość powietrza, którym oddychamy

W procesie fotosyntezy drzewa pochłaniają szkodliwy dwutlenek węgla i wytwarzają tlen niezbędny do życia ludzi, roślin i zwierząt. Dzięki temu skutecznie zapobiegają powstawaniu smogu, który realnie przyczynia się do powstawania poważnych schorzeń układu oddechowego.

 • Drzewa redukują poziom hałasu

Dlatego też domy jednorodzinne i osiedla mieszkaniowe zlokalizowane przy ruchliwych ulicach czy trasach warto odgradzać od nich ścianą drzew.

 • Drzewa zmniejszają odczuwalne przez ludzi skutki temperatur zimą i latem

Zimą są naturalną barierą przed mroźnym i porywistym wiatrem, dzięki czemu budynki nie wychładzają się zbyt szybko, co realnie wpływa na koszty ogrzewania mieszkań i domów. Natomiast latem zapewniają kojący cień i są dostarczycielami niezbędnego tlenu.

 • Drzewa pozwalają ograniczyć zalewanie miast

Dzięki temu, że drzewa wpływają na poprawę jakości gleby, w której rosną, zwiększają się jej możliwości w zakresie pochłaniania wody podczas ulewnych deszczy a ryzyko zalewania ulic i podtopień budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych znacząco spada. Ma to szczególnie duże znaczenie w obliczu faktu, że obfite opady w naszej szerokości geograficznej występują obecnie znacznie częściej niż jeszcze kilkanaście lat temu.

 • Drzewa realnie redukują poziom stresu

Dzięki obcowaniu z naturą ludzie wyciszają się, odprężają i uspokajają, co nie pozostaje bez wpływu na poziom odczuwanego stresu i ryzyko wystąpienia schorzeń natury emocjonalnej.

W obliczu tylu zalet obecności drzew w naszej codzienności nie dziwi fakt, że perspektywa usunięcia choćby jednego z nich musi odbywać się pod ścisłą kontrolą odpowiednich organów administracyjnych. Bez tego (co pokazały wydarzenia sprzed kilku lat) drzewostan w naszych miastach i wsiach bardzo szybko mógłby ulec całkowitej degradacji, co miałoby realny wpływ na środowisko oraz jakość życia ludzi.  

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt88@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new