Akademia Budowlana

Rozbudowa domu – czy potrzebne jest pozwolenie?

Spis treści:

Rozbudowa domu w dużej mierze wymaga podobnych formalności, co budowa domu. Trzeba zatroszczyć się o projekt architektoniczny, a także dopilnować, aby obiekt po rozbudowie nadal spełniał zasady narzucane przez uwarunkowania lokalne. Zakres formalności przy rozbudowie domu zazwyczaj jest jednak znacznie mniejszy, niż przy budowie nowego domu. W tym artykule sprawdzamy, jakie formalności są konieczne. Czy przy rozbudowie konieczne jest pozwolenie?

 

Co to jest rozbudowa domu?

 

Rozbudowa domu to prace budowlane, których celem jest powiększenie lub rozszerzenie istniejącego już obiektu. Zazwyczaj chodzi tu u rozbudowę wszerz, czyli dobudowanie nowych elementów, aczkolwiek w definicji rozbudowy mieści się także nadbudowa domu, czyli uzyskanie dodatkowej kondygnacji. O ile jednak rozbudowa domu zawsze wpływa na kubaturę, szerokość, długość i powierzchnię obiektu, o tyle nadbudowa nie musi ingerować w podstawowe parametry techniczne obiektu, oczywiście poza powierzchnią. Na rozbudowę domu często decydują się właściciele domów, którzy chcą wygospodarować dodatkową powierzchnię użytkową w istniejącym już budynku. Dokładny zakres prac przy rozbudowie może mieć wpływ na przebieg formalności.

 

Czy rozbudowa domu wymaga pozwolenia na budowę?

 

Jeszcze do 2015 roku rozbudowa domu wymagała takich samych formalności, co budowa domu. Właściciel domu musiał zatem składać wniosek o pozwolenie na budowę, a następnie czekać nawet ponad dwa miesiące na uzyskanie decyzji. Od 2015 roku pozwolenie na budowę nie jest już wymagane przy rozbudowie domu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy uproszczona procedura zgłoszenia prac budowlanych. Osoby zainteresowane rozbudową istniejącego obiektu wciąż muszą pamiętać jednak o wielu istotnych kwestiach, które pozwolą zrealizować prace budowlane w sposób sprawny, a zarazem bezpieczny.

 

Jak wyglądają formalności przy rozbudowie domu?

 

Właściciele domów planujący rozbudowę w pierwszej kolejności powinni zapoznać się z lokalnymi uwarunkowaniami narzucanymi przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Obiekt po rozbudowie musi bowiem spełniać obowiązujące wymagania, takie jak chociażby: maksymalna powierzchnia zabudowy, maksymalna wysokość, kąt nachylenia dachu. Jeśli na danym terenie nie ma MPZP, wówczas należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Inwestor musi także skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego, który sporządzi ekspertyzę techniczną zawierającą dokładny stan techniczny budynku. Następnie należy udać się do architekta, który przygotuje projekt rozbudowy.

 

Rozbudowa domu aktualnie nie wymaga pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że obszar oddziaływania inwestycji nie będzie wykraczał poza teren działki. Zgłoszenie robót budowlanych należy złożyć w miejscowym starostwie lub urzędzie miasta w wydziale architektoniczno-budowlanym. Jeśli w przeciągu 21 dni od momentu zgłoszenia wnioskujący nie spotka się ze sprzeciwem ze strony organu administracyjnego, wówczas jest to jednoznaczne ze zgodą na realizację prac. Na 7 dni przed startem prac należy zawiadomić starostwo powiatowe o terminie.

 

W jakich sytuacjach potrzebne jest pozwolenie na rozbudowę domu?

 

Zdarzają się jednak sytuacje, w których rozbudowa domu wymaga pozwolenia na budowę. Dzieje się tak, gdy obszar oddziaływania inwestycji wykracza poza teren nieruchomości. Przykładem takiej sytuacji jest np. budowa w granicach działki, co jest możliwe na wąskich parcelach. Warto także zauważyć, że współczesne przepisy umożliwiają budowę domów do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Jeśli jednak planujesz rozbudowę tego domu, przez co jego powierzchnia stanie się większa, niż wspomniane 70 m2, wówczas taka inwestycja będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia. Pozwolenie może być potrzebne także wtedy, jeśli z jakichś powodów organ sprzeciwi się zgłoszonym pracom.

 

Rozbudowa domu krok po kroku

 

Zastanawiasz się, w jaki sposób przeprowadzić rozbudowę domu sprawnie, zgodnie z przepisami i bez nieoczekiwanych komplikacji? Wystarczy działać systematycznie i pamiętać o kilku kluczowych formalnościach. Tak powinna przebiegać rozbudowa domu krok po kroku:

 

I to w zasadzie wszystko. Jeśli planujesz rozbudowę domu i chcesz, aby wszystkie prace przebiegły sprawnie i szybko, dobrym rozwiązaniem może być wybór generalnego wykonawcy, jak chociażby firma budowlana New-House. Przy kompleksowej budowie lub rozbudowie domu wspieramy inwestora także na etapie załatwiania formalności niezbędnych do realizacji inwestycji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.