Akademia Budowlana

Dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu

Spis treści:

Zależy Ci na uzyskaniu dodatkowej powierzchni użytkowej w istniejącym już domu? Możesz to uzyskać poprzez dobudowę pomieszczenia. Takie prace budowlane określa się mianem rozbudowy domu. Do takiej inwestycji należy się dobrze przygotować i zadbać o szereg formalności. W tym artykule tłumaczymy, na czym polega dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu, a także, jak krok po kroku przygotować się do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

Na czym polega rozbudowa domu?

 

Dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu to nic innego, jak rozbudowa domu. Definicję rozbudowy domu reguluje orzecznictwo sądów administracyjnych. Na ich podstawie możemy zdefiniować rozbudowę domu jako roboty budowlane, których celem jest powiększenie lub rozszerzenie istniejącego obiektu budowlanego oraz dobudowanie do niego nowych elementów. Rozbudowa domu może być realizowana w pionie (nadbudowa) oraz w poziomie (dobudowa). Celem rozbudowy domu jest powiększenie dostępnej powierzchni użytkowej budynku.

 

Planując rozbudowę istniejącego obiektu należy zadbać o szereg kwestii formalnych, jak chociażby ekspertyza stanu technicznego oraz projekt robót budowlanych. W artykule poświęconemu rozbudowie domu możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, na czym dokładnie polega to przedsięwzięcie oraz w jaki sposób przebiega. W wielu sytuacjach jest to bardzo wygodny sposób na powiększenie dostępnej powierzchni użytkowej.

 

W jaki sposób należy przygotować się do rozbudowy obiektu?

 

Pierwszym krokiem powinno być skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego posiadającego uprawnienia pozwalające na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego. Fachowiec ten przeprowadzi szereg badań oraz pomiarów, które pozwolą szczegółowo określić stan techniczny obiektu. Celem tego działania jest sprawdzenie, czy dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu jest bezpieczna. Jeśli ekspertyza wykaże, że nie ma przeciwwskazań do wykonania takich prac, przychodzi czas na prace projektowe.

 

Udaj się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu uzyskania mapy zasadniczej działki, na której znajduje się obiekt, który chcesz rozbudować. Następnie zatrudnij geodetę – jego zadaniem będzie wykonanie niezbędnych pomiarów i przygotowanie mapy do celów projektowych. Teraz możesz już skorzystać z usług architekta, który zajmie się przygotowaniem indywidualnego projektu rozbudowy domu. Gdy taki projekt będzie gotowy, będziesz mógł zatroszczyć się o formalności potrzebne do rozpoczęcia prac. O tym powiemy w następnych akapitach.

 

Ile kosztuje dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu?

 

Koszty zależą w dużej mierze od parametrów technicznych istniejącego obiektu, a także od tego, co dokładnie chcesz dobudować. Jeśli zależy Ci na garażu przylegającym do ściany zewnętrznej domu, taka dobudowa może być znacznie tańsza, jako iż garaż nie potrzebuje termoizolacji. Jeśli interesuje Cię dobudowa pokoju, wówczas termoizolacja jest niezbędna. W dużym przybliżeniu możemy stwierdzić, że dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu to wydatek rzędu ok. 6 – 10 tys. złotych za metr kwadratowy powierzchni. Innymi słowy, dobudowanie i wykończenie pomieszczenia o powierzchni 10 m2 może kosztować od 60 do nawet 100 tys. złotych.

 

W jakich sytuacjach rozbudowa domu to dobry pomysł?

 

Na rozbudowę domu często decydują się inwestorzy, którzy kupują dom z rynku wtórnego i chcą go przystosować do swoich indywidualnych potrzeb. Na takie rozwiązanie decydują się także wieloletni właściciele domów, którzy nie chcą zmieniać miejsca zamieszkania, ale zależy im na tym, aby uzyskać większą powierzchnię użytkową. Celem rozbudowy domu najczęściej jest uzyskanie dodatkowego pokoju, łazienki, pomieszczenia gospodarczego lub garażu.

 

Należy jednak pamiętać o tym, że dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu musi być w zgodzie z uwarunkowaniami lokalnymi. W tym celu należy sprawdzić wymagania opisane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli obszar nie jest objęty MPZP, wówczas należy wcześniej uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Trzeba także sprawdzić, czy dobudowa pomieszczenia do istniejącego domu może być zrealizowana z zachowaniem wymaganych odstępów od granicy działki.

 

Czy rozbudowa domu wymaga pozwolenia?

 

Od 2015 roku nie ma już konieczności ubiegania się o pozwolenie na rozbudowę domu. Nie oznacza to jednak, że takie roboty budowlane można zrealizować bez żadnych formalności. Inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia prac budowlanych do starostwa powiatowego. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. projekt rozbudowy domu oraz ekspertyzę stanu technicznego. Jeśli organ administracyjny nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, otrzymasz zgodę na rozbudowę domu. Czasami jest to tzw. „zgoda milcząca”. Jeśli w przeciągu 21 dni od momentu złożenia nie otrzymasz sprzeciwu, wówczas jest to właśnie milcząca zgoda na rozbudowę domu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.