Akademia Budowlana

Czy ściana dwuwarstwowa to dobry wybór? Wady i zalety

Spis treści:

Ściany dwuwarstwowe są obecnie najczęstszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem wykorzystywanym przy budowie domów jednorodzinnych. Zastosowana w nich termoizolacja pozwala dużo łatwiej sprostać normom WT 2021 w kwestii współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród konstrukcyjnych.  Z tego artykułu dowiesz się, jak zbudowane są ściany dwuwarstwowe, a także, jakie są ich mocne oraz słabe strony.

 

Jak zbudowana jest ściana dwuwarstwowa?

 

Ściana dwuwarstwowa składa się z warstwy nośnej, czyli muru, a także warstwy termoizolacyjnej, która ma zabezpieczyć dom przed chłodem w okresie zimowym, ale również gorącem w okresie letnim. Dawniej standardowym rozwiązaniem były ściany jednowarstwowe nieposiadające ocieplenie. Choć można je zastosować także dzisiaj, jest to dużo trudniejsze ze względu na obowiązujące normy, zgodnie z którymi współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie powinien być wyższy niż 0,20 W/(m2*K). Stosując termoizolacje można łatwiej sprostać tym wymaganiom, a jednocześnie ograniczyć grubość warstwy nośnej.

 

Warstwą nośną w ścianach dwuwarstwowych mogą być różne materiały. W technologii murowanej stosuje się: pustaki ceramiczne, bloczki z betonu komórkowego, bloczki z silikatów wapienno-piaskowych, czy też bloczki i pustaki keramzytobetonowe. Warstwę termoizolacyjną najczęściej wykonuje się ze styropianu, styroduru lub wełny mineralnej, choć coraz popularniejszym rozwiązaniem jest także pianka poliuretanowa. Na termoizolację nakłada się siatkę zbrojącą i grunt, a finalną warstwą jest tynk chroniący przed czynnikami zewnętrznymi i decydujący o stylistyce budynku.

 

Porównanie ze ścianami jednowarstwowymi i trójwarstwowymi

 

Omawiając zalety i wady ścian dwuwarstwowych warto porównać je z pozostałymi rozwiązaniami, a zatem ścianami jednowarstwowymi i trójwarstwowymi. W zestawieniu ze ścianami zbudowanymi z jednej warstwy, ściany dwuwarstwowe odznaczają się zazwyczaj lepszą termoizolacyjnością, dają większy margines błędu oraz mogą być budowane z innych materiałów. Ponadto, stosując warstwę termoizolacji można sprawić, że ściany dwuwarstwowe będą dużo cieńsze, aniżeli ściany jednowarstwowe, które muszą być naprawdę grube, aby zapewnić dobrą termoizolację. Zastosowanie materiału termoizolacyjnego sprawia, że ściany dwuwarstwowe są jednak droższe i bardziej czasochłonne w budowie.

 

Porównując ściany dwuwarstwowe i trójwarstwowe, na korzyść tych pierwszych zadziała tym razem dużo niższy koszt wykonania oraz krótszy czas pracy. W ścianach trójwarstwowych dochodzi bowiem warstwa elewacyjna, która zapewnia większą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, poprawia termoizolację, a także wpływa na estetykę budynku, ale jest dość kosztowna do wykonania. Wydaje się zatem, że ściany dwuwarstwowe jako opcja środkowa wydają się po prostu rozwiązaniem najbardziej uniwersalnym. Poza tym, tego typu ściany zawsze można wzbogacić o warstwę elewacyjną w przyszłości, gdy pozwoli na to większy budżet.

 

Zalety oferowane przez ściany dwuwarstwowe

 

Ściany dwuwarstwowe to obecnie najczęstszy wybór przy budowie domów jednorodzinnych. Na jego korzyść przemawia wiele zalet, a najważniejsze z nich to:

 

Ściany jednowarstwowe wciąż znajdują zastosowanie we współczesnym budownictwie, ale coraz trudniej je dostosować do obowiązujących norm i standardów. Dlatego zdecydowana większość gotowych projektów domów zakłada ściany dwuwarstwowe, w przypadku których współczynnik przenikania ciepła może być dużo niższy, niż 0,2 W/(m2*K).

 

Wady ścian dwuwarstwowych

 

W zasadzie ciężko jest wskazać jakiekolwiek wady ścian dwuwarstwowych, które są bardzo trwałe, uniwersalne i zapewniają dobrą termoizolację. Wskazanie minusów jest możliwe w zasadzie jedynie w zestawieniu z alternatywami. W ten sposób możemy wskazać:

 

Lista wad jest zatem znacznie krótsza i z całą pewnością nie przeciwstawia się pokaźnej liście zalet. Nie dziwi zatem fakt, że ściany dwuwarstwowe, pomimo pewnych minusów względem alternatyw, są najchętniej wybieranym rozwiązaniem we współczesnym budownictwie.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.