Akademia Budowlana

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Spis treści:

 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

Budowa domu musi przebiegać ściśle według obowiązującego prawa budowlanego, ale również w zgodzie z przepisami lokalnymi. Tutaj kluczowy okazuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Dokumenty te wyznaczają wymogi i normy, które muszą spełniać budynki na danym terenie. W tym artykule powiemy, na czym polega przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i kiedy stosuje się taką procedurę.

 

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

 

 

Jeśli działka budowlana należy do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wówczas to właśnie ten dokument informuje inwestorów o tym, jakie budynki można wybudować na terenie danej działki. Taki dokument może decydować o kluczowych parametrach technicznych budynku, jak również o detalach, takich jak kolor dachówki czy elewacji. Dlatego przymierzając się do budowy domu zawsze należy najpierw sprawdzić to, jakie domy można budować na konkretnej działce budowlanej i czy możliwa będzie budowa domu spełniającego nasze indywidualne potrzeby.

 

Jednak nie wszystkie działki budowlane w Polsce są objęte MPZP. Niektóre tereny nie są objęte takim planem. Wówczas inwestor musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek ten uwzględnia plan inwestycji oraz kluczowe cechy domu, który chce wybudować inwestor. Następnie odpowiednie organy podejmują decyzję, czy realizacja takiego projektu w tym konkretnym miejscu będzie możliwa. Jeśli tak, wydana zostania decyzja o warunkach zabudowy, która w dużej mierze będzie regulować te same kwestie, co MPZP. Dopełnienie warunków zabudowy w projekcie budowlanym jest konieczne do tego, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z New-House

 

Kiedy zastosowanie ma przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy?

 

Właściciele działki budowlanej często decydują się na złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z dużym wyprzedzeniem. Decyzja ta wciąż jest bezterminowa, dzięki czemu nie trzeba spieszyć się z rozpoczęciem inwestycji. Zdarzają się sytuacja, w których inwestor rozmyśla się z budowy domu i postanawia sprzedać działkę budowlaną komuś innemu. W tym miejscu pojawia się pytanie o to, czy istnieje możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na nowego właściciela działki? Jak najbardziej jest to możliwe, ale nowy właściciel musi akceptować wszystkie postanowienia WZ-ki.

 

Procedura składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest szczególnie skomplikowana i może się jej podjąć w zasadzie każdy, w tym osoby, które nie są właścicielami działki budowlanej, ale chcą się zorientować przed zakupem, czy na tej działce można wybudować interesujący ich dom. Jeśli jednak WZ-ka została już wydana, nie ma sensu narażać się na dodatkowe formalności i koszty (a te oscylują nawet w granicy kilku tysięcy złotych). Warto zatem zapytać właściciela dzięki o to, czy taka decyzja została już wydana i sprawdzić jej treść. Jeśli jej postanowienia są dla nas sprzyjające, warto zdecydować się na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

 

W jaki sposób można przenieść decyzję o warunkach zabudowy?

 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe tylko wtedy, gdy stała się ona ostateczna. Należy skompletować dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek o przeniesienie WZ-ki, oryginał decyzji, zgodę strony, która otrzymała decyzję na jej przeniesienie, oświadczenie osoby przejmującej decyzję, że akceptuje ona jej postanowienia. Czasami potrzebna będzie również decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a także dowód wniesienia opłaty za wydanie decyzji o przeniesieniu WZ-ki. Taka opata wynosi 56 zł.

 

Wniosek wraz z oświadczeniami stron i pozostałymi dokumentami należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwego dla lokalizacji działki budowlanej. Przeprowadzone zostanie postępowanie administracyjne, a jego stronami będą wyłącznie osoby zainteresowane – aktualny właściciel decyzji o warunkach zabudowy i osoba, na którą ma ona zostać przeniesiona. Decyzja w tej sprawie zapadnie w przeciągu 30 dni. Jeśli będzie pozytywna, nowy właściciel decyzji może rozpocząć przygotowania do budowy domu.